Follevågvegen 11 6980 Askvoll Norge

Adresse

Follevågvegen 11
6980 Askvoll

Matrikkel

Gnr. 21 bnr. 32 i Askvoll kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til i etablert og barnevennlig boligområde i Askvoll sentrum.
Boligen vender mot sør og har flott utsikt over fjorden, ut mot Atløy og Ytre Fjaler. Gode solforhold med sol hele året.

Nærområdet

Fra eiendommen er det gangavstand til butikker, kafé, skole og barnehage i Askvoll sentrum. Til ferjekaia i Askvoll med forbindelse til Atløy, Fure og Værlandet, samt hurtigbåtforbindelse til Bergen - Sogn og Nordfjord er det ca. 800meter. Til småbåthavn og gjestebrygga i Askvoll er det ca. 1,3km.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1927

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført på grunnmur av naturstein og sparesteinsbetong. Gulv i kjelleren har dekke av betong og delvis grus. Etasjeskille/gulv mot 1.etg. er bygget opp av trebjelkelag med underkledning av asfaltplater. I tilbygg mot nord er det gulv av betong. Etasjeskille mellom 1.etg. og loft er bygget opp av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp delvis av lafta tømmerplank og delvis bindingsverk i tilbygget. Utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform som er bygget opp med sperr, undertak med sutaksbord og rupanel.
Utvendig taktekke av skiferheller og stålplater i takopplett mot nord. Takrenner og nedløp i stål.

Vinduene har 2 -lags glass i trekarmer fra år 2013 og enkelte vindu på loft fra år 2000. Ytterdør fra 2021 i trevirke med vindusfelt. Terrassedør i stua fra 2013 i trevirke med 2 -lags glass.
Veranda i tilknytning til stua med tredekke og rekkverk i trevirke og stål med plexiglass.
Mot inngangspartiet er det trapp og platning i betong.

Pipa er bygget opp av teglstein med pussa overflater og heldekkende beslag over taket. Feieluke med adkomst fra loftet, sotluke i krypkjelleren.

Sanitæranlegget har rør i rør system med åpen rørsentral i kjelleren. Varmtvannsbeholder 200L er plassert i kjelleren. Avløpsrør er av plast.

Det elektriske anlegget har hovedsakelig åpent ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer fra 2013.

Uthus med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført på grunnmurer i naturstein, gulv på grunn av betongdekke. Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform bygget opp med sperr og taktekke av skiferheller. Ytterdør i trevirke. Vindu med trekarmer og enkle glass.

For utfyllende informasjon om den tekniske tilstanden til bygningene vises det til utført tilstandsrapport fra Førde Takstkontor AS.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 98 kvm, Bruksareal: 98 kvm

1.Etasje: P-rom 54m2 / BRA 54m2.
Innhold: Vindfang, stue, kjøkken, bad/vaskerom.

2.Etasje: P-rom 44m2 / BRA 44m2.
Innhold: Gang m/trapp, stue, 2 soverom og 3 kott.

Uthus: BRA 9m2.
Innhold: Bodrom.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer som står på kjøkkenet følger med handelen.

Standard

Innvendige gulv har overflater av parkett, laminat, malte tregulv og vegg til vegg teppe. Veggene har tapetserte overflater, trepanel, tømmervegger og malte plater. I himlingene er det delvis synlige bjelker med innkubba trepanel, og delvis med malte plater og trepanel.

Kjøkken
Kjøkkenet har innredning fra Ikea med lysmalte fonter og benkeplate i tre. Innredningen har integrert kjøleskap og frys, frittstående gasskomfyr og oppvaskmaskin. Det er montert ventilator over koketopp med utløp over tak.

Våtrom
Kombinert bad og vaskerom på hovedplan har flislagt gulv med varmekabler. På veggene er det malt trepanel og parti med synlige tømmervegger, i himling er det malte plater.
Badet er innreda med klosett, dusjkabinett, servant, veggmontert speilskap og opplegg for vaskemaskin.

Oppvarming

Vedovn i stua på hovedplan.
Varmekabler i gulv på bad.
Varmefolie i gulv på kjøkken og i entre.
Det er lagt opp trekkerør for evt. montering av luft til luft varmepumpe i stua på hovedplan.

Parkering

Parkering for 2-3 biler på egen gruslagt tunplass.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 610 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta sør for boligen har opparbeidet hage og gruslagt tunplass. Hagen er pent opparbeidet med hekk mot gata, div. beplantning, terrasse og platninger. Nord for boligen er det bratt terreng som består av bergknauser og naturlig vegetasjon.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei til tomtegrensen.

Boligen er tilknytta kommunalt vann- og avløpsnett via private stikkledninger.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i eldre utbygd boligområde uten reguleringsplan. Et mindre areal av tomta som ligger mot vest ligger innenfor regulert plan og er merket med F1/park.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser / servitutter på eiendommen:
1943/499-2/55 Bestemmelse om gjerde
16.04.1943

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på boligen pga. alder.
Påbygg ved kjøkkenet er søkt om, og godkjent hos Askvoll kommune.

Prisantydning

2 300 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Bjarte Roska
Takstdato : 04.07.2022
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 750 000,-
Markedsverdi : 2 300 000,-
Teknisk verdi : 2 750 000,-
Formuesverdi : 377 985,-
Sekundær formuesverdi : 1 360 747,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Forsikring

Fremtind

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 16 238 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, tilkoblingsavgift og forbruk vann/avløp, feiing og branntilsyn. Renovasjonsavgift til SUM kommer i tillegg.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 21
 • Bruksnr: 32
 • Kommunenr: 4645
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

 • Verditakst: 2 300 000,-
 • Kommunale avgifter: 16 238,-
 • Ligningsverdi: 377 985,-
 • Primærrom: 98 m2
 • Bruksareal: 98 m2
 • Tomteareal: 610 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 2

Follevågvegen 11 6980 Askvoll Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100

Annen info

Finnkode: 271380675