Bøfjordvegen 253 6953 Leirvik i Sogn Norge

Adresse

Bøfjordvegen 253
6953 Leirvik i Sogn

Matrikkel

Gnr. 85 bnr. 7 i Hyllestad kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger på østsiden av Bøfjorden ca. 1 km. sør for bygdesenteret i Leirvik med dagligvarebutikk og andre servicetilbud. Til kommunesenteret i Hyllestad med skole, barnehage og idrettsanlegg er det ca. 10km.
Gangavstand til skipsverftet Havyard som ligger like ved eiendommen.

Eiendommen ligger fint til like ved fjorden og har utsikt over indre del av Bøfjorden og mot Leirvik sentrum.

Adkomst til eiendommen fra offentlig vei. Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1950

Bygninger og byggemåte

Enebolig oppført i 1950:
Bygningen er oppført på grunnmurer av betongholstein med utvendig pussa overflater. Gulv i kjelleren er av betong på mark.
Etasjeskille mellom planen er bygget opp av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.
Taket har saltakform som er bygget opp av sperr. Utvendig tekke av skiferheller på undertak av rupanel. Takrenner og nedløp i plast.

Pipa er oppført i teglstein med pussa overflater. Over taket er det blybeslag ved takgjennomføringa. Feieluke plassert på mørkeloftet og sotluke i kjelleren.

Vinduene har 2 -lags glass i trekarmer fra 2010, samt noen eldre vindu i trekarmer med enkle glass. Ytterdører og terrassedør i trevirke med vindusfelt.

I stua er det påbygg fra ukjent årstall. Tilbygget er oppført på betongplate på punktfundament og betongsøyler. Yttervegger av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Flatt tak med utvendig tekke av polyester.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør i plast. Bunnledninger er mest trolig av soil og/eller betongrør.
Varmtvannstank 200L fra 1997.

Det elektriske anlegget har fordelingstavle med automatsikringer og ellers varierende alder på ledningsnett oa.

Driftsbygning oppført i 1952:
Bygningen er oppført på grunnmurer i betong. Deler av kjelleren ble tidligere brukt til gjødselkjeller.
Etasjeskille mellom plana er av tredekke.

Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av trekonstruksjon med utvendig kledning av metallplater.
Taket har saltakform med oppløft mot låvebroa og port inn på låven. Låvebro av betong.
Utvendig taktekke av metallplater som ligger over eldre eternittplater. Eternitt er et asbestholdig materiale og må behandles som spesialavfall ved sanering.

Vinduene er av eldre dato med trekarmer og enkle glass. Dører og porter i trevirke.
Det er installert EL-anlegg med eldre standard i bygningen.

Naust med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført på punktfundament av stein og trepåler. Innvendig dekke på grunn av grus. Etasjeskille mot loft er bygget opp av tredekke. Ytterveggene er oppført med trekonstruksjon med utvendig kledning av trepanel og metallplater. Det er installert EL-anlegg av eldre standard i bygningen.

For detaljert beskrivelse av den tekniske tilstanden på bygningene vises det til rapport utarbeidet av Bjarte Roska v/Førde Takstkontor AS.

Det foreligger også tilsynsrapport på EL-anlegget i bygningene. Denne er utført av Hafs Elektro og Rør AS, rapporten ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 4, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 106 kvm, Bruksareal: 166 kvm

1.Etasje: P-rom 69m2 / BRA 69m2.
Innhold: Entre, gang, 2 stuer, kjøkken, bad og soverom.
2.Etasje: P-rom 37m2 / BRA 39m2.
Innhold: Gang og 3 soverom.
Kjeller: BRA 58m2.
Innhold: Gang, flere boder, vaskekjeller og WC.

Driftsbygning
Grunnflate: BRA 65m2.
Innhold: Bygningen er innredet med flere rom som brukes til lager.

Naust
BRA 26m2.
Innhold: Naustrom.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Standard

Boligen har hovedsakelig eldre enkel standard på overflater og innredninger med behov for utskiftning og/el. renovering. Stue på hovedplan er overflatemodernisert i 2023 og har god standard.

Våtrom:
Badet er plassert på hovedplan og har eldre standard med belegg på gulv og våtromsplater på veggene.
Badet er innredet med dusjhjørne, klosett og baderomsinnredning med servant.

I kjelleretasjen er det innredet et WC-rom med enkel standard. Gulv av betong og vegger i trevirke. Innhold: klosett og veggmontert servant.
Varmtvannsbeholder 200L fra 1997.

Kjøkken:
Kjøkkenet har eldre innredning med malte overflater og benkeplate i laminat. Innredningen har opplegg for frittstående hvitevarer. Det er montert avtrekksvifte over komfyr.

