Kyrkjebøvegen 1611 6996 Vadheim Norge

Adresse

Kyrkjebøvegen 1611
6996 Vadheim

Matrikkel

Gnr. 36 bnr. 16 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger sentralt plassert i Vadheim sentrum i krysset ved E39 og Fv.55. Fra boligen er det gangavstand til butikker, skole, barnehage, idrettsanlegg og hyggelige Malena Kafe og Sogn Hotell som ligger like ved. Boligen vender mot sør og har flott utsikt over St.Helenas plass og videre utover Vadheimsfjorden mot sør.

Rett over veien ligger bussholdeplass med korrespondanse til kommunesenteret i Høyanger, regionssenteret i Førde og Bergen. Til Høyanger er det ca. 22km. og til Førde ca. 35km.

Adkomst fra Fv.57 inn på tomta, det er ikke kjent for selger om avkjørsel fra Fv.57 er godkjent.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1930

Bygninger og byggemåte

Bolighus:
Bygningen er oppført på betongfundament, ukjent grunnforhold. Gulv i kjeller er av støpt betongplate på mark. Drenering rundt grunnmur er ikke kjent.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført lafta tømmerplank med utvendig kledning av trepanel. Vinduene og ytterdører er varierende årstall i hovedsak fra 1993, 2009 og 2017. Noe eldre vindu på loft. Ytterdør i kjelleretasjen er av eldre standard. Ytterdør på hovedplan ble skiftet i 2017. Enkelte innvendige dører ble skiftet i 2017, resterende av eldre standard.

Taket har saltakkonstruksjon, utvendig tekke av skifer. Det har vært lekkasje rundt pipeløpene, men disse er ifølge selger tettet. Det er to piper i boligen, begge bygget opp av teglstein med delvis pussa overflater. Det er ikke montert ildsted i boligen.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber fra ca. 1990-tallet, avløpsrør av eldre dato. Det er montert 2 stk. varmtvannsbeholdere i kjelleretasjen av eldre dato.

Det elektriske anlegget er i hovedsak fjernet i delen av boligen hvor det er revet. I renovert del av 1.etg. er det lagt opp nytt ledningsnett i 2017. Det er montert nytt EL-skap i kjelleretajsen med ny inntakskabel, dette er ikke ferdigstilt eller påkoblet.

For mer utfyllende info om tilstanden på bolighuset vises det til tilstandsrapport utført av MS Takst og Prosjektledelse AS.

Verkstedbygning:
Verkstedbygningen er å anse som er rivningsobjekt og tilstanden på dette er ikke videre forklart i salgsoppgaven.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 231 kvm, Bruksareal: 310 kvm, Bruttoareal: 331 kvm

Underetasjen: BRA 72m2 / S-rom 72m2.
Innhold: Entre, gang, disponibelt rom, 2 boder.

1.Etasje: BRA 95m2 / P-rom 93m2.
Innhold: Entre, gang m/trapperom, stue/kjøkken, bad og soverom.

2.Etasje: BRA 93m2 / BRA 95m2.
Innhold: Gang m/trapperom, kjøkken, stue, bad, 2 soverom.

3.Etasje: BRA 48m2 / P-rom 45m2.
Innhold: Uinnredet / bodareal.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Verkstedbygning:
Bygningen har et ca. areal på BRA 207m2.

Møblering / utstyr

Boligen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort utover slik den fremstår ved visning.
Byggematerialer / isolasjon / rør / etc. som står i boligen ved visning følger med salget.

Verksted vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort utover slik det fremstår ved visning.
Løsøre som står på eiendommen ved overtagelse overtas av kjøper vederlagsfritt.

Standard

Boligen er delvis fornyet i 2017 på hovedplan med overflatemodernisering av flere rom. Øvrige rom i 1.etg. og resten av boligen har revet innvendige vegger, gulv og himling / eldre standard med behov for utskiftning.

Kjøkken i 1.etg. ble overflatemodernisert i 2017 og fikk montert mindre innredning (hybel-kjøkken).

WC i 1.etg. ble fornyet i 2017 og har flislagt gulv og baderomsplater på veggene, malte plater i himling. WC er innredet med vegghengt klosett og servant og speil.
Øvrige baderom er delvis revet/eldre standard med behov for renovering.

Underetasjen har flislagt gulv og vegger i malt betong, himling med trepanel.

Øvrige overflater i boligen er enten revet eller av eldre standard med behov for utskiftning.
Kjøper må påregne å anlegge nytt røropplegg og elektrisk anlegg i boligen.

Oppvarming

Elektriske oppvarming med panelovner.
Det er ikke montert ildsted i boligen.

Parkering

Oppstillingsplass for 2-3 biler på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 545 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta er opparbeidet med biloppstillingsplass på tomt, delvis gjengrodd grusvei/tunplass bak boligen. Trapper i betong og naturstein, mot øst er det opparbeidet planert hage med grøntarealer. I skråning mot nord/øst er det naturlig vegetasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen grenser til offentlig vei. Det er ikke kjent for selger om avkjørsel fra Fv.57 og inn på eiendommen er godkjent.

Boligen er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett.
Verkstedbygningen er ikke tilkoblet vann- og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål og industri/næring (verksted).

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på bygningene i kommunens arkiv.

Prisantydning

1 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Morten Soltvedt
Takstdato : 01.03.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 950 000,-
Markedsverdi : 950 000,-
Teknisk verdi : 950 000,-
Formuesverdi : 547 237,-
Sekundær formuesverdi : 1 970 052,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 77636694

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 19 303 pr. år
Inkl. vann- og avløpsavgift, eiendomsskatt, feiing og branntilsyn, renovasjonsavgift til Simas.

Leieinntekter


Eiendommen er ikke utleid.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
Det foreligger mangellapp ang. det elektriske anlegget. Kjøper må påregne å anlegge nytt EL-anlegg i hele boligen.

Deler av bygningen i fasade mot sør, sør/vest står utenfor tomtegrensen, se vedlagt kart.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 36
 • Bruksnr: 16
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 000 000,-
 • Kommunale avgifter: 19 303,-
 • Ligningsverdi: 547 237,-
 • Primærrom: 231 m2
 • Bruksareal: 310 m2
 • Bruttoareal: 331 m2
 • Tomteareal: 545 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig

Kyrkjebøvegen 1611 6996 Vadheim Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 210892597