Kvernberget 8 6800 Førde Norge

Adresse

Kvernberget 8
6800 Førde

Matrikkel

Gnr. 62 bnr. 312 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til i etablert og barnevennlig boligområde på Kvernberget i Førde. Fra eiendommen er det flott utsikt over indre del av Førdefjorden og mot Førde sentrum.

Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Enkel adkomst til boligen fra kommunal vei.

Nærområdet

Kvernberget 8 har en fin beliggenhet i et attraktivt boområde like utenfor Førde sentrum. Området oppleves som veletablert og barnevennlig.

Fra boligen er det gå- og sykkelavstand til både barnehage, skole, lekeplass, idrettsanlegg og diverse samlingssteder. Ellers er det bare ca. 1 km til Førde sentrum med alt av hverdagslige servicefasiliteter en trenger i det daglige. For de naturkjære, har en også et bredt tilbud av flotte skog- og fjellturer like i nærheten.

Fra boligen er det god dekning av offentlig kommunikasjon, med hyppige bussavganger med bybussen til Førde sentrum og omegn. Ønsker en å nå ut til større deler av langet på kort tid, så finner man Førde Lufthavn Bringeland ca. 15 km unna.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1973

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført på grunnmurer i betong med pussa utvendige overflater. Gulv i underetasjen er av betongplate på grunn, og tilfarargulv i kjellerstue. Over grunnmuren er det yttervegger av 4" isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Etasjeskille mellom plana er av tredekke.

Vinduene har standard fra byggeår med 2-lags glass i trekarmer, enkelte vindu med enkle glass i kopla rammer.
Utvendige dører fra byggeår i trevirke. Veranda- og altandør med vindusfelt med 2-lags glass.

Taket har valma tak, med plassbygd konstruksjon. Utvendig tekke av shingel ble skiftet i 2012, undertak av rupanel. Takrenner og nedløp i plast, antatt fra byggeår.

Pipa er bygget opp av teglstein og med pussa og malte overflater. Pipa har to røykløp.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør i plast med standard fra byggeår.

Det elektriske anlegget har er delvis fornyet med ny sikringstavle i 2018 på hovedplan.

Garasje
Fundament og gulv på grunn av betong. Bygningen er oppført på grunnmurer av betongholstein med pussa og malte overflater.
Etasjeskille er av betongdekke. Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel, innvendig kledd med gipsplater.

Taket har saltakform bygget opp med sperr. Utvendig tekke av profilerte stålpanner mot nord, og Decra stålpanner mot sør. Takrenner og nedløp i plast.

Vindu og ytterdører i trevirke. Vinduene har 2-lags glass, og enkelte enkle 1-lags glass i trekarmer.
Garasjeport i trevirke. Det er installert EL-anlegg på begge plan.

For informasjon om bygningenes tekniske tilstand vises det til utført tilstandsrapport utarbeidet av Førde Takstkontor AS v/Bjarte Roska.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 4, Bad: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 188 kvm, Bruksareal: 200 kvm, Bruttoareal: 218 kvm

1.Etasje: P-rom 101m2 / BRA 101m2.
Innhold: Vindfang, gang, stue, kjøkken, 2 soverom, bad, vaskerom og trapperom.
Underetasjen: P-rom 87m2 / BRA 99m2.
Innhold: Hall m/trapp, soverom, bad og teknisk rom.
Innhold leilighet: Vindfang, gang, stue, kjøkken, soverom, WC, bad og bod.

Garasje
1.Etasje: BRA 19m2.
Innhold: Garasjerom.
Underetasje: BRA 19m2.
Innhold: Bod, snekkerverksted.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Boligen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort utover slik den fremstår ved visning.
Evt. innbo og løsøre som står i boligen ved overtagelse følger med handelen.

Standard

Boligen har gjennomgående eldre enkel standard på overflater og innredninger, med påregnelig behov for modernisering og utskiftning.

Våtrom i boligen gulv med belegg og våtromsplater på veggene. Bad på hovedplan har flislagte overflater på gulv og vegger. I utleiedelen er det separat bad og eget rom for WC som ligger vegg i vegg.

Kjøkkenet i hoveddelen har innredning fra byggeår med folierte fronter, laminat benkeplate og oppvaskkum i stål. Frittstående hvitevarer som står i boligen ved visning følger med.

Kjøkken i utleiedelen har standard fra byggeår med folierte fronter, laminat benkeplate og stål oppvaskkum.
Begge kjøkken har avtrekksvifte montert i overskap over komfyr med utlufting over tak.

Øvrige overflater i boligen har gjennomgående eldre standard med behov for utskiftning og/eller modernisering.

Oppvarming

Vannboren sentralvarmeanlegg med veggmonterte radiatorer og varmeslynger i gulv på bad på hovedplan og i utleiedelen.
Anlegget driftes av luft til vann varmepumpe.
Plassmurt peis i stua på hovedplan.

Parkering

Parkering for 1 bil i garasje.
Biloppstillingsplass for 2 biler på egen tomt ved garasjen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 951 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen har opparbeidet hage mot sør med plen/grøntareal, hekk mot gata og div. beplantning. Mot øst er det terrasse i trevirke med adkomst fra hagen, samt stua på hovedplan.

Mot kommunal vei ved garasjen er det asfaltert biloppstillingsplass med plass til 2 biler.

Rundt boligen er tomta opparbeidet med flere trapper og platninger i betong, samt terrasser og altan i trevirke.

På nedsiden av boligen heller tomta mot nord og ligger i skrått terreng.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.
Boligen er tilknytta kommunalt vann- og avløpsnett via private stikkledninger.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.
Kontakt megler for oversendelse av reguleringsplan.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest fra Førde kommune datert 5/11-1973.

Prisantydning

4 100 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Bjarte Roska
Takstdato : 23.08.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 4 190 000,-
Markedsverdi : 4 100 000,-
Teknisk verdi : 4 190 000,-
Formuesverdi : 715 879,-
Sekundær formuesverdi : 2 577 164,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Forsikring

Gjensidige

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 19 207 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vann- og avløpsavgift, branntilsyn og feiing. Renovasjonsavgift til SUM kommer i tillegg.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Eiendommen selges av dødsbo og selgerne har begrenset kjennskap til eiendommen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye før budgivning.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Eiendommen er klar for snarlig overtagelse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 62
 • Bruksnr: 312
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 4 100 000,-
 • Kommunale avgifter: 19 207,-
 • Ligningsverdi: 715 879,-
 • Primærrom: 188 m2
 • Bruksareal: 200 m2
 • Bruttoareal: 218 m2
 • Tomteareal: 951 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 4

Kvernberget 8 6800 Førde Norge

Visning

21.09.2021, 1630 - 1730.

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 231244486