Ospene 53 6843 Skei i Jølster Norge

Adresse

Ospene 53
6843 Skei i Jølster

Matrikkel

Gnr. 329 bnr. 188, andelsnr. 4 i Vikja Burettslag borettslag med orgnr. 982788722 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Leiligheten ligg i Vikja borettslag på Skei i Sunnfjord kommune med gangavstand til barnehage, skole, idrettsanlegg, butikker og legesenter.
Fra boligen er det flott utsikt over Jølstravatnet i sør/vest. Boligen har terrasse og hage som vender mot sør/vest med gode solforhold.

Adkomst til tomta fra kommunal vei. Se kart i nettannonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse til eiendommen.

Type, eierform og byggeår

Tomannsbolig Borettslag, oppført i 2001

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført med isolert betongplate på mark og ringmur i betong. Etasjeskille mellom 1.etg. og loft er av bjelkelag. Ytterveggene over grunnmuren er oppført med 6" isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Skilleveggen mellom boligene er bygget opp som brann- og lyd-isolert vegg oppført med bindingsverk og platekledning. Taket har saltakform med utvendig tekke av betongtakstein. Vinduene har 2 lags glass i trekarmer fra byggeår. Ytterdør og verandadør i trevirke med vindusfelt.

Pipa er oppført i element med pussa og malte overflater. Over yttertaket er det heldekkende pipebeslag. Det elektriske anlegget har standard fra byggeår med fordelingstavle med automatsikringer og skjult ledningsnett. Det er montert Villavent med ventilator på kjøkken og avtrekk på bad/vaskerom. Sanitæranlegget har vannrør med rør i rør system med vannsentral på bad/vaskerom. Varmtvannsbereder 198L er plassert på bad/vaskerom.

Utebod tilhørende boligen
Støpt plate på mark. Ytterveggene er oppført med 4" bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket er oppført som pulttak med utvendig tekke av betongtakstein. Ytterdør i trevirke. Det er lagt inn EL-anlegg i boden.

For mer utfyllende info om boligens tilstand vises det til takstrapport utført av Trond Gjesdal v/Førde Takstkontor AS.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 115 kvm, Bruksareal: 121 kvm, Bruttoareal: 130 kvm

1.Etasje: P-rom 80 m2 / BRA 80 m2.
Innhold: Gang m/trapp, bad/vaskerom, stue/kjøkken og 2 soverom.
2.Etasje: P-rom 35 m2 / BRA 35 m2.
Innhold: Loftstue.

Utebod: S-rom 6 m2 / BRA 6 m2.
Innhold: Utebod.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer som står i boligen følger med salget.
Internettilkobling. Dekoder følger ikke med.
TV-uttak. Dekoder følger ikke med.
Boligen vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik den fremstår ved visning.

Standard

Boligen har gjennomgående standard fra byggeår med påregnelig behov for modernisering av innvendige overflater og innredninger.

Innvendige gulv har overflater med belegg. På veggene er det malte overflater på underlag av finerplater og strie. I himling er det malte trefiberplater. Trapp og innvendige dører i furu.

Kjøkkeninnredningen har fronter av furu, laminat benkeplate med stål oppvaskkum og opplegg for vaskemaskin. Innredningen har frittstående hvitevarer som følger med handelen.

Bad/vaskerom har belegg på gulv med varmekabler, på veggene er det våtromstapet og i himling malte trefiberplater. Badet er innredet med servant i underskap, overskap, speil med lyspunkt, dusjhjørne, klosett og opplegg for vaskemaskin. Vaskemaskin og tørketrommel på bad følger med handelen.

Oppvarming

Vedovn i stua på hovedplan.
Varmekabler i gulv i kjøkken/stue, gang, og bad/vaskerom.
Ellers elektrisk med panelovner.

Parkering

Andelen disponerer en fast plass på felles parkeringsplass like ved boligen.
Borettslaget har opparbeidet flere gjesteparkeringsplasser på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 2 119 kvm, Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage

Leiligheten ligg mot sørvest i et tun med totalt 7 andelsleiligheter. Ved inngangspartiet er det asfaltert gangvei, grøntareal, beplantning og betongsteinheller på mark. Langs fasadene som vender mot sørvest er det treplatting på 12m2, grøntareal og beplantning. Leiligheten disponerer parkeringsplass på fellesareal i borettslaget.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.
Boligen er tilknyttet offentlig vann og avløp via borettslagets private stikkledninger.

Reguleringsplan

Borettslaget ligg i et område som er avsett til boligformål, friområde, område for offentlige bygninger
og offentlige institusjoner, aldershjem.
Linkl til WebPlan: http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1431/gl_planarkiv.aspx?knr=1431&planid=2007003

Diverse opplysninger

Borettslag: Vikja Burettslag, Orgnr.: 982788722
Andelsnr.: 4
Medlemskontingent: 500
Andel fellesgjeld: 427420, Andel fellesformue: 106564, Total gjeld: 2935834, Oppdatert pr: 23.10.2020
Forkjøpsrett: Intern, øvrige medlemmer i BOB. Forkjøpsretten avklares etter budakspet.
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Lånevilkår for Vikja Borettslag:
Husbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 23.10.2020: 1,67% pa.
Antall terminer til innfrielse: 23
Saldo per 23.10.2020: 2 935 834,-
Andel av saldo: 427 421,-
Første termin/første avdrag: 24.12.2001
Siste termin: 24.12.2031

Fordeling av månedlige fellesutgifter:
Vedlikehold: 5%
Kommunale avgifter og eiendomsskatt: 23%
Driftskostnader: 21%
Renter lån: 9%
Avdrag lån: 41%
Overskudd: 2%

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

990 000,- / Felleskostnader: 6 924,- pr. mnd
Renter og avdrag fellesgjeld, kommunale avg. drift og vedlikehod, forretningsførsel og revisjon, forsikring, TV/breibånd, brøyting mm.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Trond Gjesdal
Takstdato : 17.09.2020
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 757 333,-
Markedsverdi : 1 000 000,-
Teknisk verdi : 1 757 333,-
Formuesverdi : 605 374,-
Sekundær formuesverdi : 2 179 346,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Forsikring

If Skadeforsikring
Polisenummer: SP0001362953

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Alle andelseiere må være medlem i BOB.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Boligen er klar for snarlig overtagelse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 329
 • Bruksnr: 188
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 990 000,-
 • Totalpris: 1 417 420,-
 • Fellesgjeld: 427 420,-
 • Fellesutgifter: 6 924,-
 • Ligningsverdi: 605 374,-
 • Primærrom: 115 m2
 • Bruksareal: 121 m2
 • Bruttoareal: 130 m2
 • Tomteareal: 2119 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Tomannsbolig
 • Soverom: 2

Ospene 53 6843 Skei i Jølster Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Eiendomsmegler

Stian Midttun Jensberg
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 948 32 983

Annen info

Finnkode: 198822452