Overflater:
Innvendige overflater har gulv med parkett, belegg, tregulv og betongdekke i kjelleretasjen. På veggene er det finer-panel, tapet og malte overflater på underlag av panel og plater. I himlingene er det malte og folierte plater og trepanel, samt noen murvegger i kjelleretasjen.

Innvendig trapp til 2.etg. i lakkert trevirke. Kjellertrapp av enkel standard i trevirke. Innvendige dører av finer med malte overflater. Enkelte foldedører med vinyltrekk på hovedplan.

Oppvarming

Vedovn.
Ellers elektrisk med panelovner.

Parkering

Parkering for flere biler/kjøretøy på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 99 172 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommens har følgende arealfordeling (hentet fra Nibio gårdskart):
- Innmarksbeite: 4,0daa.
- Produktiv skog: 71,3daa.
- Annet markslag: 21daa.
- Bebygd, vann, bree: 1,8daa.

Totalt: 99,3daa.

Eiendommens areal fordeler seg på totalt 4 teiger.
Teig 1 ligger rundt bolighuset og låven.
Teig 2 på nordsiden av Bøfjordvegen og grenser på andre siden mot fjorden, her er naust og brygge.
Teig 3 og 4 ligger ca. 1 km. vest for tunet og består av skogsteig som deles av Bøfjordvegen.

Tomt og hage

Tomta rundt tunet er opparbeidet med tilkomstvei og parkeringsareal, fra parkeringsplassen er det gruslagt gangsti opp til boligen.

Rundt boligen er det opparbeidet hage med grøntarealer og frukthage som inneholder bla: rips, solbær, epletre, bjørnebær, kirsebær.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei til tomtegrensen.

Boligen er påkoblet kommunal vannforsyning via privat stikkledning. Boligen hadde tidligere privat vannforsyning fra egen brønn. Vannledningen til denne ligger fremdeles frem til brønnen, men er avkoblet ved inntak i kjelleren.

Avløp til privat septik som ligger på tomta. Kommunal tømming.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanen.

Odel

Eiendommen stetter ikke arealkravene for å være odlingsjord.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser (servitutter) på eiendommen:

1940/256-1/54 Utskifting
11.06.1940
Gjelder denne registerenheten med flere

1949/1081-1/54 Erklæring/avtale
16.11.1949
Bestemmelse om strandlinje

1956/150-1/54 Erklæring/avtale
07.02.1956
grunnrett for veg, mv.
Gjelder denne registerenheten med flere

1959/578-1/54 Erklæring/avtale
24.06.1959
grunnrett for veg, mv.
Gjelder denne registerenheten med flere

1959/692-1/54 Erklæring/avtale
05.08.1959
grunnrett for veg, mv.
Gjelder denne registerenheten med flere

1967/1410-1/54 Jordskifte
16.12.1967
Gjelder denne registerenheten med flere

1977/2687-1/54 Utskifting
15.11.1977
Gjelder denne registerenheten med flere

1981/2269-1/54 Jordskifte
09.10.1981
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/107405-1/200 Jordskifte
05.02.2015
Sak:1400-2012-0009 Bø ytre
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på noen av bygningene pga. alder.

Prisantydning

2 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Bjarte Roska
Takstdato : 01.08.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 950 000,-
Markedsverdi : 2 450 000,-
Teknisk verdi : 2 950 000,-
Formuesverdi : 84 691,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 11 219 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vannavgift, feiing og branntilsyn.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Branntilsyn:
Kommunen opplyser at det sist var branntilsyn i 2014. Siste feiing var i 2017.

Radonmåling:
Det ble foretatt radonmåling i boligen i 2009. Denne viste måleresultat i 1.etg. på 30 og 20Bq/m3 og årsmiddel på 24 og 16Bq/m3. Dette er under tiltaksgrensen.

Festetomt:
Det er utskilt en festetomt fra bruket. Denne har en nyinngått avtale med festetid på 45år fom.2022. Årlig festeavgift er satt til kr 1000,-
Festetomten kan løses inn vederlagsfritt av fester under festeperioden.
Kontakt megler for oversendelse av festekontrakten.

Utleie av båtfeste:
Det er leid bort et båtfeste for flytebrygge nord/øst for tunet på teigen til eiendommen.
Leieavtalen er tidsubestemt, men har en gjensidig oppsigelsestid på 1mnd.
Årlig leieinntekter er på kr 500,-

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Eiendommen er klar for snarlig overtagelse.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 85
 • Bruksnr: 7
 • Kommunenr: 4637
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 2 500 000,-
 • Kommunale avgifter: 11 219,-
 • Ligningsverdi: 84 691,-
 • Primærrom: 106 m2
 • Bruksareal: 166 m2
 • Tomteareal: 99172 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 4

Bøfjordvegen 253 6953 Leirvik i Sogn Norge

Visning

03.10.2023, 16:30 - 17:30.

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 317881751