Hålandsvegen 12 6993 Høyanger Norge

Adresse

Hålandsvegen 12
6993 Høyanger

Matrikkel

Gnr. 60 bnr. 127 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger i etablert boligområde i Hålandsvegen i Høyanger. Boligen vender mot sør/øst og har flott utsikt over dalføret, Høyanger sentrum og fjorden mot sør. Fra eiendommen er det gangavstand til skole, barnehage, idrettsanlegg, butikker og andre servicetilbud i sentrum.

Enkel adkomst fra kommunal vei via betongtrapp opp til boligen. Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Type, eierform og byggeår

Tomannsbolig Selveier, oppført i 1940

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført på grunnmur bygget opp av sparesteinsbetong. Gulv i kjeller er av betong, delvis med tilfarargulv. Etasjeskille mellom planene er av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp med 4" isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Utvendig kledning ble skiftet i 2015 rundt hele boligen.

Taket har saltakform med takopplett i fasade mot øst. Utvendig tekke er av skifer. Takrenner og nedløp i plast skiftet i 2015.

Vinduene i 1-3 etasje ble skiftet i 2015 og har 2-lags glass i trekarmer. Kjellervindu og takvindu i 3.etg. er av eldre standard med enkle kobla glass.
Inngangsdør i 1.etg. ble skiftet i 2015, kjellerdør er av eldre standard med behov for utskiftning.

Pipa er bygget opp av teglstein med pussa og malte overflater. Det er ikke montert ildsted i boligen i dag.

Sanitæranlegget har vannrør i plast (rør i rør system) og noe eldre kobberrør. Avløpsrør i plast til kjeller hvor det er soilrør ut av boligen.
Det er montert 2.stk. varmtvannsbeholdere (199L og 116L) i kjelleretasjen, en til hver leilighet. Disse ble montert i 2015.

Det elektriske anlegget har delvis åpent og skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer. Sikringsskap og deler av ledningsnettet ble skiftet i 2015.

For mer info om boligens tilstand vises det til takstrapport utført av Ole Andre Roska v/Førde Takstkontor.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 6, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 189 kvm, Bruksareal: 259 kvm, Bruttoareal: 283 kvm

Kjeller: BRA 66m2.
Innhold: Gang m/trapp, flere boder.

1.Etasje: P-rom 72m2 / BRA 74m2.
Innhold: Gang m/trapperom, gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom og bod.

2.Etasje: P-rom 72m2 / BRA 74m2.
Innhold: Gang m/trapperom, gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom og bod.

3.Etasje: P-rom 45m2 / BRA 45m2.
Innhold: Gang m/trapp, to soverom, disponibelt rom, 2 boder.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer følger ikke med boligen.
Det er lagt frem fiberkabel til tomtegrensen.
Kjelleretasjen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort til overtagelse.

Standard

Boligens overflater og innredninger i 1- og 2-etg. er i hovedsak modernisert i 2015. Kjelleretasjen har eldre enkel standard, og loftsetasjen har eldre standard på overflater.

1.etg:
Kjøkkenet har innredning montert i 2015 med slette hvitmalte fronter, laminat benkeplate og opplegg for frittstående hvitevarer.

Gulvene har overflater av laminat, belegg i felles gang og trappeoppgang. På veggene er det malte mdf-plater. I himling er det malte/folierte plater.

Badet har flislagt gulv med varmekabler og baderomsplater på veggene. Badet er innredet med klosett, dusjkabinett og baderomsinnredning med servant og veggmontert speil. Vaskerommet har belegg på gulv og tapetserte overflater på veggene. Vaskerommet er innredet med skyllekum i stål og opplegg for vaskemaskin.

2.etg:
Kjøkkenet har innredning montert i 2015 med slette hvitmalte fronter, laminat benkeplate og opplegg for frittstående hvitevarer.

Gulvene har overflater av laminat, belegg i felles gang og trappeoppgang. På veggene er det malte mdf-plater. I himling er det malte/folierte plater.

Badet har flislagt gulv med varmekabler og baderomsplater på veggene. Badet er innredet med klosett, dusjkabinett og baderomsinnredning med servant og veggmontert speil. Vaskerommet har belegg på gulv og tapetserte overflater på veggene. Vaskerommet er innredet med skyllekum i stål og opplegg for vaskemaskin.

Loft:
Loftet er innredet med to soverom + disponibelt rom, og to rom tidligere vært innredet som baderom. Overflatene er av eldre standard eksl. gulv som ble skiftet i 2015 på soverommene.

Kjeller:
Kjelleretasjen er av eldre enkel standard og er oppdelt i flere mindre bodrom. På ene rommet er det montert rør i rør skap for sanitæranlegget, samt varmtvannsbeholdere for begge leilighetene.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe i stuene i 1- og 2-etg.
Varmekabler i gulv på begge bad.
Ellers oppvarming ved panelovner.
Det er pipe i boligen, men ikke montert ildsted.

Parkering

Parkering langs kommunal vei.
Det er ikke opparbeidet parkeringsareal på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 732 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eiendommen ligger i skrått terreng som heller mot øst. Tomta er opparbeidet med støttemurer i naturstein og betong, trapper og platninger i betong. Mot øst og sør er det opparbeidet hage med plen og div. beplantning.

I hagen langs sør på tomta er det oppført et eldre kommunalt vannforsyningsanlegg. Dette er ifølge kommunen ikke i bruk lenger.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.

Boligen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser (servitutter) på eiendommen:

1916/900066-1/54 Håndgivelseserklæring
26.04.1916
RETTIGHETSHAVER:
HYDRO ALUMINIUM AS (TIDL. AS ÅRDAL OG SUNND. VERK)
PÅ PARSELLER

1991/2833-2/54 Best. om vann/kloakkledn.
23.12.1991
og rett for elverk til framføring av leidn. mv.. Kjøpar
fråskriv seg ulempesansvar mot Hydro for røyk m.v.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på boligen pga. alder.

Prisantydning

1 650 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Ole Andre Roska
Takstdato : 26.02.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 3 340 000,-
Markedsverdi : 1 650 000,-
Teknisk verdi : 3 340 000,-
Formuesverdi : 627 161,-
Sekundær formuesverdi : 2 257 781,-
Formuesverdi pr. : 01.01.2020

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Forsikring

If Skadeforsikring

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 19 512 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vann- og avløpsavgift, feiing og branntilsyn, renovasjonsavgift Simas.

Leieinntekter


Leiligheten i 1.etg. er pdd. utleid med oppsigelsestid på 3mnd.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 60
 • Bruksnr: 127
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 650 000,-
 • Kommunale avgifter: 19 512,-
 • Ligningsverdi: 627 161,-
 • Primærrom: 189 m2
 • Bruksareal: 259 m2
 • Bruttoareal: 283 m2
 • Tomteareal: 732 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Tomannsbolig
 • Soverom: 6

Hålandsvegen 12 6993 Høyanger Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 219926279