Førdefjordvegen 2031 6815 Førde Norge

Adresse

Førdefjordvegen 2031
6815 Førde

Matrikkel

Gnr. 79 bnr. 4 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til på Heilevang like ved fjorden i Sunnfjord kommune. Eiendommen grenser mot Førdefjorden i nord og mot vest hvor det bla. er oppført 2 naust som tilhører eiendommen. Tunet vender mot nord/vest og har gode solforhold sommerstid med sol til ca. kl.22.30 på høysommeren.

Adkomst via privat vei ca. 200meter fra offentlig vei. Den private veien deles med naboeiendommene og drift og vedlikehold av denne deles mellom eierne.

Nærområdet

Eiendommen ligger fint til i naturskjønne omgivelser på sørsiden av Førdefjorden i Sunnfjord kommune. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til fjorden, og fine turområder i fjellet.

Til kommune- og regionssenteret i Førde er det ca. 23km.
Til barnehage og grendeskole i Solheimsdalen er det ca. 6km.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1900

Bygninger og byggemåte

Våningshus oppført rundt år 1900 - Delvis rehabilitert og påbygget på begynnelsen av 1990-tallet.

Bygningen er oppført på grunnmur av naturstein med delvis pussa overflater. Gulv på grunn i kjeller av betong og steinheller. Etasjeskille mellom plana er bygget opp av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført i antatt lafta tømmerplank med utvendig malt trepanel. I tilbygg er ytterveggene oppført med isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Vinduene har 2- og 3-lags glass i trekarmer fra forskjellige årstall mellom 1981-2006. I kjelleren er det eldre vindu med enkle glass. Ytterdør i trevirke med glassfelt. Plassbygde kjellerdører i trevirke av eldre dato.

Takkonstruksjonen har saltakform med utvendig tekke av asfaltshingel. Takrenner og nedløp i plast.

Pipa er bygget opp av teglstein med pussa overflater og heldekkende beslag over taket. Pipa ble rehabilitert for ca. 8 år siden med nytt røykløp.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør av plast. VV-tank 198L og trykktank er plassert i ene kjellerboden.
Det elektriske anlegget har delvis åpent og skjult anlegg, fordelingstavle med skrusikringer og automatisk strømavleser.

Driftsbygning oppført i 1967:

Bygningen er oppført på antatt planerte masser. Grunnmur av stein og betong.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført i teglstein og tradisjonelt grindeverk i trevirke, utvendig kledning av trepanel, profilerte metallplater og teglsteinsmur.

Taket har saltakform bygget opp av sperr i trevirke. Utvendig taktekke av metallplater, og noe eternittplater ved silobygg. Eldre silo er bygget opp av betong. Det er installert EL-anlegg via bolighuset.

Garasjebygg med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført med grunnmurer og gulv av betong. Ytterveggene over grunnmuren er oppført med bindingsverk i trevirke, med vindtetting og utvendig kledning av trepanel.

Taket har saltakform bygget opp med plassbygde takstoler i trevirke. Utvendig taktekke av profilerte metallplater. Takrenner og nedløp i plast.

Dører og garasjeport i trevirke. Vinduene har eldre standard med enkle glass i trekarmer.

Naust 1 med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført med grunnmurer i betong på eksisterende masser. Ytterveggene over grunnmuren er oppført med bindingsverk i trevirke med utvendig stående kledning av trepanel.

Taket har saltakform bygget opp med plassbygde takstoler, utvendig taktekke av profilerte metallplater. Takrenner og nedløp i plast.

Plassbygd dør og port i trevirke. Eldre vindu med enkelt glass i trekarmer.

Naust 2 oppført ca. i år 1990:
Bygningen er oppført med grunnmurer i betong og steinmasser på eksisterende masser. Gulv på grunn av betong.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført med bindingsverk i trevirke med utvendig kledning av profilerte metallplater. Plassbygd dør og port i trevirke.

Taket har saltakform med utvendig tekke av profilerte metallplater.

For mer utfyllende informasjon om den tekniske tilstanden til bygningene vises det til takst- og tilstandsrapport utført på eiendommen.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 5, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 100 kvm, Bruksareal: 100 kvm, Bruttoareal: 110 kvm

Bolighus:
1.Etasje: P-rom 60m2 / BRA 60m2.
Innhold: Entre / gang, kjøkken, stue, bad og spisestue/soverom.
2.Etasje: P-rom 40m2 / BRA 40m2.
Innhold: Gang m/trapp og 4 soverom.
Kjeller: Grunnet lav takhøyde er ikke areal i kjeller "målverdig", og derfor ikke tatt med i beregningen.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Driftsbygning:
BTA: 181m2.

Garasje/uthus:
BTA: 50m2.

Naust 1:
BTA: 28m2.

Naust 2:
BTA 31m2.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkken følger med.

Låven / driftsbygning vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik det fremstår ved visning.
Div. materialer og utstyr som står på låven følger med.

