Storgata 33 6993 Høyanger Norge

Adresse

Storgata 33
6993 Høyanger
1. etasje

Matrikkel

Gnr. 60 bnr. 5 snr. 2 orgnr. 923664785 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Leiligheten ligger sentralt plassert i Høyanger sentrum med kort gangavstand til skole, barnehage, idrettsanlegg, butikker og andre servicetilbud i sentrum.

Adkomst fra gateplan - Leiligheten har egen inngangsdør i fasade mot øst. Se kart i annonsen for nærmere veibeskrivelse eller kontakt megler.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 1934

Bygninger og byggemåte

Boligen har standard fra 2019 og byggeår, og det er i tilstandsrapporten påpekt følgende avvik:

TG0 og 1: 9 stk.
TG2: 2 stk.
TG3: 0 stk.
Alle interessenter må lese og sette seg grundig inn i tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen før budgivning.

Bygget er oppført på grunnmur i betong, over grunnmuren er ytterveggene oppført som engelsk holmur, utforet 5cm. innvendig med ny isolasjon i 2020. Mellom leilighetene er det brannskillevegger med støyisolering. Etasjeskille er bygget opp av trebjelkelag. Taket har saltakform med arkutstikk og utvendig tekke av skifer. Taktekket ble skiftet i år 2002.

Sanitæranlegget er nytt i 2020 med vannrør med rør i rør system med vannsentral plassert på bad/vaskerom. Avløpsrør i plast. Det elektriske anlegget er nytt i 2020 og har skjult installasjon og fordelingstavle med automatsikringer.

Kjelleretasjen har vegg- og gulvoverflater av ubehandlet betong. Mot himling er det synlig trebjelkelag mot 1.etg.
Det er montert luft til luft varmepumpe og nytt elektrisk anlegg i kjelleretasjen. Sameiet er i gang med undersøkelser vedr. mulig fukt i kjelleretasjen. Kontakt megler for mer info vedr. dette.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 1, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 45 kvm, Bruksareal: 45 kvm

1.Etasje: P-rom 41,6 m2 / BRA 45,3m2.
Innhold: Entre, stue / kjøkken, bad, soverom og bod/disponibelt rom.

Kjeller: S-rom 8 m2 / BRA 8 m2.
Innhold: Bod med tilkomst fra fellesareal.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkken følger med. Dette inkl. koketopp, steikeovn og avtrekksvifte fra Røroshetta.
Felles brannvarslingsanlegg med direktekobling mot alarmsentralen.
Fibertilkobling i bygget (Enivest). Uttak i stue.

Standard

Leiligheten er ferdigstilt i september 2020 og har gjennomgående god standard på overflater og innredninger.

Kjøkkenet er av typen Sigdal med integrert platetopp og steikeovn fra Siemens, ventilator er plassert i overskap og er av typen Røroshetta. Innredningen har lysmalte fronter og benkeplate i laminat.

Badet har flislagt gulv og Fibo-Trespo baderomsplater på veggene. Det er montert downlights i himling. Badet er innredet med dusjhjørne med svingbar dør i glass, dusjarmatur med rainshower, vegghengt klosett, baderomsinnredning fra Viking bad med underskap og servant, speilskap med belysning, VV-tank og opplegg for vaskemaskin er plassert under benkeplate.

Øvrige overflater har gulv av laminat, vegger med Huntonit vegg- og takplater. Det er montert downlights i himling i gang, stue / kjøkken og bad. Det er lagt opp til montert av lyspunkt på soverom og disponibelt rom.

Medfølgende leiligheten følger det med en bod i felles kjeller av bygget. Boden har gulv og vegger av betong. Skillevegger mellom bodrom er av netting. Det er montert luft til luft varmepumpe i kjelleretasjen.

Oppvarming

Varmekabler i gulv i stue/kjøkken, gang og bad/vaskerom.

Parkering

Boligen har fast biloppstillingsplass like utenfor inngangspartiet.
Ellers parkering i gate.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 589 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

Tomten til sameiet er opparbeidet med asfalterte gang- og trafikkareal, støpt platning/uteplass i forbindelse med inngangsparti i fasade mot nord.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei til tomtegrensen.
Boligen er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg via sameiets private stikkledninger.

Reguleringsplan

Området er regulert til boligformål/forretning/kontor. Informasjon om regulering fåes av megler.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 10/2-20.
Selger vil sørge for ferdigattest på bygget.

Diverse opplysninger

Sameie: Storgata 33 Sameige, Orgnr.: 923664785
Forkjøpsrett: Nei
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne trappevask, dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Prisantydning

1 390 000,- / Fellesutgifter: 494,- pr. mnd
Inkl. felles forsikring, strøm fellesareal, div. driftskostnader og avsetning felles vedlikeholdsfond.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Joakim sleire
Takstdato : 15.06.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 340 000,-
Markedsverdi : 1 340 000,-
Teknisk verdi : 1 340 000,-
Formuesverdi : 256 241,-
Sekundær formuesverdi : 973 715,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2022

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 88972755

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 7 819 pr. år
Inkl. vann- og avløpsavgift, eiendomsskatt. Eksl. renovasjonsavgift til Simas og branntilsyn.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Sameige Storgata 33 org.nr. 923 664 785.
Styreleder: Geir Ove Elveseter.

Sameiet er ikke tilknytt sikringsordning for tap av felleskostnader. Sameierne hefter for felleskostnadene etter sameiebrøken sin. Herav hefter en ikke for andre sameiere sine ubetalte fellesutgifter, men en kan likviditetsmessig måtte legge ut for nødvendige kostnader som sameiet drar på seg for å opprettholde forsvarlig drift. Slike utlegg vil i så fall være sikra ved 1. prioritetspant i slik seksjon som tilhører den som ikke har betalt sin andel av fellesutgiftene.

Sameiebrøk: 50/456.

LeieinntekterLeiligheten er i dag utleid med oppsigelsestid på 2mnd.
Kontakt megler for mer info.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra byggetegninger. Megler har ikke kontrollmålt arealet.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 60
 • Bruksnr: 5
 • section_number: 2
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 390 000,-
 • Fellesutgifter: 494,-
 • Kommunale avgifter: 7 819,-
 • Ligningsverdi: 256 241,-
 • Primærrom: 45 m2
 • Bruksareal: 45 m2
 • Tomteareal: 589 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Leilighet
 • Soverom: 1

Storgata 33 6993 Høyanger Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 315148501