Hjetlandsbakkane 2 6993 Høyanger Norge

Adresse

Hjetlandsbakkane 2
6993 Høyanger
3. etasje

Matrikkel

Gnr. 60 bnr. 472, andelsnr. 45 i Hjetlandsbakkane Burettslag borettslag med orgnr. 953849712 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Leiligheten ligger fint til på Hjetland i Høyanger med kort gangavstand til skole, barnehage, butikker, idrettsanlegg og svømmehall. Til skisenteret på Siplo er det ca. 6km med fine turmuligheter sommer- og vinter.

Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Adkomst til eiendommen fra kommunal vei. Fra bakkeplan / garasje er det trapper og heis opp til leiligheten.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 1992

Bygninger og byggemåte

Boligen er delvis modernisert over tid og har varierende standard, det er i tilstandsrapporten påpekt følgende avvik:

TG0 og 1: 14 stk.
TG2: 10 stk.
TG3: 3 stk.
Ikke undersøkt: 1 stk.

Alle interessenter må lese og sette seg grundig inn i tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen før budgivning.

Bygningen er oppført i betong- og trekonstruksjon.
Grunnmuren og fundament er oppført med betong, samt etasjeskille av betongdekke.
Ytterveggene over grunnmuren er oppført delvis med betong og delvis bindingsverk. Utvendig kledning med skallmur av teglstein og kledning av trepanel. Skilleveggene mellom leilighetene er oppført i betong.

Takkonstruksjonen har saltakform med utvendig tekke av betongtakstein. I tilknytning til stua i leiligheten er det adkomst ut til veranda med betongdekke og delvis takoverbygg i betong. Veranda har spaltegulv med terrassebord og rekkverk i trevirke med fasadeplater.

Vinduene har 2- og 3 -lags glass i trekarmer, verandadør i trevirke med 2 -lags glass. Inngangsdør til leiligheten med finerte overflater.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør i plast. Varmtvannsbeholder 194L fra 2021 er plassert på vaskerommet.
Det elektriske anlegget har hovedsakelig skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Garasjeanlegg:
Felles garasjeanlegg har dekke av asfalt og vegger i betong. I himling er det ubehandla plater. Det er installert el-anlegg og garasjeport med el-drift.
Borettslaget har tilrettelagt for fremtidig installering av elbil-ladere i garasjen.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 3, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 95 kvm, Bruksareal: 99 kvm

1.Etasje: P-rom 95m2 / BRA 99m2.
Innhold: Entre / gang, stue / kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom og bod.

Andelen disponerer i tillegg en bod med adkomst fra fellesareal.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Fiber. Dekoder følger med etter nærmere avtale.
Hvitevarer på kjøkken følger med.
Garderobeskap som står i leiligheten følger med.
Tørkeskap på vaskerom.

Standard

Innvendige overflater og innredninger er delvis fornya over tid, og har varierende standard.

Gulvene er av laminat og belegg. På veggene er det malte slette overflater på underlag av betong, tapetserte overflater, panel og steinplater. I himlingene er det malte overflater på underlag av betong. Innvendige formpressa dører med malte overflater.

Badet har belegg på gulvet med varmekabler. På veggene er det baderomsplater og i himling folierte plater. Badet er innreda med vegghengt klosett, dusjhjørne med dører i glass, baderomsinnredning med servant.

Vaskerommet ligger i tilknytning til badet og har belegg på gulv og malte murvegger. I himling er det folierte plater. Vaskerommet er innreda med opplegg for vaskemaskin, tørkeskap, skapinnredning og utslagsvask.

Kjøkkenet ligger i delvis åpen løsning med stua. Kjøkkenet har en romslig innredning med trefronter og laminat benkeplate. Innredningen har opplegg for frittstående hvitevarer. Avtrekksvifte er plassert over komfyr.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe.
Varmekabler i gulv på bad og vaskerom.
Panelovner på soveromma.
Ventilasjonen er basert på mekanisk avtrekk og naturlig ventilering.

