Furelia 8 6814 Førde Norge

Adresse

Furelia 8
6814 Førde

Matrikkel

Gnr. 62 bnr. 208 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger i et attraktivt, og etablert boligområde i Førde. Fra boligen er det kort gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehage, idrettsanlegg og fine turområder. Til Førde sentrum med butikker og andre servicetilbud er det ca. 1 km.

Fra boligen er det flott utsikt mot Førde sentrum og innerste del av Førdefjorden. Boligen har gode solforhold sommerstid med sol til ca. kl.23.00 på høysommeren.

Enkel adkomst inn på tomta fra kommunal vei.
Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1969

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført på grunnmurer i betong, deler av innvendige vegger i kjelleren av siporex lett betong. Det antas at grunnmurene er satt på plasstøpte betongfundament. Gulv på grunn i kjelleren av betong. Etasjeskille er bygget opp av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført i bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Taket er bygget opp som sperrekonstruksjon med taktro av bord over hoveddelen, over veranda mot vest er det konstruksjon med w-takstoler. Over inngangspartiet er det takoverbygg fra 2003. Mot kaldloft i hoveddelen er det isolert med 10cm. Utvendig taktekke av lakkerte stålplater, takrenner og nedløp i lakkert metall fra år 2003, samt noen eldre nedløp i plast.

Vinduene har 2 -lags isolerglass i trekarmer på hovedplan, i kjelleretasjen er det enkle glass i trekarmer. Alle vindu på hovedplan (eksl. bad) fikk nye glassruter i 2006. Ytterdørene i trevirke med malte overflater fra 2003 og 2016. På hovedplan er det verandadør med vindusfelt av nyere dato. I 2019 ble deler av veranda mot vest innglasset. Garasjeport leddport av nyere dato.
Rundt boligen er det trapp i betong, og trapp i trevirke opp til veranda.

Pipa er bygget opp av murstein med pussa og malte overflater innvendig. Ildsted montert i stua på hovedplan.
Det elektriske anlegget har hovedsakelig standard fra byggeår med skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.
Sanitæranlegget har vannrør av kobber fra byggeår, avløpsrør i plast. Avløpsrør som ligger i kjellergulvet er av støpejern. Varmtvannsbeholder 150L er plassert i kjelleren. Utvendig avløpsrør i plast frem til kommunalt tilkoblingspunkt skiftet i 2004.

For utfyllende informasjon om den tekniske tilstanden til boligen vises det til rapport utarbeidet av bygningsingeniør Nils J Nordang.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 139 kvm, Bruksareal: 174 kvm

1.Etasje: P-rom 53m2 / BRA 80m2.
Innhold: Gang m/trapp, vaskerom, WC, hobbyrom, bod og garasje.

2.Etasje: P-rom 86m2 / BRA 94m2.
Innhold: Vindfang, gang m/trapp, kjøkken, stue, 2 soverom og bad.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Fibertilkobling. Dekoder følger med etter nærmere avtale.
Oppvaskmaskin på kjøkkenet følger med.
Eiendommen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort utover slik den fremstår ved visning.

Standard

Boligen har gjennomgående eldre standard på overflater og innredninger med behov for utskiftning og vedlikehold.

Innvendige gulv har overflater med parkett, laminat, belegg og betong. På veggene er det tapetserte plater, malt strie og plater. I kjelleren er det vegger med malt murpuss og panel med malte overflater. I himlingene er det malte plater og trepanel.
Innvendig trapp mellom etasjene er bygget opp i enkel trekonstruksjon.

Kjøkken
Innredning med hvitmalte fronter fra 2000-tallet. Innredningen har opplegg for frittstående hvitevarer, innredningen har laminat benkeplate med nedfelt vask i stål. Avtrekksvifte er plassert i overskap over komfyr med ventilkanal gjennom kaldloftet, ventilkanalen er av eternitt som er et asbestholdig materiale.

Våtrom
Bad på hovedplan ble modernisert i 2002 og har flislagte gulv- og veggoverflater. Varmekabler i gulv. Badet er innreda med klosett, servant og dusjhjørne. Naturlig ventilering via ventil gjennom vegg- og tak. Ventilkanal gjennom kaldloftet av eternitt som er et asbestholdig materiale.

Vaskerom i kjelleren har eldre enkel standard med gulv av betong med malte overflater. Vegger med malt murpuss og panel. Rommet er innreda med opplegg for vaskemaskin og utslagsvask.

WC innreda i ene kjellerrommet (hobbyrom) i 2002. Rommet har gulv med belegg, malte vegger og himling i panel. Innredning med servant og klosett.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe montert i 2021.
Vedovn i stua på hovedplan.
Varmekabler i gulv på bad.

Parkering

Parkering for 1 bil i garasje.
Parkering for 2 biler på egen tunplass.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 980 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2063, Festeavgift: 1539, Festeavgiften faktureres sammen de øvrige kommunale avgifter.

Tomt og hage

Tomta ligger i etablert boligfelt og heller mot nord ned mot kommunal vei. Rundt tomta er det gjerde mot naboene. Tomta er opparbeida med tunplass med dekke av belegningsstein, samt gangveier rundt boligen. Rundt boligen er det tilplanta hage med grøntarealer, frukttre og bærbusker. I hagen mot sør på oppsiden av boligen er det bla. eple- og plommetre, rips, stikkelsbær og solbærbusker.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.

Boligen er tilknytta kommunalt vann- og avløpsanlegg via private stikkledninger.
Det er ligger en kommunal vann/avløpsledning over tomta mot vest (ved veranda og opp gjennom hagen).

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område regulert til boligformål med planid: 143219690001.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser/servitutter:

1968/2247-3/55 Festekontrakt - vilkår
30.08.1968
festetid: 99 år
FRAMFESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 147
FRA 01 01 1964
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSER OM INNLØSNINGSRETT
Gjelder framfeste

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest fra Førde kommune, datert 28/5-1969.

Prisantydning

3 900 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Nils Johan Nordang
Takstdato : 21.05.2022
Teknisk (byggmassens) verdi : 3 600 000,-
Markedsverdi : 3 600 000,-
Teknisk verdi : 3 600 000,-
Formuesverdi : 1 937 000,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 17682318

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 20 032 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vann- og avløpsavgift, feiing, festeavgift og renovasjonsgebyr til SUM.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Eiendommen er klar for snarlig overtagelse.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 62
 • Bruksnr: 208
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

 • Verditakst: 3 900 000,-
 • Kommunale avgifter: 20 032,-
 • Ligningsverdi: 1 937 000,-
 • Primærrom: 139 m2
 • Bruksareal: 174 m2
 • Tomteareal: 980 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 2

Furelia 8 6814 Førde Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100

Annen info

Finnkode: 273249307