Bøfjordvegen 538 6953 Leirvik i Sogn Norge

Adresse

Bøfjordvegen 538
6953 Leirvik i Sogn

Matrikkel

Gnr. 84 bnr. 1 Fnr. 2 i Hyllestad kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger like ved ferjekaia i Rysjedalsvika i Hyllestad kommune. Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Enkel adkomst til eiendommen via privat gruslagt vei opp på tunet.

Nærområdet

Eiendommen ligger fint til like ved fjorden i Rysjedalsvika. Boligen vender mot sør og har flott panorama utsikt over fjorden, og gode solforhold med sol hele året. Fra eiendommen er det ca. 6km. til Leirvik med butikk, hotell og andre servicetilbud. Til kommunesenteret i Hyllestad med skole og barnehage er det ca. 12km.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1984

Bygninger og byggemåte

Boligen er trolig oppført på planerte masser med fundament i betong. Grunnmuren er oppført med lettklinkerblokker og utvendig pussa overflater.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført med bindingsverk med inntil 150mm. isolasjon. Utvendig kledning av trepanel.

Vindu og ytterdører er fra byggeår med karmer i trevirke og tolags isolerglass. Ytterdør i trevirke med sidefelt med blyvindu. Ytterdør på vaskerom i trevirke. Altandør på hovedplan med vindusfelt.

Taket har saltakkonstruksjon bygget opp med loftstakstoler i trevirke. Det er isolert med inntil 200mm. isolasjon mot himling. Taktekke er av profilerte metallplater med undertak av trefiberplater. Vindskier og loddbord i trevirke.
Takrenner og nedløp av plast.

Etasjeskille mellom plan er av trebjelkelag.

Pipa er bygget opp av lettklinkerelement og har ett pipeløp. Innvendige overflater er pussa, utvendig pussa overflater med pipehatt i stål over taket.

Sanitæranlegget har standard fra byggeår med vannrør av kobber og avløpsrør i plast. Vannledningen inn til boligen har installert varmekabel. Varmtvannstank 198L fra byggeår.

Det elektriske anlegget har i hovedsak standard fra byggeår med skjult ledningsnett og fordelingstavle med skrusikringer og enkelte automatsikringer. Det er ettermontert en del ledningsnett som ligger synlig.

Viser ellers til tilstandsrapport utført av Tveit Takst AS for mer utfyllende beskrivelse av byggemåte.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 300 kvm, Bruksareal: 354 kvm, Bruttoareal: 394 kvm

1.Etasje: P-rom 104m2 / BRA 156m2.
Innhold: Vindfang, hall, vaskerom, bad, 3 soverom, kjøkken, 4 boder, kjølerom og garasje.

2.Etasje: P-rom 133m2 / BRA 133m2.
Innhold: Gang, 2 bad, 3 soverom, kjøkken og 2 stuer.

3.Etasje: P-rom 63m2 / BRA 65m2.
Innhold: Gang, 5 soverom og bod.

Uthus: BRA 11m2.
Innhold: Utebod.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer i boligen følger med salget.
Div. møbler og inventar kan følge med etter nærmere avtale.

Standard

Boligen har gjennomgående standard fra byggeår med behov for rehabilitering og fornyelse av overflater, innredninger og tekniske installasjoner.

I tilstandsrapport utført på eiendommen er følgende avvik registrert:

Tilstandsgrad 2 (TG2)
- Grunnmur
- Veggkonstruksjon og utvendige fasader
- Taktekking
- Piper og ildsteder
- Etasjeskillere
- Rom under terreng
- VVS

Tilstandsgrad 3 (TG3)
- Vinduer og dører
- Takkonstruksjon
- Overlys, takluker m.m.
- Terrasse, balkonger og utvendige trapper
- Bad - Underetasje
- Bad - 1. etasje ved trapp
- Bad - 1. etasje ved soverom
- Vaskerom - Underetasje
- Kjølerom
- Kjøkken - Underetasje
- Innvendige overflater
- Innvendige trapper
- Diverse utstyr

Øvrige konstruksjoner har tilstandsgrad 1.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe.
Kombiovn ved/oljefyr i hall 1.etg.
Vedovn i stue på hovedplan.
Varmekabler i gulv

Parkering

Enkel garasje i tilknytning til boligen.
Gruslagt tunplass fremfor boligen med plass til flere biler.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 083 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2064, Festeavgift: 2436

Tomt og hage

Tomta er opparbeidet med gruslagt tilkomstvei og tunplass, hage med plen og div. beplantning. Mot sør er det terrasse i trevirke i tilknytning til kjøkken, samt terrasse over garasjen med betongdekke som vender mot vest.

Vei, vann og avløp

Adkomst via privat gruslagt vei ca. 90meter opp til boligen. Deler av veien er felles med naboeiendommen. Kostnader til vedlikehold/grusing mm. av veien deles mellom eierne.

Boligen er tilkoblet kommunalt vanntilførsel.
Avløp til privat septik.

Reguleringsplan

Arealet er i Hyllestad Kommuneplanen sin arealdel 2009-2020 satt av til boligområde. I sørvest er det et regulert område for fritidsbebyggelse, fra 06.09.2006.
Revidering av kommuneplanens arealdel pågår. I kommende kommuneplan sin arealdel 2020-2032 er området satt av til spredt boligbebyggelse.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser på eiendommen:

1984/2009-3/54 Festekontrakt - vilkår
04.09.1984
festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 890
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen.

Prisantydning

2 300 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Tveit Takst
Takstdato : 18.03.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 4 271 000,-
Markedsverdi : 2 300 000,-
Teknisk verdi : 4 271 000,-
Formuesverdi : 761 738,-
Sekundær formuesverdi : 2 742 225,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 87995274

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 17 989 pr. år
Inkl. vannavgift, feie- og branntilsyn, eiendomsskatt. Renovasjonsavgift til Simas kommer i tillegg.

Leieinntekter


Boligen er i dag utleid for kr 40 000,- pr. mnd. Leieforholdet er tidsubestemt og har en oppsigelsestid på 6 mnd.
Leien er inkl. internett, innvendig vask 4 ganger pr. mnd., skift av sengetøy 2 ganger pr. mnd.
Leien er eksl. strøm.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 84
 • Bruksnr: 1
 • leasehold_unit_number: 2
 • Kommunenr: 4637
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 2 300 000,-
 • Kommunale avgifter: 17 989,-
 • Ligningsverdi: 761 738,-
 • Primærrom: 300 m2
 • Bruksareal: 354 m2
 • Bruttoareal: 394 m2
 • Tomteareal: 1083 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig

Bøfjordvegen 538 6953 Leirvik i Sogn Norge

Visning

18.05.2021, 1630 - 1730.

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 216904522