Parkering

Andelen disponerer en plass i felles lukka garasjeanlegg i kjelleren.
Det går heis fra parkeringskjeller opp på plan til leiligheten.

Borettslaget har opparbeida flere utvendige gjesteparkeringsplasser på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 16 260 kvm, Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage

Felles tomt for borettslaget er opparbeida med asfalterte trafikk- og parkeringsarealer, gangstier, grøntarealer med div. beplantning.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei til borettslaget tomtegrense.
Interne veier på tomta er asfalterte.

Borettslaget er tilkobla kommunalt vann- og avløpsanlegg via private stikkledninger.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

Diverse opplysninger

Borettslag: Hjetlandsbakkane Burettslag, Orgnr.: 953849712
Andelsnr.: 45
Medlemskontingent: 300
Andel fellesgjeld: 254099, Andel fellesformue: 112063, Total gjeld: 11180121
Forkjøpsrett: Intern og øvrige medlemmer i BOB. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.
NB: Vær oppmerksom på andel fellesgjeld som beløper seg til 254 099,-
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Info om fellesgjeld i borettslaget:

Bank: Husbanken
Lånenr.: 13944442
Lånebeskrivelse: Husbanken opprinnelig
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 2,77%
Andel av saldo 57 919,30
Innfrielsesdato: 30.06.2031

Bank: Husbanken
Lånenr.: 13944721-1
Lånebeskrivelse: Husbanken, særvilkår
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 0 %
Andel av saldo 16 712, 51
Innfrielsesdato: 30.06.2032

Bank: Husbanken
Lånenr.: 13944721-2
Lånebeskrivelse: Husbanken, opprinnelig
Lånetype: Annuitetslån
Rentesats: 2,77 %
Andel av saldo 179 467,73
Innfrielsesdato: 30.06.2032

Total andel av fellesgjeld pr. 09.05.2023: 254 099,54,-
Rentesats og gebyrer tilknytta lånene vil kunne endre seg over tid.

Utsnitt fra husordensreglene:

§ 5 BRUKSOVERLATING OG UTLEIGE
Burettslaget minner om at det som hovudregel er andelseigar som skal bu i bustaden. Når dette ikkje er mulig, og andre skal bu i bustaden, skal andelseigar ha samtykke frå styret i burettslaget. Styret i burettslaget skal godkjenne bruksoverlating før denne fysisk skjer. Denne søknaden skal sendast til styret via forretningsførar.

§ 7 HUSDYRHALD
Bebuar kan holde husdyr under føresetnad av at dyret er registrert hos burettslaget ved styret, og at bebuar inngår avtale om ansvarleg husdyrhald med burettslaget. Ein syner elles til Avtale om husdyrhald.

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

500 000,- / Felleskostnader: 7 692,- pr. mnd
Inkl. renter og avdrag fellesgjeld, kommunale avgifter, felles forsikring, TV- og internett abonnement, mm.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Ole Andre Roska
Takstdato : 26.05.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 900 000,-
Markedsverdi : 500 000,-
Teknisk verdi : 2 900 000,-
Formuesverdi : 421 902,-
Sekundær formuesverdi : 1 518 845,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D
Selger opplyser å ha brukt 11 748kWh i 2022.

Forsikring

Gjensidige Forsikring
Polisenummer: 76580181

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Alle beboere må være medlem i BOB før innflytting.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 60
 • Bruksnr: 472
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 500 000,-
 • Totalpris: 754 099,-
 • Fellesgjeld: 254 099,-
 • Fellesutgifter: 7 692,-
 • Ligningsverdi: 421 902,-
 • Primærrom: 95 m2
 • Bruksareal: 99 m2
 • Tomteareal: 16260 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet
 • Soverom: 3

Hjetlandsbakkane 2 6993 Høyanger Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 305437208