Garasje / uthus vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik det fremstår ved visning.
Nausta vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik det fremstår ved visning.
Det ligger to eldre trebåter i begge nausta som følger med salget.

Standard

Boligen ble fornyet inn- og utvendig på begynnelsen av 1990-tallet og har i hovedsak standard fra denne perioden.
Enkelte overflater og innredninger er av eldre dato, antatt byggeår.

Våtrom:
Badet ligger i boligens 1.etg. og har varmekabler i gulv med overflate av belegg. På veggene er det våtromstapet. Ventilering er basert på ventil i vegg. Badet er innredet med gulvmontert klosett, baderomsinnredning med servant og dusjhjørne med innfellbare dører i glass. Det er opplegg for vaskemaskin på badet.

Varmtvannstank og trykktank for vanntilførselen er plassert i ene bodrommet i kjelleren. Tilkomst via utvendig dør i fasade mot øst.

Kjøkken:
Kjøkkenet ligger i tilknytning til stua og gangen i 1.etg. og har innredning fra 1990-tallet. Innredningen har trekvite fronter, benkeplate i laminat og frittstående hvitevarer (kjøleskap og komfyr). Det er montert avtrekksvifte i overskap over komfyren.

Boligens øvrige overflater har gulv av heltre, teppe og belegg. På veggene er det malt strie, tapetserte overflater og trepanel. I himling og skråtak er det malte overflater på underlag av slette strie og plater, og noe trekvit panel.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe.
Vedovn i stua på hovedplan.
Varmekabler i gulv på bad.
Ellers elektriske panelovner.

Parkering

Parkering for en bil i enkel garasje.
Ellers biloppstillingsplass for flere kjøretøy på egen tunplass.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 448 300 kvm, Eierform: Eiet tomt

Fordeling av eiendommens areal:

- Fulldyrka jord: 16,1daa.
- Skog av særs høy bonitet: 79daa.
- Skog av høy bonitet: 175,6daa.
- Skog av middels bonitet: 20daa.
- Uproduktiv skog: 71,7daa.
- Myr: 32,9daa.
- Åpen Jorddekt fastmark: 28,8daa.
- Åpen grunnlendt fastmark: 19,6daa.
- Bebygd, vann, bre: 4,6daa.

- Totalt: 448,3daa.

Eiendommens arealer er fordelt på i alt 11 teiger som ligger sør, øst og vest for gårdstunet.
Se kart i salgsoppgaven for nærmere beliggenhet på disse.

Tomt og hage

Tomt og hage rundt gårdstunet er pent opparbeidet med gruslagt tilkomstvei og tunplass. Rundt boligen er det pent anlagt hage med plen, jordbær-åker, bærbusker som rips, solbær, bringebær, plommer, stikkelsbær, mm. Rundt i hagen er det ellers opparbeidet stier og støttemurer og blomsterbed med naturstein.

Tilliggende fasiliteter

Fallrett i Hundsåna:
Eiendommen har fallrett lik 18,907% i elva Hundsåna, jf. Jordskiftesak fra Sunnfjord og Ytre Sogn Jordskifterett, datert 30.12.2009.

Det er for tiden en pågående prosess mellom grunneierne og Clemens Kraft AS for utbygging av vannkraft i elva. Det er ikke signert avtale pr. dags dato, men i utkastet til denne er det stipulert en startbetaling og fallrettsleie til grunneierne. I utkastet er det lagt frem en startbetaling til grunneier av eiendommen på kr 200 000,- I tillegg vil det tilkomme en årlig fallrettsleie som avhenger av produksjon og strømpris i det aktuelle året. Etter takstmanns beregninger med utgangspunkt i forventa produksjon og en strømpris på 35øre pr. kWh, vil fallrettsleia som tilfaller bruket være kr 59 557,- pr. år.

Jakt:
Eiendommen er del av felles jaktvald med rett til å drive hjortejakt. I følge selger har eiendommen fått tildelt ett halvt dyr pr. år. Det er i tillegg mulighet for småviltjakt i utmarka til eiendommen.

Fiske:
Eiendommen har fiskerett langs sjøkanten og i elva som går forbi/gjennom eiendommen.

Stølsrett:
Eiendommen har stølsrett på Heilevangstølen ca. 360moh i fjellet sør for gårdstunet. I følge selger er stølshusa falleferdig og det må evt. bygges opp igjen av ny eier.

Leieavtale Enivest:
Det foreligger en avtale med nettselskapet Enivest AS om løyve til å ha antenneinstallasjon på eiendommen. I avtalen har også Enivest anledning til tilkomst til anlegget for vedlikehold og service av dette. Eier mottar et vederlag på kr 1000,- pr. år fra Enivest.

Vei, vann og avløp

Fra fylkesvei 609 er det privat vei ned på tunet ca.200meter. Veien deles med 2 av naboeiendommene. Kostnader til vedlikehold og brøyting deles mellom eiendommene.

