Skip to content

Verdivurdering

E-takst fra Eiendomsverdi

Trenger du lån eller refinansiering?

En e-takst fra megler kan brukes i forbindelse med låneopptak eller refinansiering i bank. E-taksten sier noe om meglers vurdering av verdien på eiendommen. 

E-taksten skal inneholde en beskrivelse av eiendommen, bilder av eiendommen, samt et utvalg av sammenlignbare solgte eiendommer i det aktuelle området.  

Du kan bestille etakst ved å sende inn skjema under. 

Verdivurdering fra megler

Meglers verdivurdering er en forenklet rapport fra megler som sier noe om verdien på boligen mtp. Salg. Dette gjøres gjerne i forkant av salg dersom du som eier vurderer salg av eiendommen i den nærmeste fremtid. 

En verdivurdering kan ikke brukes i forbindelse med låneopptak eller refinansiering i bank.  

Du kan bestille verdivurdering fra oss ved å bruke skjema under. 

Ønsker du å bestille verdivurdering / e-takst?

Pris fra 3.500,- inkl. mva

Dersom du bruker oss i forbindelse med salg av boligen din innen ett år etter at verdivurderingen er gjennomført, får du refundert denne kostnaden.