Ortnevik 19 5962 Bjordal Norge

Adresse

Ortnevik 19
5962 Bjordal

Matrikkel

Gnr. 4 bnr. 9 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til i landlige omgivelser i bygda Ortnevik med gangavstand til dagligvarebutikk, fine turområder og ferjekai med rutesamband til Nordeide - Høyanger - Vik. Til barnehage, barne- og ungdomsskole i Bjordal er det ca. 25km.

Boligen vender mot øst og har utsikt over bygda mot sør og Sognefjorden i nord.

Enkelt adkomst til eiendommen fra kommunal vei. Fra garasje/parkeringsplass er det gangsti opp til boligen.

Nærområdet

Bygda Ortnevik ligger fint til på sørsiden av Sognefjorden i Høyanger kommune. Bygda består i hovedsak av spredt bebyggelse med flere gårdsbruk, hytter og boliger. Bygdas nærbutikk ligger ved kaia kun noen få hundremeter fra eiendommen. Ved kaia er det pent opparbeidet strand og småbåthavn.

Ortnevik har sitt eget grendehus med bla. forsamlingslokale som driftes på dugnad av bygdas befolkning.

I Ortnevik finner du mange fine turmuligheter i fjella som omkranser bygda - Her er det mange oppmerka stier som tar deg til de forskjellige turpostene som ligger spredt rundt i bygda.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1959

Bygninger og byggemåte

Bolighus oppført i 1959:
Bygningen er oppført på grunnmur av betong og natursteinsmur på planert fylling. Ytterveggene over grunnmuren er oppført med bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Vinduene har i hovedsak standard fra begynnelsen av 1980-tallet med 2-lags glass i trekarmer. Det er skiftet ett vindu på soverom i 2.etg. i senere tid. Enkelte eldre vindu med enkle glass i trekarmer, trolig fra byggeår.
Ytterdør på hovedplan i trevirke med malte overflater og vindusfelt med enkelt glass. Kjellerdør i trevirke med malte overflater.

Taket har saltakform med arkutstikk i fasade mot øst. Utvendig tekke av Decra stålpanner, trolig skiftet i 2002. Undertak av rupanel. Takrenner og nedløp av sink av eldre dato.

Pipa er bygget opp av teglstein med to ildsteder i 1.etg. Kommunen har ikke registrert boligen med ildsted, og pipa har ikke blitt feiet i selgers eiertid.

Etasjeskille mellom plana er av bjelkelag med tredekke.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør i plast. Det er i 2021 lagt ny vannledning inn til boligen fra kommunalt tilkoblingspunkt ved kommunal vei. Det er lagt varmekabel i vanninntaket. Varmtvannsbeholder montert ny i 2021 er plassert i kjelleren.

Det elektriske anlegget har i hovedsak åpent ledningsnett delvis av nyere dato, og eldre. Sikringsskap er skiftet i nyere tid og har automatsikringer, samt hovedinntak på loft.

Låve / driftsbygning med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført på grunnmurer av naturstein og gulv på grunn av betong og delvis tredekke. Ytterveggene er oppført med bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Etasjeskille er bygget opp av trebjelkelag med tredekke.

Taket har saltakform med takoppløft ved låvebrua. Utvendig tekke av stålplater og på takoppløftet er det bølgeblekkplater. Takrenner og nedløp av aluminium. Vindu er av eldre dato med enkle glass i trekarmer. Dører og porter i trevirke med malte overflater. Låvebrua er bygget opp av betong med aluminiumsprofiler.

Det er installert EL-anlegg via bolighuset.

Garasje oppført i 2006:
Bygningen er oppført på sokkel av betong. Gulv på grunn av betong. Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Vindu med 2-lags glass i trekarmer. 2 stk. ledda garasjeporter i trevirke med utvendig malte overflater.

Taket har saltakform bygget opp av w-takstoler. Utvendig taktekke av Decra stålpanner med undertak av duk.

EL-anlegg er provisorisk lagt inn ved skøyteledning fra bolighuset.

For utfyllende informasjon om bygningenes tilstand vises det til utført tilstandsrapport på eiendommen v/Bjarte Roska, Førde Takstskontor AS.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 5, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 124 kvm, Bruksareal: 151 kvm, Bruttoareal: 166 kvm

1.Etasje: P-rom 69m2 / BRA 70m2.
Innhold: Entre/gang m/trapp, stue, kjøkken, bad, soverom og kott.
2.Etasje: P-rom 55m2 / BRA 55m2.
Innhold: Gang m/trapperom, 4 soverom og kott.
Kjeller: BRA 26m2.
Innhold: Grovkjeller med tilkomst fra utvendig dør i fasade mot øst.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Boligen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort til overtagelse.
Selger vil allikevel kunne hente ut noe innbo/løsøre/personlige eiendeler før overtagelse.

Låven vil ikke bli ytterligere ryddet til overtagelse.
Garasjen vil ikke bli ytterligere ryddet til overtagelse.
Div. utstyr og redskaper som står i garasjen følger med salget.

