Myklebustlia 21 6957 Hyllestad Norge

Adresse

Myklebustlia 21
6957 Hyllestad

Matrikkel

Gnr. 79 bnr. 2 Fnr. 33 i Hyllestad kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger i etablert boligområde i Hyllestad sentrum, se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Tomten ligger med sør/vestvendt helning og fra boligen er det fin utsikt mot Hyllestadfjorden, Lihesten og Alden.
Det er gode solforhold på sommeren med sol til ca. kl.22 på det meste.

Enkel adkomst fra kommunal vei inn på tomta.

Nærområdet

Boligen ligger fint til i barnevennlig og etablert boligfelt i Hyllestad. Fra eiendommen er det kort gangavstand til barnehage, skole, idrettsplass, småbåthavn, badestrand og dagligvarebutikk.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1986

Bygninger og byggemåte

Boligen har varierende standard, og det er i tilstandsrapporten påpekt følgende avvik:

TG0 og 1: 15 stk.
TG2: 16 stk.
TG3: 1 stk.
TG IU: 0 stk. (ikke undersøkt).
Alle interessenter må lese og sette seg grundig inn i tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen før budgivning.

Bygningen er oppført på fundament på fjell og faste masser. Drenering fra byggeår.
Boligen har grunnmur med støpt plate på grunn.
Over grunnmuren er ytterveggene oppført med bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Taket har saltakform bygget opp med takstoler og utvendig tekke av betongtakstein fra byggeår. Takrenner og nedløp av nyere dato.

Vinduene har enkelte nyere vindu fra 2020 og eldre vindu i trekarmer, antatt fra byggeår. Ytterdør i trevirke med vindusfelt, i stua er det verandadør med glassfelt.

Det er montert ildsted i stue / kjøkken med pipe av stål montert gjennom tak.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber, samt noe nyere strekk med rør i rør system av nyere dato. Avløpsrør i plast fra byggeår. Varmtvannsbeholder på 150L er plassert på vaskerom.

Det elektriske anlegget er delvis skiftet ut i forbindelse med modernisering, samt delvis med standard fra byggeår. Sikringsskap er oppgradert med automatsikringer, jordfeilbryter og automatisk strømmåler.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 3, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 108 kvm, Bruksareal: 112 kvm

1.Etasje: P-rom 108m2 / BRA 112m2.
Innhold: Vindfang, stue / kjøkken, 3 soverom, bad, vaskerom og bod.

Garasje: BRA 42m2.
Innhold: Garasjerom, bod.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger med.
Garderobeskap på soverom følger med.
Drivhus og lekestativ i hagen følger med.
Markise på terrassen.
Elbil-lader.
Fiber. Dekoder følger med etter nærmere avtale.
Robotklipper.

Standard

Boligen er de senere årene blitt modernisert innvendig hvor bla. bad, kjøkken og stue har fått nye overflater og innredning.

Kjøkkenet ligger i åpen løsning med stua og har en romslig innredning fra Epoq med integrerte hvitevarer fra Electrolux. Innredningen har mye skap- og benkeplass, samt en romslig øy med koketopp. Ventilator er montert i himling med automatisk startfunksjon.
Stua ligger i boligens sør/vest-fasade og har flere store vindu ut mot vest med mye lysinnslipp. Herfra er det flott utsikt utover fjorden og mot Alden i vest.

Badet ble modernisert av tidligere eier og har flislagt gulv med varmekabler, og baderomsplater på veggene. Badet har en tidløs innredning med badekar (montert i 2022) med dusjarmatur, klosett og baderomsinnredning med skap og servant.

Vaskerommet har eldre enkel standard fra byggeår med påregnelig behov for modernisering. Vaskerommet er i tilstandsrapporten kategorisert med TG3.

Øvrige innvendige overflater har gulv med laminat og belegg. Veggene har overflater panel, malte- og tapetserte plater. I himlingene er det panel og malte plater. Innvendige ubehandla og malte fyllingsdører.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe.
Vedovn.
Varmekabler i gulv på bad.

Parkering

Parkering for en bil i garasje.
Ellers plass til flere biler på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 930 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2065, Festeavgift: 512, Festeavgiften kan reguleres hvert 10-år ihht. framfestekontrakt.

Tomt og hage

Tomta ligger fint til etablert og barnevennlig boligområde i Hyllestad. Tomta ligger i skrått terreng og har opparbeida hage på flere nivåer mot sør og vest. Langs sør og vest-fasaden er det opparbeida uteplasser med dekke av belegningsstein og terrasse i trevirke.
Hagen er fint opparbeida med plenarealer, blomsterbed, hekk og div. bær-busker og frukttre. Ved kommunal veg er det opparbeida gruslagt tilkomstveg/parkeringsareal ved garasjen.

Vei, vann og avløp

Kommunal veg til tomtegrensen.

Boligen er tilknytta kommunalt vann- og avløpsanlegg via private stikkledninger.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Pengeheftelser i framfesterett
1985/901-2/54 Festekontrakt - vilkår
08.05.1985
festetid: 80 år
FRAMFESTEKONTRAKT
ÅRLIG AVGIFT NOK 230
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
Gjelder framfeste

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på bygningene hos Hyllestad kommune.

Prisantydning

2 400 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Morten Soltvedt
Takstdato : 18.07.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 800 000,-
Markedsverdi : 2 400 000,-
Teknisk verdi : 2 800 000,-
Formuesverdi : 397 192,-
Sekundær formuesverdi : 1 429 892,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E
Selger opplyser at de hadde et strømforbruk i 2021 på ca. 19 300kWh.

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 87179410

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 25 879 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vann- og avløpsavgift (med forbruk 134m3), feiing og branntilsyn, renovasjonsavgifter til Simas.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 79
 • Bruksnr: 2
 • leasehold_unit_number: 33
 • Kommunenr: 4637
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 2 400 000,-
 • Kommunale avgifter: 25 879,-
 • Ligningsverdi: 397 192,-
 • Primærrom: 108 m2
 • Bruksareal: 112 m2
 • Tomteareal: 930 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 3

Myklebustlia 21 6957 Hyllestad Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 312515065