Bjergelivegen 35 6963 Dale i Sunnfjord Norge

Adresse

Bjergelivegen 35
6963 Dale i Sunnfjord

Matrikkel

Gnr. 65 bnr. 71, andelsnr. 7 i Hagehola Burettslag borettslag med orgnr. 945589124 i Fjaler kommune

Beliggenhet, adkomst

Boligen ligger i Hagehola BRL i Dale sentrum. Borettslaget ligger sentralt plassert med gangavstand til skole, barnehage, butikker og andre servicetilbud i sentrum.

Leiligheten har fasade sør/nord og har veranda i fasade mot sør med tilkomst fra stua. Her er det gode solforhold og utsikt over borettslagets uteareal og oppover dalføret mot sør.

Enkel adkomst til boligen fra asfaltert tilkomstvei for borettslaget.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 1988

Bygninger og byggemåte

Leiligheten ligger i 2.etg. i leilighetsbygg utbygd over to plan.

Boligen er oppført med betongdekke i etasjeskille mot nabo i 1.etg. Skilleveggene mot nabo-leilighetene er bygget opp av betong. Ytterveggene over grunnmuren er oppført med 6" isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Bodene er oppført med yttervegger av 4" bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Vindu og ytterdører har standard fra byggeår med karmer/dørblad i trevirke. Taket har saltakkonstruksjon med utvendig tekke av betongtakstein fra byggeår. Over inngangsparti og veranda ved stuen er det tak-utstikk. Takrenner og nedløp i stål.
Elementpipe fra byggeår med malte overflater. Det er ikke montert ildsted i leiligheten.

Sanitæranlegget har standard fra byggeår med vannrør av kobber og avløpsrør i plast. VV-tank 120L fra byggeår er plassert i bod.
Det elektriske anlegget har standard fra byggeår med skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 1, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 64 kvm, Bruksareal: 75 kvm, Bruttoareal: 96 kvm

1.Etasje: P-rom 64m2 / BRA 69m2.
Innhold: Vindfang, stue, kjøkken, soverom, bad / vaskerom og bod.

Utebod: BRA 6m2.
Innhold: Det er to stk. uteboder tilhørende boligen, hver på ca. 3m2.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Boligen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort utover slik den fremstår ved visning.
Evt. innbo og løsøre som står i boligen ved overtagelse følger med salget.

Standard

Leiligheten har gjennomgående standard fra byggeår med behov for rehabilitering og fornying.

I tilstandsrapport fra Trond Gjesdal v/Førde Takstkontor AS ble det følgende vurdering av boligen:

TG3:
- Verandadør.
- Bad (gulv og vegger).
- Baderomsinnredning

TG2:
- Alle øvrige merknader er satt til TG2.

Se utfyllende info i vedlagt tilstandsrapport.

Oppvarming

Varmekabler i gulv på bad / vaskerom og vindfang.
Ellers elektrisk med panelovner.
Det er pipe i leiligheten, men ikke montert ildsted.

Parkering

Felles asfaltert parkeringsareal for borettslaget.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 6 386 kvm, Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage

Felles tomt for borettslaget er pent opparbeidet med asfaltert gang- og trafikkareal, grøntområder med plen og div. beplantning.
Sør for leiligheten er det opparbeidet felles parkeringsplass for beboerne.

Vei, vann og avløp

Tilkomst til borettslaget felles tomt fra kommunal vei.
Enkel tilkomst til boligen fra borettslagets asfaltert tilkomstvei frem til leiligheten.

Reguleringsplan

Boligen ligger i område regulert til boligformål.
Kontakt megler for oversendelse av reguleringsplan.

Diverse opplysninger

Borettslag: Hagehola Burettslag, Orgnr.: 945589124
Andelsnr.: 7
Medlemskontingent: 500
Andel fellesformue: 168548, Oppdatert pr: 03.08.2021
Forkjøpsrett: Medlemmer i BOB har forskjøpsrett til andelen.
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Borettslaget har i alt 19 andeler fordelt på flere bygg.

Styret i borettslaget opplyser følgende:
Det er vedtatt at utvendig taktekke skal skiftes og deler av utvendig kledning som er råteskada.
Dette er planlagt å påbegynnes i løpet av våren 2022 ifølge styret. Det er ikke innhentet pris på arbeidet pdd. men ifølge styreleder vil borettslaget bruke oppsparte midler, samt vil det mest sannsynlig føre til et nytt låneopptak for borettslaget.
Hvor mye evt. fellesutgiftene går opp er ikke stipulert pdd. men dette skal etter planen innhentes i løpet av høst/vinter 2021/22.

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Fordeling av innbetalte fellesutgifter til borettslaget:

Fellesutgifter pr. mnd.: kr 4542,-

- Vedlikehold: 9%
- Kommunale avgifter / eiendomsskatt: 21%
- Driftskostnader: 23%
- Renter lån: 1%
- Avdrag: 0%
- Overskudd (settes av til disponible midler): 46%

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

750 000,- / Felleskostnader: 4 542,- pr. mnd

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Trond Gjesdal
Takstdato : 20.08.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 418 548,-
Markedsverdi : 750 000,-
Teknisk verdi : 1 418 548,-
Formuesverdi : 315 161,-
Sekundær formuesverdi : 1 134 579,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 76580089

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Boligen er klar for snarlig overtagelse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 65
 • Bruksnr: 71
 • Kommunenr: 4646
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 750 000,-
 • Fellesutgifter: 4 542,-
 • Ligningsverdi: 315 161,-
 • Primærrom: 64 m2
 • Bruksareal: 75 m2
 • Bruttoareal: 96 m2
 • Tomteareal: 6386 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet
 • Soverom: 1

Bjergelivegen 35 6963 Dale i Sunnfjord Norge

Visning

20.09.2021, 1630 - 1730.

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 231314042