Avedalvegen 150 6947 Lavik Norge

Adresse

Avedalvegen 150
6947 Lavik

Matrikkel

Gnr. 76 bnr. 18 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til på et høydedrag ca. 300moh. innerst i Avedalen i Høyanger kommune. Dette er et rolig og landlig område med lite gjennomgangstrafikk. Fra eiendommen er det fin utsikt over dalføret mot sør og øst. Boligen vender mot sør og har gode solforhold med sol til ca. kl.20.30 på høysommeren.

Adkomst via privat gruslagt vei ca.130 meter fra kommunal vei. Veien går over/gjennom nabobrukets tun.
Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse til eiendommen.

Nærområdet

Boligen har en fin beliggenhet i rolige og naturskjønne omgivelser i Avedalen/Lavikdal. Her er du omringet av vakker natur med både skog, fjell og vann. Umiddelbar nærhet til et bredt utvalg av flotte turopplevelser året rundt. Området oppleves som landlig, fredelig samt et utmerket sted for rekreasjon.

Fra eiendommen er det ca. 14 km til Lavik hvor det er tilgang til hverdagslige servicefasiliteter som blant annet dagligvare, idrettsanlegg, diverse kulturtilbud, skole, barnehage m.m. Ønsker en å dra på bytur til Bergen, så tar denne turen ikke mer enn ca. 2 og en halv time med bil. Til regionssenteret i Førde er det ca. 76 km.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1954

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført på grunnmur av betong, innvendig med pussa overflater og tresementplater. Gulv i kjelleretasjen og tilbygg for vindfang på hovedplan er av betong. Etasjeskille mellom plana er av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført med lafta tømmerplank med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakkonstruksjon med takoppløft mot sør, bygget opp av sperr. Utvendig tekke av skiferheller med undertak av rupanel. Tilbygg ved inngangsparti har skråtak med tekke av aluminiumsplater.

Vinduene har 2 -lags glass i trekarmer fra varierende årstall mellom 1979-2002, samt enkelte eldre vindu med enkle glass, antatt fra byggeår. Ytter- og kjellerdør i trevirke med malte overflater.

Pipa er bygget opp med teglstein og har ett røykløp og ett lufteløp. Innvendig pussa og malte overflater.

Sanitæranlegget har vannrør med rør i rør system til bad og vaskerom, øvrige vannrør er av kobber. Avløpsrør i plast. Varmtvannsbeholder 200L fra 2002 er plassert i kjeller.

Det elektriske anlegget har delvis åpent og skjult ledningsnett, fordelingstavle med automatsikringer.

Driftsbygning oppført 1955:
Bygningen er oppført på grunnmur av betong. Gulv i kjelleretasjen er av betongplate på mark. Etasjeskille mellom plana er av tredekke, eksl. fjøsrommet som har betongdekke på gulv.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført delvis med betongsteinsmur med pussa overflater, samt grindverk med utvendig kledning av stålplater og trepanel.

Taket har saltakkontruksjon bygget opp med sperr. Taktekke av eternittplater og mindre del med bølgeblekkplater. Eternittplater er et asbestholdig materiale og må behandles som spesialavfall ved sanering.

Vindu med enkle glass av eldre dato. Dører og porter i trevirke med malte overflater. Låvebru av betong.
Det er montert enkelt EL-anlegg i bygningen via bolighuset.

For mer utfyllende info om tilstanden på bygningene vises det til utført takstrapport fra Bjarte Roska v/Førde Takstkontor AS.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 5, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 103 kvm, Bruksareal: 106 kvm, Bruttoareal: 115 kvm

1.Etasje: P-rom 65m2 / BRA 67m2.
Innhold: Vindfang, gang m/trapperom, stue, kjøkken, 2 soverom og kott.

2.Etasje: P-rom 38m2 / BRA 39m2.
Innhold: Gang m/trapp, 3 soverom, knekott mot skråtak.

Kjeller: Areal i kjelleretasjen er ikke målbart etter NS 3940 pga. lav takhøyde.
Innhold: Gang m/trapp, bad, vaskerom og bod.

Driftsbygning
1.Etasje: BRA 76m2.
Innhold: Løe og fjøsrom.