Båt?
ATV?

Standard

Boligen har gjennomgående eldre standard på overflater og innredninger med påregnelig behov for modernisering og utskiftning.

Innvendige gulv har overflater av laminat, belegg og heltre gulv med malte overflater. Veggene har malte plater, trepanel og tapetserte overflater. I himling er det malte plater.

Kjøkkenet har plassbygd innredning av eldre standard. Innredningen har malte overflater, benkeplate i laminat og oppvaskbenk med stålbeslag. Innredningen har frittstående komfyr og kjøl/frys.

Badet ligger på boligens hovedplan og er innredet med klosett, dusjkabinett og servant med vegghengt speil. På gulvet er det belegg og på veggene malte plater. Det er veggmontert stråleovn over dør.

Kjelleren har tilkomst via utvendig dør i fasade mot øst. Kjelleretasjen er av eldre enkel standard (grovkjeller) og er brukt til lagringsplass.

Oppvarming

Vedovn på kjøkken.
Vedkamin i stua.
Stråleovn på bad.
Ellers elektrisk ved panelovner.

Parkering

Frittstående dobbel garasje.
Ellers parkering for flere biler på gruslagt oppstillingsplass.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 26 658 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommen består av to teiger - En ved bolighuset med areal på ca.6,2daa. og en teig i Storedalen på ca. 20,4daa.
Teigen i Storedalen ligger ca. 2km sør/vest for tunet innover i dalføret. Tilkomst via privat gruslagt vei som er felles i lag med nabobrukene.

Fordeling av eiendommens areal:
- Fulldyrka jord: 0,9daa.
- Innmarksbeite: 8,7daa.
- Produktiv skog: 10,7daa.
- Annet markanslag: 4,5daa.
- Bebygd, vann, bre: 1,9daa.

Totalt: 26,7daa.

Tomt og hage

Tomt og hage rundt tunet er opparbeidet med gruslagt parkeringsplass, støttemurer i naturstein og sti opp til boligen. Ved boligens sørfasade er det planert hage med plen. Hagen rundt boligen består i hovedsak av plen og noe beplantning med større trær.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.
Frem til teig i Storedalen er det privat gruslagt vei som deles i lag med flere av naboeiendommene.

Boligen er tilknytta kommunal vannforsyningsanlegg.
Boligen er ikke registrert med avløp. Ny eier må påregne å måtte koble seg på kommunalt avløpsanlegg når dette er klart.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert LNF-område, i kommuneplanen avsatt til " spreidde bustader nåverande".
Område vest for eiendommen er regulert til næringsforemål og er utbygd med landbasert fiskeoppdrettsanlegg.

Odel

Eiendommen stetter ikke kravene for odelsjord.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser / servitutter på eiendommen:

1925/900308-1/54 Erklæring/avtale
24.11.1925
forbod - handel

1942/285-1/54 Utskifting
20.04.1942
Gjelder denne registerenheten med flere

1947/359-1/54 Utskifting
09.05.1947

1950/70-1/54 Utskifting
23.01.1950
Gjelder denne registerenheten med flere

1951/70-1/54 Utskifting
24.01.1951
Gjelder denne registerenheten med flere

1962/236-1/54 Rettsbok
13.03.1962
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1991/73-1/54 Fredningsvedtak
09.01.1991
GJELDER STØLSHEIMEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE
Gjelder denne registerenheten med flere

2005/203613-1/200 Fredningsvedtak
21.12.2005
Forskrift om vern av Stølsheimen landskapsvernområde.
Gjelder denne registerenheten med flere

2006/131090-1/200 Jordskifte
08.02.2006
Sak nr. 6/1999 - 14.00 ved Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett
Bestemmelse om eiendomsforhold i fjell- og stølsmarka
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om fiskerett
Bestemmelse om grenser mellom utmarkssameiene
Bestemmelse om beiterett
Bestemmelse om jaktrett
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på noen av bygningene i kommunens arkiv.

Prisantydning

1 690 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Bjarte Roska
Takstdato : 17.06.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 370 000,-
Markedsverdi : 1 650 000,-
Teknisk verdi : 2 370 000,-
Formuesverdi : 397 367,-
Sekundær formuesverdi : 1 430 520,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 7 780 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vannavgift, renovasjonsavgift til Simas.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Det er ingen bo- eller driveplikt på bruket.

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk.

I følge kommunen er ikke boligen registrert med ildsted. Selger opplyser at pipa ikke har vært feiet i deres eiertid.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Eiendommen er klar for snarlig overtagelse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 4
 • Bruksnr: 9
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 690 000,-
 • Kommunale avgifter: 7 780,-
 • Ligningsverdi: 397 367,-
 • Primærrom: 124 m2
 • Bruksareal: 151 m2
 • Bruttoareal: 166 m2
 • Tomteareal: 26658 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
 • Soverom: 5

Ortnevik 19 5962 Bjordal Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 224288114