Vågsvegen 286 6967 Hellevik i Fjaler Norge

Adresse

Vågsvegen 286
6967 Hellevik i Fjaler

Matrikkel

Gnr. 232 bnr. 2 i Fjaler kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger ved Hellevik i Fjaler kommune, bestående av spredt bebyggelse med landbrukseiendommer, enkelte bolig og fritidsområder. Til skule, barnehage og nærbutikk er det ca. 7 km. Til kommunesenteret i Dale er det. ca. 30 km.
Boligen ligger usjenert til i landlige omgivelser med flott utsikt mot fjorden og område rundt. Boligen ligger gunstig plassert solmessig med

Adkomst via privat gruslagt vei (ca. 90meter) opp på tunet. Se kart i finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Nærområdet

Eiendommen ligger fint til i landlige omgivelser i ytre del av Fjaler kommune. Eiendommen grenser mot fjorden i nord med strandlinje til fjorden/vågen på ca.___m.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1981

Bygninger og byggemåte

Bolighus oppført i 1981
Bygningen er oppført på grunnmur av lettklinkerblokker med pussa overflater, gulv i underetasjen er av betongplate på mark. Etasjeskille mellom planene er av trebjelkelag. Ytterveggene er oppført med isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform bygget opp av plassbygd konstruksjon. Utvendig tekke av papp med undertak av rupanel. Vinduene har 2 -lags glass i trekarmer delvis fra byggeår, og delvis fra 2018. Ytterdører og altandører i trevirke med 2- og 3-lags glass fra byggeår, en nyere verandadør med 2 -lags glass.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber til bad i 1. etg. Til bad og kjøkken i 2.etg. er det rør i rør system, avløpsrør i plast. 200L VV-tank plassert i underetasjen. Det elektriske anlegget ble i 2018 fornyet med delvis nytt ledningsnett, nytt hovedinntak og sikringsskap med automatsikringer.

Frittstående garasje med ukjent byggeår:
Grunnmur av betong og lettklinkermur. I underetasjen/kjeller er det jordgulv, gulv i garasjerom er delvis av betong og tredekke. Ytterveggene i 1.etg. er bygget opp av bindingsverk med utvendig kledning av stålplater og trepanel. Taket har pulttakkonstruksjon med utvendig tekke av stålplater og undertak av folie. 3 stk. ledda garasjeporter i trevirke. Det er installert EL-anlegg i bygget.

Kårbolig med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført i trekonstruksjon på natursteinsmurer. Taktekke av eternittplater. Eternitt er et asbestholdig materiale og må ved sanering behandles som spesialavfall.
Bygget er til nedfalls og bør rives.

Driftsbygning med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført på natursteinsmurer i trekonstruksjon som grindbygg. Utvendig kledning av trepanel og taktekke av bølgeblekkplater.

Kvernhus med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført i trekonstruksjon på natursteinsmurer. Taktekke med bølgeblekkplater.
Bygningen er i dårlig forfatning og er å anse som et rivningsobjekt.

For mer utfyllende info om den tekniske tilstanden på bygningene vises det til takstrapport utført av Bjarte Roska, datert 06.10.2020.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 4, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 289 kvm, Bruttoareal: 316 kvm

Bolighus:
1.Etasje: BRA 93m2.
Innhold: Entre, gang, soverom, bad, hobbyrom, trimrom, fyrrom/bod.
Garasjerom i tilknytning til bod: BRA 36m2.
2.Etasje: BRA 101m2.
Innhold: Vindfang, gang, trapperom, soverom, stue, kjøkken, bad.
3.Etasje: 59m2.
Innhold: To soverom, disponibelt uinnredet rom.

Frittstående garasjebygg:
1.Etasje: BRA 55m2.
Garasjerom med 3 porter.
Kjeller: Jordkjeller med delvis åpen konstruksjon (ikke målbart areal).

Eldre kårbolig:
Grunnflate: ca. 70m2.

Driftsbygning:
Grunnflate: ca. 105m2.

Kvernhus:
Grunnflate ca. 55m2.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkkenet følger med (eksl. platetopp).
Boligens 3.etg. vil ikke bli ryddet eller rengjort til overtagelse.

Låve/driftsbygning vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik det fremstår på visning.
Kårbolig vil ikke bli ryddet eller rengjort.
Frittstående garasje vil bli ryddet før overtagelse?
Kvernhus vil ikke bli ryddet eller rengjort.

Standard

Boligen er delvis fornyet de siste årene av nåværende eier, det er bla:
- Bygget nytt bad 2018/19
- Bygget om og montert nytt kjøkken 2018/19
- Delmodernisering av hovedplan
- Byttet 5 vindu og terrassedør 2018/19

Boligen er delvis fornyet på hovedplan av nåværende eier, og har her god standard på overflater og innredninger. Badet er bygget nytt med flislagt gulv med varmekabler, romslig innredning, vegghengt klosett og dusjkabinett. Kjøkkenet ble bygget om og montert ny innredning fra Ikea i 2018/19. Innredningen er av god størrelse med lysmalte fronter og laminat benkeplate, integrerte hvitevarer (koketopp, steikeovn og oppvaskmaskin).

Boligens underetasje har i hovedsak eldre standard med behov for fornying og overflatemodernisering. Badet i underetasjen er antatt fra byggeår med behov for rehabilitering.