2.Etasje: BRA 81m2.
Innhold: Låve.

Kjeller: BRA 21m2.
Innhold: Lagerplass / gjødselskjeller.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Det er lagt frem trekkerør for fiberkabel inn til boligen.
Boligen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort til overtagelse.
Innbo og løsøre som står i boligen ved overtagelse, overtas av kjøper vederlagsfritt.

Løsøre og redskaper som står i driftsbygning vil i hovedsak fjernes til overtagelse.
Evt. løsøre og annet som står i bygningen ved overtagelse overtas av kjøper vederlagsfritt.

Standard

Boligen har gjennomgående eldre enkel standard på overflater og innredninger, med behov for utskiftning og modernisering.

Kjøkkenet har plassbygd innredning fra byggeår med malte overflater, stålbeslag og benkeplate i laminat.
Innredningen har frittstående hvitevarer.

Badet er plassert i kjelleretasjen og er innredet med dusjhjørne, klosett og baderomsinnredning med servant. Badet har belegg på gulv og baderomsplater på veggene. Vaskerommet har enkel standard med gulv og vegg-overflater med malt murpuss og betong.

Innvendige gulv har overflater med belegg, laminat, tepper og tregulv. Veggene har overflater av malte plater, MDF-plater, tapet og malt murpuss i kjelleren. I himlingene er det malte plater og trepanel.

Oppvarming

Vedovn i stua.
Varmekabler i gulv på bad.
Ellers elektrisk med panelovner.

Ventilasjon er basert på kjøkkenvifte og ventilvifte på badet.
Ellers naturlig ventilering.

Parkering

Gruset oppstillingsplass på egen tomt for flere biler.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 4 986 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta er opparbeidet med gruslagt tilkomstvei og tun med plass til parkering av flere biler. Ved inngangspartiet er det parti med dekke av betongheller og en gråsteinsmur mot terreng. Øvrig del av tomta består i hovedsak av slåttemark som tidligere har vært del av gårdsbruket eiendommen er utskilt fra.

Vei, vann og avløp

Fra kommunal vei er det ca. 130 meter privat gruslagt vei over naboeiendommen Gnr: 76 Bnr: 1.
Det foreligger ingen skriftlig avtale på veiforholdet.

Naboeiendommen Gnr: 76 Bnr: 3 har rett til bruk av veien som går over eiendommen.
Gnr: 76 Bnr: 3 må ta del i vedlikehold veien, samt gjerdet.

Boligen har vanntilførsel fra privat brønn som ligger på hovedbrukets teig.
Det vil tinglyses rett til brønn og vannledning på hovedbruket før overdragelse av eiendommen til ny eier.

Naboeiendommen Gnr: 76 Bnr: 1 har liggende brønn på Gnr: 76 Bnr: 3 og vannledningen fra denne ligger over eiendommen vest for driftsbygningen. Det foreligger ingen skriftlig avtale på forholdet.

Avløp til privat septiktank på egen grunn. Kommunal slamtømming hvert 2.år.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser / servitutter på eiendommen:

2000/1419-3/54 Best. om adkomstrett
15.08.2000
rettighetshaver:Knr:4638 Gnr:76 Bnr:3

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på noen av bygningene pga. alder.

Prisantydning

1 100 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Bjarte Roska
Takstdato : 29.06.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 050 000,-
Markedsverdi : 1 100 000,-
Teknisk verdi : 2 050 000,-
Formuesverdi : 216 164,-
Sekundær formuesverdi : 778 191,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Forsikring

Gjensidige

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 1 139 pr. år
Inkl. eiendomsskatt og feiing/branntilsyn. Renovasjonsavgift til Simas kommer i tillegg.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
Kommunen opplyser at pipa ble feiet sist i 2018.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 76
 • Bruksnr: 18
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 100 000,-
 • Kommunale avgifter: 1 139,-
 • Ligningsverdi: 216 164,-
 • Primærrom: 103 m2
 • Bruksareal: 106 m2
 • Bruttoareal: 115 m2
 • Tomteareal: 4986 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 5

Avedalvegen 150 6947 Lavik Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 225463170