Eiendomsoppgjør utvidet informasjon

Ved utfylling av skjemaet tar vi kontakt meg deg så snart vi har registrert oppdraget. 

Vi utarbeider alle nødvendige dokumenter samt forestår tinglysning og oppgjør. Dette betyr for deg som kunde en profesjonell håndtering for en fullverdig og riktig overføring av eiendom og kjøpesum. 

Vi er opptatt av trygghet for kunden, og at verdiene sikres i hele prosessen. 

Ved salg av eiendom er både selger og kjøper er avhengige av en uavhengig tredjepart i forbindelse med overlevering og oppgjør.  Vi har tillatelse fra Finanstilsynet til å gjennomføre oppgjør og drive ordinær eiendomsmegling. 

Har du spørsmål om oppgjør så ta kontakt på post@fjordmegler.no eller ring 57 72 01 00. 

Boligselgerforsikring ved privat salg

Selv om du selger eiendommen privat er det mulig å tegne boligselgerforsikring hvis du har tilstandsrapport eller boligsalgsrapport som er maksimalt 6 måneder gammel. Hvis du skal legge eiendommen ut for salg så må forsikringen være registrert hos oss før den legges ut for salg. Kjøper må signere på å ha sett egenerklæringen når kontrakten signeres. 

Premien er avhengig av boligtype og salgspris. 

Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendigsloven for feil og mangler i 5 år etter salget. Det påløper ingen kostnader med tegning av forsikring dersom boligen ikke blir solgt. Premiebeløpet blir trekt av salgssummen når eiendommen er solgt. 

Premietabell fra vårt forsikringsselskap får du ved å henvende deg til oss på telefon eller epost.