Storgata 33 6993 Høyanger Norge

Adresse

Storgata 33
6993 Høyanger
3. etasje

Matrikkel

Gnr. 60 bnr. 5 snr. 5 orgnr. 923664785 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til i etablert boligområde i Høyanger sentrum med kort gangavstand til skole, barnehage, butikker, idrettsanlegg og svømmehall. Til skisenteret på Siplo er det ca. 5km med fine turmuligheter sommer- og vinter.

Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Enkel adkomst til eiendommen fra kommunal vei.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 1934

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført i teglstein med utvendig murpuss og malte overflater. Innvendig er det påfora yttervegger med 48mm. med isolasjon.
Taket er bygget opp i trekonstruksjon med utvendig taktekke av skiferheller.

Leiligheten har vannrør med rør i rør system med rørsentral plassert på bad. 198L varmtvannstank fra 2019.
Det er montert aqua-stop ved oppvaskmaskin på kjøkkenet. Avløpsrør i plast.

Det elektriske anlegget har standard fra 2019 med skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.
Det er lagt opp trekkerør til felles parkeringsplass for evt. montere elbil-lader.

Det er i eierskifterapporten gjort følgende merknader på leiligheten:
TG2: Bad / vaskerom: fuger i underkant av våtromspanel.
TG2: Bad / vaskerom: Ikke funnet spalte på innebygd WC.
TG2: Naturlig slitasje på overflater (gulv, vegger, listverk mm.)

Øvrige forhold i leiligheten har fått tilstandsgrad TG1.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 80 kvm, Bruksareal: 86 kvm

3.Etasje: Gang, stue / kjøkken, bad / vaskerom og 2 soverom.
4.Etasje: Loftstue.

Leiligheten har også tilhørende bod i kjelleren.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkken følger med.
Felles brannvarslingsanlegg.
Fibertilkobling. Dekoder følger med etter nærmere avtale.

Standard

Leiligheten ble renovert innvendig i 2019 og har gjennomgående god standard på overflater og innredninger.
På gulvene er det klikkvinyl i alle rom. På veggene er det hvitmalte MDF-plater og i himling Huntonit panelbord.

Badet har flislagt gulv med varmekabler. På veggene er det baderomsplater og i himling Huntonit panelbord. Det er innfelt downlights i himling. Badet er innreda med vegghengt klosett, dusjhjørne med svingbare dører i glass, baderomsinnredning med servant og speilskap med belysning, varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin.
Det er montert fuktstyrt avtrekksvifte i himling.

Kjøkkenet har innredning fra Huseby med malte slette fronter og benkeplate i laminat. Innredningen har integrert steikeovn, platetopp og oppvaskmaskin fra Siemens. Frittstående kjøl/fryseskap. Det er montert avtrekksvifte i overskap ved koketoppen.

I kjelleren har leiligheten en bod med gulv og vegger av betong. Skillevegger mellom bodene i trevirke og stålnetting.
I tillegg har sameiet et felles bossrom med gulv og vegger i betong, plassbygd ytterdør i trevirke.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe i stue / kjøkken.
Varmekabler i gulv på bad / vaskerom.

Parkering

Leiligheten har en fast biloppstillingsplass på felles parkeringsplass for sameiet.
Det er lagt opp trekkerør for evt. montering av elbil-lader.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 590 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

Felles tomt for sameiet er opparbeida med asfaltert tilkomstvei og parkeringsareal, støttemurer i betong og naturstein, skillevegger og rekkverk i trevirke.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.

Sameiet er tilkobla kommunalt vann- og avløpsanlegg via private stikkledninger.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på bygget datert 22.04.2021.

Diverse opplysninger

Sameie: Storgata 33 Sameige, Orgnr.: 923664785
Forkjøpsrett: Nei
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Prisantydning

2 025 000,- / Fellesutgifter: 806,- pr. mnd
Inkl. felles forsikring, strøm fellesareal, drift brannvarslingsanlegg og avsetning til fremtidig vedlikehold.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Joakim sleire
Takstdato : 17.01.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 025 000,-
Markedsverdi : 2 025 000,-
Teknisk verdi : 2 025 000,-
Formuesverdi : 496 375,-
Sekundær formuesverdi : 1 786 950,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 15 232 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vann og avløpsavgift, renovasjonsavgift til Simas.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takstrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 60
 • Bruksnr: 5
 • section_number: 5
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 2 025 000,-
 • Fellesutgifter: 806,-
 • Kommunale avgifter: 15 232,-
 • Ligningsverdi: 496 375,-
 • Primærrom: 80 m2
 • Bruksareal: 86 m2
 • Tomteareal: 590 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Leilighet
 • Soverom: 2

Storgata 33 6993 Høyanger Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100

Annen info

Finnkode: 291589715