Vikavegen 53 6940 Eikefjord Norge

Adresse

Vikavegen 53
6940 Eikefjord

Matrikkel

Gnr. 70 bnr. 6 i Kinn kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger i landlige omgivelser ca 6 km sørvest fra sentrum i Eikefjorden i Kinn kommune. I Eikefjorden er det butikker, bensinstasjon, skole, barnehage og båthavn.
Fra fylkesvei 611 er det ca 300 m med privat gruslagt tilkomstvei over gnr 70, bnr 2.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2014

Bygninger og byggemåte

Eiendommen er utbygget med en enebolig på to plan. I tillegg er det garasje med boder og carport som er under oppføring.


Utvendig:

Isolert betongplate på mark. Grunnmuren er av betongsteinmur, utvendig med ca 10 cm isolasjon med murpuss og innvendig med stålstendere. Etasjeskille av isolert trebjelkelag. Ytterveggene over grunnmuren er oppført i 8" isolert bindingsverk. Takkonstruksjonen er oppført som saltak med prefabrikkerte takstoler. Taktekking av glasert takstein med undertak av finerplater. Det er lagt gulv av finerplater i midtfeltet på kaldtloftet. Himlingen mot kaldtloftet er isolert med 30 cm matter. Loftsluke med trapp for tilkomst til kaldtloftet.
Vinduer i trekarm med 2-lags glass. Det er montert sålebenk av skifer ved vinduene i grunnmuren.
Ytterdører i trevirke med vindusfelt. I ytterdøren i underetasjen er det katteluke. Slett ytterdør i trevirke mellom stuen og garasjen i underetasjen. I stuen er det skyvedør for tilkomst til nordvestvendt veranda over garasjen.

Langs fasaden som vender mot sørvest er det satt opp en liten utebod. Støpt plate og ringmur av betong. Yttervegger av bindingsverk med bordkledning av trepanel. Takkonstruksjonen er oppført som pulttak med taktekking av papp. Innvendig er den ene veggen kledd med profilerte trefiberplater. Boden har et areal på ca 4 m2.


Garasje med boder og carport:

Ringmur i betong. I garsjen og i den ene boden er det støpt dekke på mark.
Dekke av grus i den største boden og i carporten.
Ytterveggene er av bindingsverk med asfaltplater på noen av veggene, og med utvendig bordkledning av trepanel. I den ene boden er det stående bordkledning på innvendige vegger.
Over garasjen er det takterrasse med sutaksbord, papp og terrassebord. Tett rekkverk i trevirke. Takterrassen har ett areal på ca 28 m2.
Takkonstruksjonen over bodene og carporten er oppført som pulttak med undertak av rupanel og med taktekking av papp.
Ytterdører med vindusfelt i boden og ytterdør uten vindusfelt i garasjen. I den største boden er det ytterdør av PVC.
Vinduer i PVC og i trevirke med 2-lags glass.
Det er overbygg på ca 19 m2 og støpt plate på mark i fasade som vender mot nordvest.
Det er lagt fliser på mindre del av ringmuren.
Bygget har gjennomgående lav standard, se takst for nærmere beskrivelse.


Tekniske installasjoner:

Det elektriske anlegget har standard fra byggeåret med automatsikringer. Sikringsskapet er plassert i vaskerommet.
Det er belysning av spotter i flere rom.
Veggmontert utebelysning.
Det er montert balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Seriekoblet brannvarslingsanlegg.
Varmekabel i bad i 1.etg.
Veggmonterte panelovner i enkelte rom.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 272 kvm, Bruksareal: 299 kvm

U.Etasje:BRA 141 m2. P-rom 114 m2. Gang, soverom, stue, bad, gang 2, vaskerom, kontor og 3 boder.
1.Etasje: BRA 158 m2. P-rom 158 m2. Vindfang, bad, hall med trapp, soverom, soverom 2, soverom 3, kjøkken og stue.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Eiendommen vil ikke bli ryddet eller vasket før overtakelse. Eier kan ta ut alt løsøre og hvitevarer. Løsøre som befinner seg på eiendommen ved overtakelse overtas av kjøper.

Standard

Innvendig:

På gulvene er det laminat, fliser og teppe.
På veggene er det tapet og malte overflater på underlag av gipsplater.
I himlingen er det malte overflater på underlag av gipsplater.
På veggen i stuen ved vedovnen er det lagt limtegl.
Ved vinduene i 1. etasje er det lagt blomsterbrett av steinplater.
Innvendig trapp i trevirke med malte overflater med eiketrinn. Malt rekkverk i trevirke og med stålspiler. På toppen av kneveggen rundt trapperommet er det lagt steinplater.
Innvendig er det fyllingsdører.

