Eiendomsoppgjør utvidet informasjon

Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter samt forestår tinglysning og oppgjør. Dette betyr for deg som kunde en profesjonell håndtering for en fullverdig og riktig overføring av eiendom og kjøpesum. 

Vi er opptatt av trygghet for kunden, og at verdiene sikres i hele prosessen. 

Ved salg av eiendom er både selger og kjøper er avhengige av en uavhengig tredjepart i forbindelse med overlevering og oppgjør.  Vi har tillatelse fra Finanstilsynet til å gjennomføre oppgjør og drive ordinær eiendomsmegling. 

Ved privatsalg av eiendom må det foreligge takstrapport med verdivurdering, evt. etakst fra megler. 

Har du spørsmål om oppgjør og/eller pristilbud, ta kontakt på post@fjordmegler.no eller ring 57 72 01 00.