Moldasida 570 6887 Lærdal Norge

Adresse

Moldasida 570
6887 Lærdal

Matrikkel

Gnr. 15 bnr. 6 i Lærdal kommune

Beliggenhet, adkomst

Boligeiendom på Tønjum. Eiendommen ligger ca. 10 min med bil fra Lærdal sentrum.

Nærområdet

Området rundt er benytta til gårdsdrift og annen næring. I samme området er det en del spredd boligoppføring og enkelte fritidsboliger.
Boligen ligger i rasområde og det ligger en egen rapport om den akutte rasfaren i prospektet. Se også det som kommunen har skrevet om dettei brev om megleropplysninger.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1974

Bygninger og byggemåte

Fundamentert på antatt naturlige masser med gulv og fundament av betong.
Grunnmur av lettklinkerstein med pussa overflater.
Grunnmur er trolig uten utvendig fuktsikring som t.d knotteplast.
Ingen drenering omkring grunnmur.

Yttervegger av isolert bindingsverk i tre med trekledning.
Etasjeskiller av isolert bjelkelag i tre.

Saltak tekka med betongstein.
Takrenner og nedløp fra oppføring.
Taktekket bør skiftes til nytt grunnet alder og tilstand. Det samme gjelder takrenner og nedløp.

Tolagt isolertglas med rammer av tre.
Dørblad i finer med overflaterfra oppføring av bolig.
Vinduer og dører har en del eldre og bør skiftest til nytt.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 134 kvm, Bruksareal: 210 kvm, Bruttoareal: 220 kvm

U.Etasje: BRA 76 m2. P-rom 0 m2. Stort åpent rom per i dag.

1.Etasje: BRA 134 m2. P-rom 134 m2.n 3 soverom, bad, trapperom, gang, stue, kjøkken og vindfang.


Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Standard

Boligen er totalskadd innvendig i forbindelse med brann i underetasjen. Nesten alt av innvendige overfalter er fjernet etter denne brannen. Det er kun soverom og kjøkken som er igjen av det gamle. Boligen er vurdert til å trenge nye overflater på alle innvendige plan, inkludert nytt teknisk anlegg.

Kjøkken er fra opprinnelig byggeår. Kjøkkenet bør fornyest da det er spor etter en del bruk og elde. Det er også spor etter brannskader på alle innvendige overflater. Innredning og overflater bør skiftes ut til nytt.

Eiendommen selges slik den står. Eier kan hente ut løsøre fra eiendommen frem til overtakelse, men den blir ikke ryddet eller vasket for overtakelse. Alt av løsøre og søppel vil være kjøperes ansvar å rydde opp.

Oppvarming

Oppvarming med ved og strøm.
Pipe i lettklinkersten fra oppføring.
Ildsted er fjernet i forbindelse med skadesanering.

Det elektriske anlegget er delvis sanert i forbindelse med brann, dette må bygges opp på nytt.

Parkering

Parkering på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 294 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Kommunen skriver dette om faren for skred:
Eigedomen ligg innanfor faresone for skred, og det har vore skred i tett nærleik for bustaden ved fleire høve siste åra. Kommunen har bedt om tilleggsutgreiing for akutt skredfare for bustadhuset på eigedom 15/6, denne ligg vedlagd. Her blir det konkludert med at faresonene
frå NVE Atlas er riktige, at bustadhuset ligg utsett for skred i såkalla raud sone. Det vil seie at det i dag ikkje vil bli tillete å byggje bustadhus på tomta eller nye bueiningar i bustadhuset, og at ein meinar huset ligg i skredutsett område. Det kan vera aktuelt å søke om midlar til skredsikring av eigedomen. Det er viktig at det blir opplyst om grad av skredfare for eigedomen i salsannonse.

Se også rapport fra NGI om den akutte faren for skred i området.

Vei, vann og avløp

Vann fra brønn på privat grunn.
Septiktank på egen grunn.

Alt av VVS anlegg er sanert i forbindelse med brann, og må byggast opp på nytt.

Reguleringsplan

Ligger i LNF område. Området rundt er benytta som anna næring og gårdsdrift.

Det er vedtatt veglinje for ny tunell vest for Lunde. Se vedlagt brev fra kommune med bilde av de forskjellige alternativene.

Ferdigattest

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 16.02.1982.

Prisantydning

650 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Sogn Takst AS / Svein Låksrud
Takstdato : 24.09.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 628 000,-
Markedsverdi : 650 000,-
Teknisk verdi : 628 000,-

Energiforbruk og energimerking


Eiendommen er ikke energimerket siden det er et tvangssalg. Boligen er uansett brannskadet og rehabilitering må forventes.

Kommunale avgifter

Kr. 365 pr. år
Boligen er i dag fritatt for kommunale avgifter siden det er ubebolig. Kjøper må påregne at det vil bli fastsatt nye kommunale avgifter når boligen tas i bruk igjen. Kommunen krever kun inn feieavgift åå kr. 364 pr år nå.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Eiendommen vil ikke bli ryddet eller vasket før overtakelse. Eier kan ta ut alt løsøre og hvitevarer. Løsøre som befinner seg på eiendommen ved overtakelse overtas av kjøper.

Følgende rettigheter er tinglyst i grunnboken og vil ikke bli slettet ved salg:

1961/1232-7/53 Rettighet 06.10.1961 Rettighetshaver:FORSVARSDEPARTEMENTET Org.nr: 972417823 LEIE AV AREAL LEIE-TID: 99 ÅR ÅRLIG AVGIFT NOK 14 BEST. OM VARIGHET Overført fra: 4642-15/3 Gjelder denne registerenheten med flere

1973/1444-1/53 Rettighet 06.07.1973 Rettighetshaver:FORSVARSDEPARTEMENTET Org.nr: 972417823LEIE AV AREAL ÅRLIG AVGIFT NOK 31 LEIGETID TIL 01 01 2054 Overført fra: 4642-15/3 Gjelder denne registerenheten med flere

Rene pengeheftelser blir slettet ved tinglysning av tvangsskjøte.

Budgivning

Dersom De etter besiktigelsen ønsker å kjøpe eiendommen, bør du så snart som mulig inngi skriftlig kjøpetilbud til megler. Budet må være uten forbehold om finansiering. Dokumentasjon på finansiering vedlegges budet. Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for budgiver i minst seks uker. Med partenes og rettighetshavernes samtykke, kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Megler oversender det høyeste/beste budet til Tingretten for stadfestelse.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 15
 • Bruksnr: 6
 • Kommunenr: 4642
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

 • Verditakst: 650 000,-
 • Kommunale avgifter: 365,-
 • Primærrom: 134 m2
 • Bruksareal: 210 m2
 • Bruttoareal: 220 m2
 • Tomteareal: 1294 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig

Moldasida 570 6887 Lærdal Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Advokat MNA

Ole Rune Døskeland
Telefon: (+47) 91921525

Annen info

Finnkode: 236180670