Sæle 4 6899 Balestrand Norge

Adresse

Sæle 4
6899 Balestrand

Matrikkel

Gnr. 388 bnr. 5 i Sogndal kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til på Sæle i ytre del av Sogndal kommune. Fra boligen er det flott utsikt over Sognefjorden mot øst og sør.

Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Enkel adkomst til eiendommen fra offentlig vei. Det er privat gruslagt vei inn på tunet over hovedbruket.

Nærområdet

Eiendommen ligger i grenda Sæle i Sogndal kommune, ca. 19km. vest for bygdesenteret Balestrand med barnehage, skole, butikker og andre servicetilbud. Til kommunesenteret i Høyanger er det ca. 25km.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1972

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført delvis på grunnmurer av lettklinkerblokker med utvendig pussa og malte overflater, samt ringmur og fundament av betong.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført med isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Takkonstruksjon med flatt tak bygget opp i trevirke. Utvendig taktekke av protan takmembran.

Vinduene har 2- og 3-lags glass i trekarmer, samt noen eldre vindu med kobla glass. Ytterdør på hovedplan og til leiligheten i kjelleren i teak med sidefelt med vindu. I stua på hovedplan og på ene soverommet er det verandadør med vindusfelt. Øvrige ytterdører i trevirke.

I fasade mot sør på hovedplan er det utgang til sørvendt veranda på ca. 60m2. Verandaen er oppført i trekonstruksjon på punktfundament. På del av veranda er det bygget takoverbygg/utebod med en vegg åpen.

Begge pipene er oppført med lettklinkerblokker med pussa og malte overflater. Over taket er det heldekkende beslag. Det er montert 3 ildsteder i boligen.

Sanitæranlegget har vannrør med kobber, samt noe med rør i rør system. Avløpsrør i plast.
Varmtvannsbeholder tilhørende hoveddelen på 194L montert i 2021. Varmtvannsbeholder i utleiedelen på 108L fra 2018 er montert i kjøkkeninnredningen.

Det elektriske anlegget har delvis åpen- og skjult anlegg. Sikringsskap på hovedplan har automatsikringer, eget skap i kjelleren med skrusikringer. Det er montert minusmåler på forbruket i utleieleiligheten.

For utfyllende informasjon om den tekniske tilstanden på bygningen, vises det til utført tilstandsrapport fra Førde Takstkontor AS.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 7, Bad: 3

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 236 kvm, Bruksareal: 314 kvm

1.Etasje: P-rom 170m2 / BRA 228m2.
Innhold: Hall, gang, stue, kjøkken, 5 soverom, 2 bad, vaskerom, garasje og 3 boder.

Underetasje: P-rom 66m2 / BRA 86m2.
Innhold leilighet: Entre, gang, kjøkken / stue, 2 soverom.
Innhold tilhørende hoveddel: Gang m/trapp, bod.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer som står i boligen under visningen følger med handelen.
Det følger med baderomsinnredning (ikke montert) som er kjøpt inn til ene badet på hovedplan.
Markise på veranda.
Internettilkobling. Dekoder følger med etter nærmere avtale.
Parabol.
Flaggstang.

Standard

Boligen er delvis fornya over tid og har varierende standard på overflater og innredninger.

Hoveddel:
Overflater
Hovedplan har gulv med parkett, laminat og belegg. På veggene er det malte profilerte plater, panel, tapetserte overflater på underlag av plater.

Kjøkken
Innredning med fronter i eik med laminat benkeplate og frittstående hvitevarer.

Våtrom
Hovedbadet er modernisert i xxxx og har flislagt gulv med varmekabler. På veggene er det baderomsplater og i himling malt panel. Badet er innreda med klosett, baderomsinnredning med dobbel servant, dusjhjørne med dører i glass.

Bad nr.2 på hovedplan har eldre enkel standard med belegg på gulv med varmekabler. På veggene er det baderomsplater. Badet er innreda med klosett, baderomsinnredning med servant, opplegg for montering av vegghengt dusjarmatur.

Vaskerom i 1.etg. har gulv med belegg og vegger med malt strie. Rommet har nyere vaskeromsinnredning, og er ellers innreda med opplegg for vaskemaskin og utslagsvask.

Utleiedel:
Overflater

Våtrom
Badet i utleiedelen har eldre enkel standard med belegg på gulv og vegger med baderomsplater. Badet er innreda med klosett, baderomsinnredning med servant og dusjhjørne.

Kjøkken
Innredning med hvitmalte fronter og laminat benkeplate. Innredningen har montert varmtvannsbeholder i hjørneskap. Frittstående hvitevarer som følger med handelen.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe.
Vedovn og peis på hovedplan.
Vedovn i utleiedel.
Varmekabler i gulv på et av badene på hovedplan.
Ellers elektrisk med panelovner.

Parkering

Parkering for 1 bil i garasje i tilknytning til boligen.
Det er oppstillingsplass for flere biler på egen tunplass.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 835 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta er opparbeidet med gruslagt tilkomstvei og et romslig tun med plass til parkering av flere biler. Langs nordveggen er det trapp ned til inngangspartiet til utleieleiligheten.
Mot øst og sør er det hage med hovedsakelig naturlig vegetasjon.

I fasade mot sør i tilknytning til hovedplan er det sørvendt veranda med gode solforhold hele året.

Vei, vann og avløp

Det er privat gruslagt vei inn på tunet over hovedbruket.

Boligen har vannforsyning fra privat borehull som ligger på egen grunn.
Avløp til egen septiktank med kommunal tømming.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som i kommunedelplanen er avmerka med "bustadområde noverande".

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser (servitutter) på eiendommen:
1971/914-2/54 Bestemmelse om gjerde
22.06.1971

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på boligen datert 5/3-1973.

Prisantydning

2 750 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Ole Andre Roska
Takstdato : 21.07.2022
Teknisk (byggmassens) verdi : 4 450 000,-
Markedsverdi : 2 600 000,-
Teknisk verdi : 4 450 000,-
Formuesverdi : 836 258,-
Sekundær formuesverdi : 3 010 530,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 7 240 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, branntilsyn og feiing, slamtømming. Renovasjonsavgift til Simas kommer i tillegg.

Leieinntekter


Utleieleiligheten i kjelleren står i dag tom. Denne har tidligere vært utleid for kr 3600,- pr. mnd.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk.

Kommunen opplyser at det sist ble feiet den 25.02.2021.
Siste branntilsyn ble utført 14.02.2020.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Boligen er klar for snarlig overtagelse.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 388
 • Bruksnr: 5
 • Kommunenr: 4640
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

 • Verditakst: 2 750 000,-
 • Kommunale avgifter: 7 240,-
 • Ligningsverdi: 836 258,-
 • Primærrom: 236 m2
 • Bruksareal: 314 m2
 • Tomteareal: 1835 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 7

Sæle 4 6899 Balestrand Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100

Annen info

Finnkode: 269709708