Skip to content

Eiendomsoppgjør

Vi gjennomfører eiendomsoppgjør ved privat salg av eiendom og bolig i Vestland fylke

Kostnaden med et oppgjør er kr. 11 500,- inkl. mva + tinglysning av sikringsobligasjon kr. 585,-. Det påløper ingen kostnader ved registrering av oppdrag, kostnadene blir først trukket ved gjennomføring av oppgjøret.

Et oppgjørsoppdrag inkluderer:

 • Alle nødvendige dokumentene for gjennomføring av handelen
 • Mulighet for korrigering av kjøpekontrakt fra partene
 • Brev til det offentlige og evt. forretningsfører
 • Signering med BankID av dokumenter eller sending av dokumenter for signering (Evt. kontraktsmøte i Førde)
 • Tinglyse sikringsobligasjon i grunnboken
 • Motta kjøpesum og omkostninger fra kjøper på klientkonto
 • Tinglysning av skjøte- og pantedokument
 • Sjekke og gjøre opp evt. legalpant, felleskostander, festeavgift og kommunale avgifter
 • Foreta pro/contra oppgjør mellom partene
 • Løse inn pant og sørge for sletting av pant
 • Utsending av dokumenter/oppgjørsoppstilling til partene
 • Oppgjør av kjøpesummen inkludert evt. inneståelseserklæring til kjøpers bank
 • Foreta renteberegning og utbetaler evt. opptjente renter fra klientkontoen

For å starte prosessene fyller du ut skjemaet under.

Vil du vite mer om vårt eiendomsoppgjør?

Les mer om hvordan vi gjennomfører et eiendomsoppgjør her

Skjema for overføring av fast eiendom

 • Matrikkelinformasjon:

 • Gårdsnummer i matrikkel
 • Er eiendommen seksjonert så skriv inn tinglyst seksjonsnr.
 • Hvis det er en festeeiendom så skriv inn tinglyst festenr.
 • Velg den eiendomstypen som bekriver eiendommen best. Hvis det ikke passer så velg "annet"
 • Hvis eiendommen er bebygd så oppgi hvilken type bygningsmasse som er oppført
 • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  Det bør være minimum 14 dager til overtakelse av hensyn til signering av dokument og kjøpers bank. Hvis det settes oss en kortere frist så vil vi avtale hvordan dette løses.
 • Ved overføring av borettslags andel:

 • Org nr. finner du ved å se i dokumentasjonen fra borettslaget eller søk det opp på www.brreg.no
 • Ved overføring av eierseksjon:

 • Navnet på forretningsfører for sameiet. Navnet kan også være firmanavn.
 • Informasjon om selger(e):

 • Hvis eiendommen tjener som felles bolig vil ektefelle eller samboer som ikke er hjemmelshaver måtte samtykke til overdragelsen.
 • Bankens navn, kontaktperson og tlf/epost.
 • NavnFødsels- og person nr.AdressePostnummer og stedE-postadresseTelefon 
  Dersom det er mer enn 1 selger kan du legge til flere ved å trykke på + ikonet til høyre
 • Informasjon om forsikringer

 • Marker sjekkboksen under dersom borettslaget har felles forsikring for eiendommen som skal overføres
 • Informasjon om kjøper(e):

 • Bankens navn, kontaktperson og tlf/epost.
 • NavnFødsels- og person nr.AdressePostnummer og stedE-postadresseTelefon 
  Dersom det er mer enn 1 kjøper kan du legge til flere ved å trykke på + ikonet til høyre
 • Merknad & bekreftelse:

 • Dersom du velger å legge igjen en e-postadresse i dette feltet vil kopi av utfylt skjema sendes til denne