Nygata 2 6996 Vadheim Norge

Adresse

Nygata 2
6996 Vadheim

Matrikkel

Gnr. 36 bnr. 4 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger sentralt plassert i Vadheim sentrum i krysset ved E39 og Fv.55. Fra boligen er det gangavstand til butikker, skole, barnehage, idrettsanlegg og hyggelige Malena Kafe og Sogn Hotell som ligger like ved. Boligen vender mot sør og har flott utsikt over St.Helenas plass og videre utover Vadheimsfjorden mot sør.

Rett over veien ligger bussholdeplass med korrespondanse til kommunesenteret i Høyanger, regionssenteret i Førde og Bergen. Til Høyanger er det ca. 22km. og til Førde ca. 35km.

Adkomst fra kommunal vei inn på tomta.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1900

Bygninger og byggemåte

Enebolig/forretningsbygg oppført rundt år 1900:
Bygningen er oppført på grunnmurer i naturstein med pussa overflater. Gulv i kjelleretasjen med betongplate på mark med overflater av plastfliser.
Etasjeskille mellom planene er av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp med lafta tømmerplank med utvendig kledning av trepanel.
Taket har saltakform, bygget opp med plassbygd kontruksjon. Utvendig taktekke av skifeheller med undertak av trepanel.

Vinduene er fra varierende årstall fra bla. 1984 og 1992 med 2-lags glass i trerammer, noen vindu fra 2021 med 2-lags glass i PVC-rammer. Samt noe eldre vinduer med enkle glass i trekarmer. Inngangsdør i trevirke med sidefelt i glass, utvendig dør til kjelleretasjen av trevirke. Verandadør i fasade mot sør i PVC med vindusfelt fra 2021.

Pipa er oppført i teglstein med pussa og malte overflater. Det er montert ildsted i en av stuene på hovedplan, samt i kjelleretasjen. Pipa er ikke godkjent til bruk av ildsted.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør av plast (innvendig). Utvendig bunnledninger er ikke kjent.
Det elektriske anlegget har delvis åpent og skjult ledningsnett, og har to fordelingstavler med automatsikringer. EL-anlegget er delvis modernisert i 2.etg. (to av soverommene), men øvrig del av etasjen er det ikke lagt opp nytt EL-anlegg.

Uthus med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført på ringmur og fundament av naturstein. Gulv er bygget opp av trebjelkelag. Ytterveggene over grunnmuren er oppført i trekonstruksjon med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakkonstruksjon med utvendig tekke av bølgeblekkplater. Vinduene har enkle glass i trekarmer. Ytterdører og plassbygde porter i trevirke.

For utfyllende informasjon om den tekniske tilstanden til bygningene vises det til utført takstrapport av Ole Andre Roska v/Førde Takstkontor AS.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 4

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 302 kvm, Bruksareal: 358 kvm

1.Etasje: P-rom 151m2 / BRA 151m2.
Innhold: Vindfang, hall, 2 stuer, spisestue, kjøkken, soverom, 2 WC, dusjrom, uinnredet rom / annet.
2.Etasje: P-rom 78m2 / BRA 134m2.
Innhold: Hall m/trapperom, 2 soverom, bad, uinnredet rom / annet, 5 boder.
Kjeller: P-rom 73m2 / BRA 73m2.
Innhold: Kjellerstue, WC.

Uthus:
BRA 44m2.
Innhold: 2 boder.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hovedhuset vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort til overtagelse.
Uthuset vil ikke bli ryddet eller rengjort til overtagelse.
Innbo og løsøre som står i bygningene og på tomta følger med handelen.

Standard

Boligen er fornyet over tid innvendig, men med påregnelig behov for modernisering og rehabilitering.

Våtrom:
WC ved entre på hovedplan har flislagt gulv og malte plater på veggen. Rommet er innredet med vegghengt klosett og servant.
WC nr. 2 på hovedplan har flislagt gulv og malte plater på veggene. Rommet er innredet med klosett og baderomsinnredning med servant.
Vegg i vegg med toalettet ligger dusjrom som ble modernisert med nye gulv og vegger i 2021. Rommet er innredet med dusjkabinett.
WC i kjelleren har flislagt gulv og malte overflater på veggene på underlag av murpuss. Rommet er innredet med klosett og servant.

Kjøkken:
Enkel eldre kjøkkeninnredning med profilerte fronter, laminat benkeplate og opplegg for frittstående hvitevarer.
Det er montert ventilator over komfyren.

Øvrige overflater:
Innvendige overflater har gulv av heltre, belegg, laminat og plastfliser i kjelleretasjen.
På veggene er det malte overflater på underlag av strier, plater, tømmerplank, trekvit panel og murpuss i kjelleretasjen.
Enkelte rom i 2.etg. er ikke innredet.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe på hovedplan og i kjelleretasjen.
Vedovn. Pipa er ikke godkjent slik den står i dag og må rehabiliteres før bruk av ildsted.
Varmekabler i gulv på begge WC på hovedplan.

Parkering

Parkering på egen tunplass for flere biler.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 596 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta ligger i tilnærmet flatt terreng, lett skrånet mot sør. Tomta er av god størrelse og er pent opparbeidet med parkmessig hage med store trær, plenområder og div. beplatning. Rundt boligen er det skiferlagte gangstier og trapper i betong. Nord og øst for hovedhuset er det opparbeidet en romslig tunplass med grusdekke, trapp opp til inngangspartiet i betong.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.

Boligen er tilknytta kommunalt vann- og avløpsnett via privat stikkledninger.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område regulert til sentrumsforemål.

Hovedbygningen er regulert til bolig / forretning / annet.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste servitutter på eiendommen:
1908/900236-1/54 Utskifting
10.02.1908

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på bygningene hos Høyanger kommune.

Prisantydning

1 700 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Ole Andre Roska
Takstdato : 20.09.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 3 150 000,-
Markedsverdi : 1 900 000,-
Teknisk verdi : 3 150 000,-
Formuesverdi : 346 500,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 77636694

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 11 821 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vann- og avløpsavgift, feiing og branntilsyn. Renovasjonsavgift til Simas kommer i tillegg.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
Kommunen opplyser at pipa ble feiet sist i:

SEFRAK
Boligen er bygget rundt år 1900 og er oppført i Sefrak-registeret med ID-nr.1416 301 63.
Uthus har ukjent byggeår, men er oppført i Sefrak-registeret med ID-nr. 1416 301 64.

Bygninger som er registrert i registeret har i utgangspunktet ikke tillagte spesielle restriksjoner. Bygninger bygd før 1850 har lovfesta meldeplikt før endring/riving hvor dette må søkes om. Kontakt megler eller se riksantikvaren sine hjemmesider for mer info.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Eiendommen er klar for snarlig overtagelse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 36
 • Bruksnr: 4
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 700 000,-
 • Kommunale avgifter: 11 821,-
 • Ligningsverdi: 346 500,-
 • Primærrom: 302 m2
 • Bruksareal: 358 m2
 • Tomteareal: 1596 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 4

Nygata 2 6996 Vadheim Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100

Annen info

Finnkode: 234348418