Hogareset 7 6819 Førde Norge

Adresse

Hogareset 7
6819 Førde

Matrikkel

Gnr. 58 bnr. 79 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Boligen ligger i etablert boligfelt på Sunde ca. 6km. øst for Førde sentrum. Kort gangavstand til barnehage, skole, idrettsplass og fine turområder like i ved.

Enkel adkomst til eiendommen fra kommunal vei. Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Nærområdet

Fra eiendommen er det kort avstand til Førde sentrum, FSS, høyskolen. Nordover er det ca. 5km. til Moskog næringspark, til golfbane og alpinanlegg på Vassenden er det ca.12km.

Utenfor døra er det flere fine turmuligheter i skog og mark, og kun noen minutters kjøretur opp i Sundsdalen er flere flotte turområde sommer- og vinter rundt Digernesvatnet.

Type, eierform og byggeår

Tomannsbolig Selveier, oppført i 2004

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført på ringmurer og grunnmur i betong med innvendig utforing av grunnmuren. Gulv i 1.etg. av betongplate på mark.
Etasjeskille mellom etasjene er bygget opp av trebjelkelag.

Ytterveggene i deler av 1.etg. og i 2.etg. er bygget opp av isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Mellom boenhetene er skilleveggen bygget opp med lyd- og brannvegg av betong og bindingsverk.

Taket har saltakkonstruksjon med ventilert kaldloft. Taktekket er av betongtakstein på undertak av sutakplater. Det montert stigtrinn på tak for tilkomst til pipa. Takrenner og nedløp i plast.

Pipa er bygget opp av lettklinkerelement med pussa og malte overflater. Over taket er det heldekkende beslag.
Ildsted montert i stua på hovedplan.

Vinduene har 2 -lags glass i trekarmer, altandør i stua i trevirke med 2 -lags glass. Ytterdør i trevirke med teakfinerte overflater.

Veranda med adkomst fra stua, og fra hagen mot vest er bygget opp i trekonstruksjon med rekkverk i trevirke. Verandaen har et areal på ca. 25m2.

Sanitæranlegget har vannrør med rør i rør system og avløpsrør i plast. Vannsentralen er plassert på vaskerom. Varmtvannsbeholder 198L fra byggeår.

Det elektriske anlegget har standard fra byggeår med skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Garasje oppført i 2015
Bygningen er oppført på ringmur i betong og gulv på grunn av betong. Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av bindingsverk med asfaltplater og utvendig kledning av trepanel.
Taket har saltakkonstruksjon bygget opp med takstoler. Utvendig taktekke av betongtakstein på undertak av duk.
Vinduene har 2 -lags glass i PVC-karmer. Ytterdør og garasjeport i stål med EL-drift. Det er montert EL-anlegg.

For utfyllende informasjon om den tekniske tilstanden på boligen vises det til utført tilstandsrapport fra Førde Takstkontor AS.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 3, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 104 kvm, Bruksareal: 143 kvm

1.Etasje: P-rom 51m2 / BRA 55m2.
Innhold: Gang, bad, vaskerom, 2 soverom og bod.
2.Etasje: P-rom 53m2 / BRA 53m2.
Innhold: Stue / kjøkken, soverom.

Garasje: BRA 35m2.
Innhold: garasjerom.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkken følger med.
Det er installert fiber. Dekoder følger med etter nærmere avtale.

Standard

Boligen har gjennomgående god standard fra byggeår på overflater og innredninger.

Kjøkken
Kjøkkenet har en romslig innredning med lysmalte profilerte fronter og benkeplate i laminat. Innredningen har frittstående hvitevarer som følger med handelen. Ventilator er plassert i overskap over koketopp.

Våtrom
Badet har flislagt gulv og vegger i dusjhjørnet. Øvrige vegger har overflater av malt strie. I himling er det lysmalte takplater og innfelt downlights.
Badet er innredet med klosett, dusjhjørne, baderomsinnredning med skap, speil med belysning og servant.

Vaskerommet har belegg på gulv og vegger med malte profilerte plater. Vaskerommet er innredet med skyllekar i stål, opplegg for vaskemaskin, varmtvannsbeholder, rørsentral og sikringsskap.

Øvrige overflater
Gulvene har overflater av laminat, vegger med malte profilerte plater og i himling er det malte plater. Innvendige formpressa dører. Trapp i trevirke med malte overflater.

Oppvarming

Vedovn i stue / kjøkken.
Varmekabler i gulv i hele 1.etg. (eksl. bod), samt i stue / kjøkken i 2.etg.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Parkering

Parkering for 1 bil i garasje.
Gruslagt tun med plass til flere biler på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 661 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta ligger i delvis skrått terreng med planert tunplass og hage som vender mot øst. Tunplassen er gruslagt og er delvis takoverbygget (under terrassen i 2.etg.). Mot nordøst er det oppført frittstående garasje, i tillegg er det plass til parkering av flere biler på egen tomt.

Mot nord og vest er det pent opparbeidet hage med grøntarealer, støttemur i naturstein, blomsterbed og veranda i trevirke på ca.25m2.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen. Naboeiendommen har tinglyst veirett over tomta bort til sin bolig.

Boligen er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert boligområde. Mot øst grenser eiendommen til skole / barnehage.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Naboen har tinglyst veirett over tomta slik veien ligger i dag.

2003/5622-2/55 Bestemmelse om veg
17.11.2003
rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:58 Bnr:87

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på boligen datert 18/5-2004.
Det foreligger ferdigattest på garasjen datert 19/10.2016.

Prisantydning

3 850 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Ole Andre Roska
Takstdato : 13.05.2022
Teknisk (byggmassens) verdi : 3 700 000,-
Markedsverdi : 3 700 000,-
Teknisk verdi : 3 700 000,-
Formuesverdi : 690 290,-
Sekundær formuesverdi : 2 485 044,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter C

Forsikring

KLP
Polisenummer: 31540313

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 12 661 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vann og avløpsavgift, branntilsyn og feiing. Renovasjonsavgift til SUM kommer i tillegg.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 58
 • Bruksnr: 79
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

 • Verditakst: 3 850 000,-
 • Kommunale avgifter: 12 661,-
 • Ligningsverdi: 690 290,-
 • Primærrom: 104 m2
 • Bruksareal: 143 m2
 • Tomteareal: 661 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Tomannsbolig
 • Soverom: 3

Hogareset 7 6819 Førde Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100

Annen info

Finnkode: 259129754