Ole Rune Døskeland

Fagansvarlig / Advokat MNA

Ole Rune Døskeland ble Can. Jur. Ved universitet i Bergen i 2006. Han ble ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Folkman, Slotterøy & Co ved endt studie, og jobbet der i fullmektigtiden på to år til han fikk egen bevilgning i 2008. 

Han etablerte da Fjordane Advokatkontor AS. Siden 2008 har han jobbet som daglig leder hovedsakelig med saker, salg og oppgjør knyttet til fast eiendom og har hele tiden hatt oppdrag som tvangssalgsmedhjelper for Sogn og Fjordane Tingrett. 

Etter at Fjordane Advokatkontor AS skiftet navn til Fjordane Eiendomsmegling AS i januar 2020 har han hatt stilling som advokat med fagansvar.

Ring meg:
95 20 39 49

Send meg e-post:
ord@fjordadvokat.no