Årdalsvegen 341 6843 Skei i Jølster Norge

Høyeste bud

700 000,-

Adresse

Årdalsvegen 341
6843 Skei i Jølster

Matrikkel

Gnr. 304 bnr. 8 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger i landlige omgivelser i Årdal i Sunnfjord. Avkjøring til eiedommen fra kommunal vei. Det er ca 36 km til kommunesenteret Førde. Til Skei er det ca 7 km og der er det tjenester som skole, barnehage, idrettsanlegg, butikker og legekontor. Det er bygd ny gang- og sykkelvei til Skei.

Type, eierform og byggeår

Næringsbygg Selveier, oppført i 1900, modernisert i 1997

Bygninger og byggemåte

Eiendommen er utbygget med en eldre bygning som trolig ble oppført tidlig på 1900-tallet og som ble tilbygget i 1997. I tillegg er det lagerbygg/utedo av ukjent alder. Det er en lekehytte på ca 3 m2, oppbygget i trekonstuksjon med utvendig kledning av trepanel og taktekking av shingel. Lekehytten har ikke målbart areal med tanke på lav takhøyde og blir ikke kommentert videre i taksten, men er verdiberegnet under tomteverdi. Noe vedlikehold av lekehytten må påberegnes.
Bygningen er opprinnelig en skolebygning som i va 1989 ble tatt i bruk som barnehage.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 129 kvm, Bruttoareal: 129 kvm

Skole/barnehage:
1.Etasje: BRA 129 m2. P-rom 129 m2. Gang, tørr-garderobe, våt-garderobe, wc/dusj, kontor, wc 2, kjøkkenkrok/oppholdsrom, oppholdsrom, stellerom.

Lagerbygg/utedo:
BRA 19 m2. Lager/utedo

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Boligen vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik den fremstår ved visning. Eier kan hente ut alt løsøre han ønsker før overtakelse.

Standard

På gulvene er det belegg på underlag av betong og gulvbord. På veggene er det panel og malte overflater på underlag av panel og tømmer. I himlingene er det takess og malt panel. I to av rommene er det montert lyddempende plater. I den ene garderoben er det loftsluke for tilkomst til kaldtloftet. Innvendige dører i trevirke.
Enkel kjøkkeninnredning med fronter av finer og furu. Det er ikke montert ventilator.
Wc/dusj: Belegg på gulv. Veggene har panel og våtromsbelegg. I himlingen er det takess. Rommet er innredet med varmtvannsbereder, klosett, servant, stål skyllekar og opplegg for vaskemaskin.

Oppvarming

Det er innstallert luft til luft varmepumpe.
Varmekabler i våtgarderobe og i wc/dusj.
Eldre vedovn i ett av rommene.

Parkering

Parkering på egen eiendom.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 929 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er opparbeidet til barnehage. Den ligger sørvendt til og er opparbeidd med gruslagt gangareal, grøntareal, nettinggjerde, ny støyskjerm i trevirke med glassfelt mot E39 og lekeapparat.

Vei, vann og avløp

Veien frem til eiendommen er kommunal. Vannet i dag kommer fra privat pumpe fra Jølstravannet, men det er opplyst til megler at denne kilden vil bli koblet av på grunn av kapasitetsproblem. Eiendommen har derfor ikke vannforsyning slik den står i dag.
Sanitæranlegget har vannrør av rør i rør med åpen sentral i wc/dusjrom. Synlig avløpsrør i plast
Varmtvannsbereder på 198 liter fra 1997.

Reguleringsplan

Området er i kommunedelplanen avsatt til bebyggelse og anlegg.

Prisantydning

550 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Trond Gjesdal
Takstdato : 10.03.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 880 000,-
Markedsverdi : 550 000,-
Teknisk verdi : 880 000,-

Forsikring

Gjensidige

Kommunale avgifter

Kr. 3 882,82 pr. kvartal
Eiendommen er i dag registrert hos kommunen uten kommunale avgifter. Ved endret bruk må kjøper påregne at de kommunle avgiftene vil bli høyere.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Følgende er tinglyst i grunnboken og vil bli stående etter salg (ikke slettes).

1923/900295-1/55 Utskifting 08.01.1923
1925/900233-1/55 Utskifting 09.03.1925 overutskifting
1953/580-1/55 Jordskifte 28.03.1953 Gjelder denne registerenheten med flere

Budgivning

Dersom De etter besiktigelsen ønsker å kjøpe eiendommen, bør du så snart som mulig inngi skriftlig kjøpetilbud til megler. Budet må være uten forbehold om finansiering. Dokumentasjon på finansiering vedlegges budet. Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for budgiver i minst seks uker. Med partenes og rettighetshavernes samtykke, kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Megler oversender det høyeste/beste budet til Tingretten for stadfestelse.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 304
  • Bruksnr: 8
  • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

  • Verditakst: 550 000,-
  • Kommunale avgifter: 3 883,-
  • Primærrom: 129 m2
  • Bruttoareal: 129 m2
  • Tomteareal: 929 m2
  • Eierform: Eier (Selveier)
  • Boligtype: Produksjon/Industri

Årdalsvegen 341 6843 Skei i Jølster Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Advokat MNA / Fagansvarlig

Ole Rune Døskeland
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 919 21 525

Annen info

Finnkode: 215178831