Boligens 3.etg. er i dag bare delvis innredet. Her er det lagt opp rør for å bygge et nytt bad, samt 2-3 soverom.

Oppvarming

Vedovn i stua på hovedplan.
Varmekabler i gulv på bad i 2.etg.
Ellers elektrisk oppvarming med panelovner.

Oljefyr/vedfyr i 1.etg. er frakoblet.

Parkering

Parkering i garasje og på gruslagt tunplass for flere biler.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 832 000 kvm, Eierform: Eiet tomt

Fordeling av eiendommens arealer:

Fulldyrka jord: 6,7 daa.
Overflatedyrka jord: 9,1 daa.
Innmarksbeite: 1,7 daa.
Skog av særs høy bonitet: 26,7 daa.
Skog av høy bonitet: 294,6 daa.
Skog av middels bonitet: 91,1 daa.
Skog av lav bonitet: 146,8 daa.
Uproduktiv skog: 18,1 daa.
Myr: 161,5 daa.
Åpen jorddekt fastmark: 27,4 daa.
Åpen grunnlendt fastmark: 37,9 daa.
Bebygd, vann, bre: 10,4 daa.

Totalt: 832 daa.

Tomt og hage

Tomta rundt bolighuset er opparbeidet med gruslagt tilkomstvei og tunplass, hage med grøntarealer og div. beplantning. I tilknytning til stua på hovedplan er det terrasse med betongdekke med videre tilkomst til hagen som vender mot sør.

Tilliggende fasiliteter

Hjortejakt:
Eiendommen er en del av jaktvald med rett til å drive hjortejakt i eget jaktfelt. Selger opplyser at i de siste årene har vært en årlig fellingskvote på 4 dyr som tilhører bruket.

Fiskerett:
Eiendommen eier deler av Sagelva som ligger øst for boligtunet. Bruket har fiskerett i elva.

Vei, vann og avløp

Fra offentlig vei er det ca. 90m. privat gruslagt vei opp på tunet. Veien som går over eiendommen deles med nabobruket Gnr: 232 Bnr: 1 som ligger sør for eiendommen. Kostnadsfordeling av vedlikehold av veien er bestemt i Jordskiftesak nr. 1400-2015-0007 Kviteblik, (oversendes ved forespørsel til megler).

Vanntilførsel fra privat borehull som ligger like ved bolighuset.
Avløp til egen slamavskiller med kommunal tømming.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i uregulert LNF-område.

Sunnfjord Energi/BKK vil i forbindelse med utbygging av nytt ledningsnett sette opp master over eiendommen. Linja vil gå ca. 300m. over eiendommen i sør/østlig hjørne.

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Selger kan også i slikt tilfelle kreve å få heve salget uten videre begrunnelse.

Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Det gjøres oppmerksom på at konsesjonsvurdering først er aktuelt ved salgssum over kr 3 500 000,-

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser (servitutter) på eiendommen:

1929/900334-1/55 Bestemmelse om veg
05.08.1929
Korssund - Fjaler

1933/900297-1/55 Erklæring/avtale
12.06.1933
Forlik bru

1943/901292-1/55 Utskifting
23.01.1943

1952/1511-2/55 Bestemmelse om vannrett
07.08.1952
rettighetshaver:Knr:4646 Gnr:232 Bnr:3

1952/1512-2/55 Bestemmelse om veg
07.08.1952
rettighetshaver:Knr:4646 Gnr:232 Bnr:4
Bestemmelse om vannrett

1956/2418-1/55 Jordskifte
22.12.1956
Gjelder denne registerenheten med flere

1987/2797-3/55 Bestemmelse om vannrett
25.05.1987
rettighetshaver:Knr:4646 Gnr:232 Bnr:6
Bestemmelse om veg

1988/1695-1/55 Jordskifte
11.03.1988
Gjelder denne registerenheten med flere

2017/277878-1/200 Jordskifte
30.03.2017
Jordskiftesak 1400-2015-0007 Kviteblik
Gjelder denne registerenheten med flere

2020/2261984-1/200 Elektriske kraftlinjer
24.03.2020 21:00
Rettighetshaver:SUNNFJORD ENERGI AS
Org.nr: 916501420
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om ryddebelte
Bestemmelse om byggeforbud i nærheten av anlegg

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på noen av bygningene på eiendommen.

Prisantydning

2 690 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Bjarte Roska
Takstdato : 06.10.2020
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 680 000,-
Markedsverdi : 2 600 000,-
Teknisk verdi : 2 680 000,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 81349683

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 8 265 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, slamtømming, renovasjon, branntilsyn og feiing.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Veien som går over eiendommen deles med nabobruket Gnr: 232 Bnr: 1 som ligger sør for eiendommen. Kostnadsfordeling av vedlikehold av veien er bestemt i Jordskiftesak nr. 1400-2015-0007 Kviteblik, (oversendes ved forespørsel til megler).

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet eierskifteforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 232
 • Bruksnr: 2
 • Kommunenr: 4646
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 2 690 000,-
 • Kommunale avgifter: 8 265,-
 • Bruksareal: 289 m2
 • Bruttoareal: 316 m2
 • Tomteareal: 832000 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
 • Soverom: 4

Vågsvegen 286 6967 Hellevik i Fjaler Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 206284974