Veiledende prisliste

Vederlag:

 • Provisjon av salgssum inkl. andel fellesgjeld
  1 - 5%
 • Tilretteleggingshonorar
  8 - 14 500,-
 • Visning / Overtagelse
  900 - 1900,-
 • Oppgjørshonorar
  5 900,-
 • Standard digital markedsføringspakke
  12 900,-
  Inkl. Finn-annonse, Amedia på nett (Firda, Firdaposten), annonsen på Fjordane Eiendomsmeglings hjemmeside, målrettet annonsering gjennom Facebook/Instagram, «Til salgs» plakat, vindusplakat, digitalt prospekt, 10 stk. trykket prospekt

Utlegg:

 • Kommunale opplysninger
  1 - 3 500,-
 • Opplysninger forretningsfører (borettslagsandel)
  3 - 5 500,-
 • Grunnboksrapport
  204,-
 • Kopi av tinglyst servitutt/heftelse
  204,-
 • Tinglysning sikringsobligasjon
  585,-
 • Eierskiftegebyr (borettslagsandel)
  1 - 6 000,-
 • Forhåndsutlysning forkjøpsrett (borettslagsandel)
  7 188,-

Andre utgifter:

 • Boligselgerforsikring
  2.15‰ - 6,78‰
 • Boligstyling
  Fra 2000,-

Ved oppsigelse, fornyelse eller utløp av oppdraget har oppdragstaker krav på dekning av tilrettelegging samt påløpte kostnader. Kostnad for markedsføring påløper så snart eiendommen er annonsert eller når avisannonse er bestilt.

Ved avtale om timebasert vederlag har oppdragstaker krav på dekning av utført arbeid samt påløpte kostnader. Timeprisen for salg av eiendom er kr 1 900 inkl. mva. I tillegg må oppdragsgiver betale direkte kostnader som tilrettelegging, markedspakke, utlegg jfr. understående liste. Antall timer vil variere ift. oppdragets art og omfang. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Prisinformasjonen er veiledende og kan variere i forhold til forventet salgssum og geografiske avstander.