Lavikvegen 696 6947 Lavik Norge

Adresse

Lavikvegen 696
6947 Lavik

Matrikkel

Gnr. 97 bnr. 10 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger på Rå i Høyanger kommune, ca. 7km øst for Lavik. Boligen ligger sørvendt til og har Panorama utsikt over Sognefjorden. Boligen har gode solforhold med sol fra tidlig morgen til ca. kl.20.00 på sommeren. Til fjorden er det ca. 100meter i luftlinje.

Adkomst: Eiendommen ligger like ved E39 som passerer sør for tomten. Fra hovedveien er det gruslagt privat vei ca. 50meter opp til boligen. Det vil være skiltet med Fjordane Eigedomsmekling sine skilter ved fellesvisning. Fra Bergen er det ca. 2 timer kjøretid, og fra Førde ca. 45min.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1950

Bygninger og byggemåte

Enebolig over 3 plan bygget i 1950.

Grunnmur og gulv i kjeller er av betong, fundament er trolig på planerte masser. Etasjeskillene er av trebjelkelag. Ytterveggene over grunnmur er av tømmer som ble etterisolert på 1980-tallet med 50-70mm. isolasjon. Utvendig kledning av trepanel.

Alle vinduene i huset ble skiftet i 1986 med unntak av ett eldre vindu i 1.etg. Vindu fra 1986 har tolags isolerglass med karm i trevirke. Ytterdør og altandør i trevirke med vindusfelt.

Taket er bygget opp som saltakkonstruksjon med opplett og tilbygg i fasade mot øst. Sperr og bærende undertak av bord i trevirke. Taktekke er av profilerte stålplater, trolig med papp på undertak. Takrenner og nedløp i plast.

Pipa er oppbygd av teglstein med pussa overflater. Pipa har ett løp og flere ildsted montert i stue og kjøkken på hovedplan.

Det elektriske anlegget er delvis fornyet og har fordelingstavle med skrusikringer og noe automatsikringer. Ledningsnettet med ulik alder ligger i hovedsak synlig i boligen.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør i plast, trolig også noe stålrør/teglrør. Vanninntak og hovedstoppekran er plassert på vaskerom i kjelleretasjen. Varmtvannsbeholder på 191L av eldre dato. Varmeelement i tanken ble skiftet i 2019.

Viser til takstrapport for mer informasjon om tilstanden på boligen.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 4, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 129 kvm, Bruksareal: 158 kvm, Bruttoareal: 178 kvm

Underetasje: P-rom 31m2 / BRA 53m2
Innhold: Trappegang, gang, vaskerom, bad og 3 boder.
Hovedplan: P-rom 55m2 / BRA 62m2.
Innhold: Gang, kjøkken stue og bod.
Loftsetasje: P-rom 43m2 / BRA 43m2.
Innhold: Gang og 4 soverom.

Møblering / utstyr

Hvitevarene som står i boligen følger med salget.
Div. møbler/inventar og redskaper som står i boligen følger med salget.
RiksTV-antenne. Dekoder følger ikke med.

Standard

Boligen har i hovedsak eldre standard på overflater og innredninger.

Badet er plassert i underetasjen og har gulv av betong med epoxy, veggene er pussa og lysmalte. Innhold: Dusjkabinett, elektrisk forbrenningstoalett, vegghengt servant, speil med belysning. Vaskerommet ligger vegg i vegg med badet og har gulv og vegger i betong. Innhold: Opplegg for vaskemaskin, varmtvannstank og hovedstoppekran.

Kjøkkenet har innredning med over- og underskap, laminat benkeplate og nedfelt vaskekummer i stål. Innredningen har frittstående hvitevarer som kjøleskap/frys og komfyr. Hvitevarene følger med salget.

Øvrige overflater i 1- og 2-etg. har gulv av heltre, belegg og vegg til vegg teppe. Veggene har overflater av originale tømmer og trefiberplater. I himlingene er det tapetserte og malte trefiberplater. Kjelleretasjen har i hovedsak gulv- og veggoverflater i betong, og trefiberplater i himling.

Oppvarming

Vedovn på kjøkken og i stue.
Kombinert vedovn/oljefyr i stue. Dagtank for olje til oljefyr er demontert.
Luft til luft varmepumpe med innedel montert i stue.
Ellers oppvarming ved elektriske panelovner.

Parkering

Biloppstillingsplass for flere biler på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 295 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten ligger i skrått terreng mot sør-øst med panorama utsikt over Sognefjorden. Tomten er opparbeidet med gruset tilkomstvei og parkeringsareal, grusa stier og platninger rundt boligen. Mot sør og vest er det opparbeidet hage med grøntarealer, beplantning og blomsterbed. Rundt tomten er det oppført et gjerde som ifølge eier går langs tomtegrensen.

Vei, vann og avløp

Fra E39 er det ca. 50meter privat gruslagt vei opp til boligen. Eiendommen har tinglyst veirett fra E39 til egen tomt over hovedbruket.
Eiendommen har i tillegg tinglyst rett til bruk av gangsti ned til fjorden over hovedbruket.

Vannforsyning fra egen brønn vest for eiendommen. Vannkilden er fra bekk i terreng og vannledningen er ikke frostsikra. Vannkvaliteten er ikke testet og eier har ikke brukt det som drikkevann. Eiendommen har ikke tinglyst vannrett på hovedbruket.

Det er ikke anlagt avløpsanlegg. Avløp fra utslagsvask og dusj går til grøft i terreng.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF område.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Følgende hefte er tinglyst på eiendommen:
1965/79-1/54 Jordskifte
26.01.1965
av heimeutmark til gnr. 97, Raae
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen hos Høyanger kommune.

Prisantydning

790 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Tveit Takst
Takstdato : 17.03.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 679 000,-
Markedsverdi : 850 000,-
Teknisk verdi : 1 679 000,-
Formuesverdi : 371 786,-
Sekundær formuesverdi : 1 108 810,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2018

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Forsikring

If Forsikring
Polisenummer: 8562525

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 5 672 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, renovasjon, feiing.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Boligkjøperforsikring:
Fjordane Advokatkontor AS formidler Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på www.help.no. Fjordane Advokatkontor as mottar godtgjørelse for formidling av boligkjøperforsikring, stort kr 1 200,-.

Løsøre og tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos ansvarlig megler samt på www.nef.no. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr faks 577 20 101 / epost post@fjordadvokat.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Eiendommen er klar for snarlig overlevering.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 97
 • Bruksnr: 10
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 790 000,-
 • Kommunale avgifter: 5 672,-
 • Ligningsverdi: 371 786,-
 • Primærrom: 129 m2
 • Bruksareal: 158 m2
 • Bruttoareal: 178 m2
 • Tomteareal: 1295 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 4

Lavikvegen 696 6947 Lavik Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 158683802