Eiendomsoppgjør utvidet informasjon

Ved utfylling av skjemaet tar vi kontakt meg deg så snart vi har registrert oppdraget. 

Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter samt forestår tinglysning og oppgjør. Dette betyr for deg som kunde en profesjonell håndtering for en fullverdig og riktig overføring av eiendom og kjøpesum. 

Vi er opptatt av trygghet for kunden, og at verdiene sikres i hele prosessen. 

Ved salg av eiendom er både selger og kjøper er avhengige av en uavhengig tredjepart i forbindelse med overlevering og oppgjør.  Vi har tillatelse fra Finanstilsynet til å gjennomføre oppgjør og drive ordinær eiendomsmegling. 

Har du spørsmål om oppgjør så ta kontakt på post@fjordmegler.no eller ring 57 72 01 00.