Kjøkken:
Kjøkkeninnredning med fronter av finer, laminert benkeplate og kompositt oppvaskkum. I innredningen er det integrerte hvitevarer fra Miele. Under overskap er det belysning av ledskinner og led lysarmatur over overskapene. Fliser på vegg ved benkeplaten. Ventilatorhette i børstet stål.

Våtrom:
Bad i 1.etg: Flislagte overflater. I himlingen er det malte gipsplater. Rommet er innredet med to servanter i underskap, speil med lysarmatur, høyskap, dusjhjørne, boblebadekar, nisje med veggklosett og elektrisk håndkletørker.

Bad i u.etg: Fliser på gulv. På veggene er det fliser og malte gipsplater. I himlingen er det hvite takplater. Rommet er innredet med servant nedfelt i plassbygget benk, innfelt speil med fliser som omramming, dusj og veggklosett. Malt dusjvegg av planker i trevirke.

Vaskerom: Fliser på gulv. På veggene er det malte gipsplater. I himlingen er det systemhimling. På veggen ved innredningen er det lagt fliser. Det er montert underskap, laminert benkeplate med nedfelt skyllekar og høyskap.

Oppvarming

I stuen er det vedovn. Pipen er oppført i element med heldekkende pipebeslag over yttertak.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.
Varmekabel i bad i 1.etg.
Veggmonterte panelovner i enkelte rom.

Parkering

Gruslagt tun/parkeringsplass.
Garasje med boder og carport er under oppføring.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 021 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er opparbeidet med gruslagt tun/parkeringsplass, port og rekkverk i trevirke, belegningsstein, murer av betong og av naturstein, hekk, grøntareal og utebelysning. Noe fjell i dagen. Ved inngangspartiet er det overbygg med tre lukket vegger. Flislagt betongdekke på mark. Yttervegger av bindingsverk med utvendig bordkledning av trepanel og takkontruksjon med glasert takstein. I tillegg er det en enkel utebod i dels dårlig forfatning som ikke er verdisett i verditaksten.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har privat borehull på tomten med varmekabel inn til hus.
Sanitæranlegget har standard fra byggeåret med vannrør som rør i rør system med fordeleskap i vaskerommet. Avløpsrør av plast. Privat septikanlegg.
Varmtvannsbereder på ca 300 l og trykktank.
Tilkomstvei fra kommunal vei går over bnr. 2. Det er ikke tinglyst erklæring om veirett i grunnboken.

Reguleringsplan

Området er et LNF område.

Ferdigattest

Meldertidig brukstillatelse er utskrevet 16.09.2014.

Prisantydning

3 600 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Trond Gjesdal
Takstdato : 27.10.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 6 300 000,-
Markedsverdi : 3 600 000,-
Teknisk verdi : 6 300 000,-
Formuesverdi : 1 263 594,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Energiforbruk og energimerking


Eiendommen er ikke energimerket siden det er et tvangssalg.

Forsikring

Gjensidige

Kommunale avgifter

Kr. 20 718,50
Inkludert i kommunel avgifter er: tilsyn slam, slamtømming, eiendomsskatt, feietilsyn. kr. 15 718,50. Renovasjon fra Nomil kr. 5000,- (estimert).

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Eiendommen vil ikke bli ryddet eller vasket før overtakelse. Eier kan ta ut alt løsøre og hvitevarer. Løsøre som befinner seg på eiendommen ved overtakelse overtas av kjøper.

Budgivning

Dersom De etter besiktigelsen ønsker å kjøpe eiendommen, bør du så snart som mulig inngi skriftlig kjøpetilbud til megler. Budet må være uten forbehold om finansiering. Dokumentasjon på finansiering vedlegges budet. Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for budgiver i minst seks uker. Med partenes og rettighetshavernes samtykke, kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Megler oversender det høyeste/beste budet til Tingretten for stadfestelse.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 70
 • Bruksnr: 6
 • Kommunenr: 4602
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

 • Verditakst: 3 600 000,-
 • Kommunale avgifter: 20 719,-
 • Ligningsverdi: 1 263 594,-
 • Primærrom: 272 m2
 • Bruksareal: 299 m2
 • Tomteareal: 3021 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig

Vikavegen 53 6940 Eikefjord Norge

Visning

07.12.2021, 1500 - 1600. Husk å melde deg på visning! Visning blir kun gjennomført hvis det er påmeldinger. Ta kontakt for ev

Advokat MNA

Ole Rune Døskeland
Telefon: (+47) 91921525

Annen info

Finnkode: 239232933