Fra tunet går det traktorvei ned til strandsona hvor nausta tilhørende eiendommen ligger. Naboeiendommene som også har naust/naustrett i det aktuelle område har bruksrett til veien som går over eiendommen.

Vanntilførsel fra egen brønn med oppsamlingstank beliggende på oppsiden av Fv.609.
I forbindelse med utbedring av Fv.609 (vei/bygging av tunnel), vil området hvor brønnen bli berørt. Utbygger av veien vil i forkant av oppstart av arbeidet måtte erstatte vanntilførselen til boligen ved enten å flytte brønn eller anlegge borehull til eiendommen.

Avløp til privat septik med kommunal tømming.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område.

Fv. 609 Heilevang - Utbedring av eksisterende vei og ny tunnel mellom Hestvika og Heilevang.
Fv. 609 som ligger like sør for gårdstunet, og som deler flere av teigene tilhørende eiendommen skal utbedres med div. rassikringstiltak og ny tunnel mellom Heilevang og Hestvika. Tunnelmunningen på østsiden (ved eiendommen), vil ligge like vest for hvor gårdstunet. Se vedlagt foreløpig plankart fra Fylkeskommunen.

Fylkeskommunen opplyser videre at planen ikke er endelig vedtatt, men at dette mest sannsynlig vil skje innen utgangen av 2021. Oppstart for arbeidet er ikke avklart pdd. men vil kunne bli vedtatt i løpet av 2021.

I forbindelse med utbedring / nybygging av vei og tunnel, vil deler av eiendommens teig som ligger på sørsiden av eksisterende Fv.609 bli berørt. Det vil også bli anlagt ny tilkomstvei (avkjørsel fra Fv. 609) ned til eiendommen (felles med naboeiendommene).

Eksisterende vannforsyning (brønn) til eiendommen vil bli berørt i forbindelse med utbyggingen. Fylkeskommunen vil måtte sørge for ny vannforsyning til eiendommen, enten ved flytting av brønn eller å anlegge nytt borehull. Ny vannforsyning til eiendommen skal anlegges før oppstart av arbeid på veien.

I forbindelse med bygging av ny vei, skal tiltakshaver (Fylkeskommunen) anlegge ny tilkomstvei ned til felles naustområde hvor eiendommen har naust i dag. Veien vil være privat og felles med øvrige eiendommer som har naust i området (slik det er i dag).

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Selger kan også i slikt tilfelle kreve å få heve salget uten videre begrunnelse uten at kjøper kan kreve erstatning.

Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Odel

Det foreligger ikke odel på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser (servitutter) på eiendommen:

1906/900102-1/55 Erklæring/avtale
02.04.1906
vedk. Markeelva

1926/900187-1/55 Utskifting
22.02.1926

1927/900158-1/55 Utskifting
28.02.1927
OVERUTSKIFTING

1951/1409-2/55 Bestemmelse om veg
14.09.1951
rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:79 Bnr:15
Bestemmelse om vannrett
Gjelder denne registerenheten med flere

1955/179-1/55 Erklæring/avtale
04.02.1955
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere

1965/451-1/55 Jordskifte
19.02.1965
Gjelder denne registerenheten med flere

1977/2582-1/55 Erklæring/avtale
02.05.1977
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1981/2505-1/55 Jordskifte
29.04.1981
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/7442-1/55 Jordskifte
06.12.1988
Gjelder denne registerenheten med flere

2010/612919-1/200 Jordskifte
18.08.2010
Sak 1400-2009-0015 Hestvik
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på noen av bygningene på eiendommen.
Dette pga. alder.

Prisantydning

2 990 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Luster Landbruk as
Takstdato : 21.06.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 966 687,-
Markedsverdi : 2 800 000,-
Teknisk verdi : 2 966 687,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Forsikring

Fremtind Forsikring
Polisenummer: 398881

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 8 259 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, branntilsyn og feiing, tilsynsgebyr avløp, renovasjon og slamtømming til SUM.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Eiendommen selges av dødsbo og selger har begrenset kjennskap til eiendommen. Interessenter bes derfor om å undersøke eiendommen ekstra nøye før budgivning.

Den dyrka marka på eiendommen blir i dag utleid til nærliggende nabo som driver grasproduksjon på marka. Det foreligger ingen skriftlig avtale på forholdet, og kjøper må evt. videreføre avtalen direkte med leietaker etter kjøp.

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning - senest to måneder etter at endelig konsesjonsvedtak er truffet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 79
 • Bruksnr: 4
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 2 990 000,-
 • Kommunale avgifter: 8 259,-
 • Primærrom: 100 m2
 • Bruksareal: 100 m2
 • Bruttoareal: 110 m2
 • Tomteareal: 448300 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
 • Soverom: 5

Førdefjordvegen 2031 6815 Førde Norge

Visning

28.07.2021, 1600 - 1800.

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 225016690