Hålandsvegen 17 6993 Høyanger Norge

Adresse

Hålandsvegen 17
6993 Høyanger

Matrikkel

Gnr. 61 bnr. 12 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til på kanten av Håland i Høyanger. Fra boligen er det panorama utsikt over fjord, fjell og Høyanger tettsted. Gode solforhold med sol hele året, og til ca. kl.21.00 sommerstid. Fra boligen er det kort vei til turområde i fjellet og til Siplo skisenter er det ca. 2km. Til butikker, skole, barnehage, idrettsanlegg og andre servicetilbud i Høyanger sentrum er det ca. 2,5km.

Adkomst til eiendommen via betongtrapp og sti opp til boligen fra kommunal vei.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1939

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført på grunnmur av sparesteinsbetong. Gulv i underetasjen er delvis av betongplate på mark og trekonstruksjon. Etasjeskille mellom planene er av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av lafta tømmerplank med utvendig kledning av trepanel.

Taket har valma tak med plassbygd konstruksjon. Utvendig tekke av Decra stålpanner med undertak av sutaksbord.
Ved inngangsparti er det enkelt takovernygg inntil bakenforliggende støttemur i naturstein.

Vinduene har delvis 2 -lags glass og delvis enkle glass i trekarmer. Ytterdør og kjellerdør i trevirke med malte overflater.

Pipa er bygget opp av teglstein med innvendig pussa og malte overflater. Etter branntilsyn i 2012 ble det påpekt at pipa har for lite avstand til brennbart materiale.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og noe plastrør. Avløpsrør i plast og delvis støpejern. Varmtvannsbeholder er plassert i underetasjen.

Det elektriske anlegget har delvis åpent/skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 85 kvm, Bruksareal: 161 kvm

1.Etasje: P-rom 85m2 / BRA 85m2.
Innhold: Gang, kjøkken, stue, bad og 2 soverom.

Underetasje: S-rom 76m2 / BRA 76m2.
Innhold: Gang m/trapp, hobbyrom, vaskerom, WC, gang.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkken følger med salget.
Boligen vil ikke bli ytterligere rengjort til overtagelse. Selger kan hente ut innbo og løsøre frem tom. overtagelsesdagen.

Standard

Boligen har gjennomgående eldre standard på overflater og innredninger med behov for modernisering og utskitfning.

Innvendige overflater har gulv med tregulv, laminat, vegg til vegg teppe og belegg. Veggene har malte overflater på underlag av slette strier, interiørpanel, panel og tapet. I himlingene er det malte overflater på underlag av slette strier, plater og panel.

Kjøkkenet har enkel eldre innredning med frittstående hvitevarer som følger med handelen. Det er montert ventilator over komfyr.

Badet er av eldre standard med belegg på gulv og tapetserte vegger. Det er montert nyere klosett og dusjkabinett, baderomsinnredning med servant og veggmontert speil.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe.
Vedovn i stua på hovedplan. Ildstedet er ikke brukt av selger og kjøper må påregne utbedringer før bruk.
Ellers elektrisk med panelovner.

Parkering

Parkering langs kommunal vei nedenfor boligen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 800 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta ligger i skrått terreng som heller mot sør. Fra tomta er det flott utsikt over dalføret, Høyanger sentrum og ut Høyangsfjorden.

Tomta er opparbeidet med trapper i betong, gangsti og platninger med skiferheller, støttemurer i naturstein og hage med grøntarealer og div. beplantning. Deler av tomta er dels gjengrodd og har naturlig vegetasjon.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.

Boligen har vanntilførsel fra privat brønn. Vannkvaliteten er ikke testet.
Avløp går til privat septiktank.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser /servitutter på eiendommen:

1939/142-1/54 Bestemmelse om veg
20.02.1939
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere

1939/143-1/54 Bestemmelse om veg
20.02.1939
Vegvesenets betingelser vedtatt

1939/144-1/54 Best. om vann/kloakkledn.
20.02.1939
Vegvesenets betingelser vedtatt

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på boligen i kommunens arkiv.

Prisantydning

550 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Ole Andre Roska
Takstdato : 14.05.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 750 000,-
Markedsverdi : 350 000,-
Teknisk verdi : 750 000,-
Formuesverdi : 267 755,-
Sekundær formuesverdi : 963 917,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Forsikring

Frende
Polisenummer: 5199655

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 5 620 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, feiing og branntilsyn, renovasjonsavgift til Simas.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk.

Kommunen opplyser følgende avvik fra forrige branntilsyn i 2012:
- Røykvarsler mangler.
- Slukkeutstyr mangler.
- Manglende avstand til brennbart materiale fra pipe.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Boligen er klar for snarlig overtagelse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 61
 • Bruksnr: 12
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 550 000,-
 • Kommunale avgifter: 5 620,-
 • Ligningsverdi: 267 755,-
 • Primærrom: 85 m2
 • Bruksareal: 161 m2
 • Tomteareal: 800 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 2

Hålandsvegen 17 6993 Høyanger Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 219469310