Edvard Bulls gate 4 6993 Høyanger Norge

Adresse

Edvard Bulls gate 4
6993 Høyanger

Matrikkel

Gnr. 63 bnr. 131 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger sentralt plassert i Høyanger sentrum. Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Enkel adkomst til eiendommen fra kommunal vei.

Nærområdet

Boligen ligger fint til i etablert boligområde på Sæbø i Høyanger sentrum. Fra eiendommen er det kun få minutters gange til butikker, barnehage, skole, idrettsanlegg, Høyangerbadet, og andre ulike servicetilbud i sentrum. Fine turmuligheter like ved og til Siplo skisenter er det ca. 5km.

Type, eierform og byggeår

Tomannsbolig Selveier, oppført i 1937

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført på grunnmurer av sparesteinsbetong. Kjellergulvet er av betong på mark. Etasjeskille mellom alle plan er av trebjelkelag. Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av lafta tømmerplank med utvendig kledning av trepanel.

Taket har saltakform med blindloft bygget opp som sperrekonstruksjon. Utvendig taktekke av skifer med underlag av trepanel. Ved inngangspartiet er det mindre takoverbygg.

Vinduene har enkle glas i trekarmer. Takvindu med støpejernsramme med enkelt glass. Ytterdører og verandadør i malt trevirke med vindusfelt med enkelt glass. Fra stue i 1.etg. er det utgang til veranda med støpt dekke. Fra stua i 2.etg. er det utgang til altan med tredekke.

Pipa er bygget opp av teglstein med innvendig pussa overflater, heldekkende beslag utvendig over taket. Det er montert 3 ildsteder på pipa. Kommunen opplyser at boligen ikke er registrert med ildsted.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør av støpejern, begge av eldre standard. Varmtvannsbeholder 198L fra 2013 er montert i kjeller.

Det elektriske anlegget har delvis skjult og åpent ledningsnett, fordelingstavle med automatsikringer.

For informasjon om byggets tekniske tilstand vises det til utført takstrapport utarbeidet av Ole Andre Roska v/Førde Takstkontor AS.

Arealer og fordeling per etasje

Bruksareal: 194 kvm

Kjeller: BRA 50m2.
Innhold: Kjelleretasjen er oppdelt i flere bodrom og et eldre vaskerom. Adkomst via trapp til 1.etg. samt utvendig dør til hagen via trapp.
1.Etasje: BRA 57m2.
Innhold: Vindfang, gang, trapperom, stue, kjøkken og WC.
2.Etasje: BRA 57m2.
Innhold: Gang, trapperom, stue, kjøkken og WC.
3.Etasje: BRA 50m2.
Innhold: Gang m/trapp, bad, 2 soverom og bod.

Alle areal er av takstmann definert som S-rom med hensyn til at boligen må totalrenoveres før den benyttes til boligformål.
Soverom på loft har ikke vindu som stetter dagens krav til godkjent rømningsvei.

Innhold

Boligen er innredet med to leiligheter. I 1.etg. er det en 2-roms, og i 2- og 3-etg. er det 3-roms leilighet.
Kjelleren er felles og tilkomst fra felles trappegang og utvendig dør.

Møblering / utstyr

Boligen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort til overtagelse.
Evt. innbo og løsøre som står på eiendommen ved overtagelse, overtas av kjøper vederlagsfritt.

Standard

Boligen har gjennomgående eldre enkel standard på overflater og innredninger.
Kjøper må påregne totalrenovering av boligen før bruk.

Innvendige overflater har gulv med belegg, vegg til vegg teppe, malte tregulv og linoleumsfliser. I kjelleretasjen er det ubehandlet overflater av betong.
På veggene er tapet, malt strie og panel. I himling er det malte slette overflater, i kjeller er det trepanel.

Boligen er i dag innredet med to WC og ett bad. Rommene har eldre standard på overflater og installasjoner.
Kjøkkeninnredningene i begge leilighetene av eldre standard.

Oppvarming

Ildsted i boligen er ikke godkjent. Kommunen opplyser at boligen ikke er registrert med ildsted.
Ellers elektrisk oppvarming med panelovner.

Parkering

Parkering langs kommunal vei i gata som går langs eiendommen.
Oppstillingsplass på egen tomt er gjengrodd av naturlig vegetasjon.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 562 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta ligger i tilnærmet flatt terreng og er opparbeidet med plen, gangsti og delvis gjengrodd med naturlig vegetasjon. Mot gata er det stakittgjerde og port ut til gata. Trapp opp til inngangsparti av betong.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.

Boligen er tilknytta kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i etablert boligområde. Området er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse med arealbruksstatus "nåværende".

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på bygningen hos Høyanger kommune.

Prisantydning

500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Ole Andre Roska
Takstdato : 17.06.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 150 000,-
Markedsverdi : 500 000,-
Teknisk verdi : 1 150 000,-
Formuesverdi : 502 835,-
Sekundær formuesverdi : 1 810 204,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 12 065 pr. år
Inkl. vann- og avløpsavgift, eiendomsskatt, renovasjonsavgift Simas (fritids-abonnement).

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk.

Boligen selges av dødsbo og selger har begrenset kjennskap til eiendommen. Kjøper oppfordres derfor til å undersøke eiendommen ekstra nøye før budgivning.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Eiendommen er klar for snarlig overtagelse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 63
  • Bruksnr: 131
  • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

  • Verditakst: 500 000,-
  • Kommunale avgifter: 12 065,-
  • Ligningsverdi: 502 835,-
  • Bruksareal: 194 m2
  • Tomteareal: 562 m2
  • Eierform: Eier (Selveier)
  • Boligtype: Tomannsbolig

Edvard Bulls gate 4 6993 Høyanger Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 57 72 01 00
Mobil: +47 415 89 170

Annen info

Finnkode: 223784023