Nedre Fossheim 17E 6800 Førde Norge

Adresse

Nedre Fossheim 17E
6800 Førde
2. etasje

Matrikkel

Gnr. 62 bnr. 305, andelsnr. 5 i Fossheim Burettslag borettslag med orgnr. 952800639 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Boligen ligger i sentralt plassert ca. 1,8km. vest for Førde sentrum. Leiligheten ligger med nordvendt helling med flott utsikt vestover over indre del av Førdefjorden. Fra boligen er det gangavstand til barnehage, skole, butikker og andre servicetilbud i sentrum. Holdeplass for ringbuss like ved.

Adkomst: Fra Førde sentrum kjøer E39 sørover. Ta til høyre inn på Nedre Fossheim like etter Førde pensjonat. Leiligheten ligger i det innerste bygget i gata, og har inngangsparti på oppsiden av bygget mot sør.

Kontakt megler eller se kart i Finn-annonsen for nærmere veibeskrivelse.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 1974

Bygninger og byggemåte

Fundament på planert steinfylling med grunnmur i betong. For leilighetene i 1.etg. er det gulv av betongplate på mark. Ytterveggene er av 4" isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Fra stue / kjøkken er det adkomst til delvis takoverbygget veranda med dekke og rekkverk i trevirke.

Skilleveggene mellom boenhetene er bygget opp som lydvegg i trekonstruksjon. Etasjeskille mellom 1- og 2-etg. er av isolert trebjelkelag. Vindu og verandadør ble skiftet i regi av borettslaget i 2017. Ytterdør i trevirke fra 2017.

Taket er bygget opp av takstoler med saltakform med taktekking av stålpanner med undertak av sponplater. I himling mot kaldloftet er det 15cm isolasjon.

Det elektriske anlegget er oppgradert med nyere sikringsskap med automatsikringer, dette ble gjort i regi av borettslaget. Det er montert ny strømmåler.

Sanitæranlegget er delvis fornyet med rør i rør system. Varmtvannsbeholder er plassert i underskap på kjøkken.

Viser ellers til takstrapport for mer informasjon om boligen.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 46 kvm, Bruksareal: 50 kvm, Bruttoareal: 55 kvm

1.Etasje: P-rom 45m2 / BRA 50m2.
Innhold: Vindfang, gang, soverom, bad/vaskerom, stue / kjøkken, bod.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Integrerte hvitevarer på kjøkken følger med. Ellers følger det ikke med hvitevarer.
Fibertilkobling. Dekoder følger ikke med.

Standard

Innvendige overflater er i hovedsak modernisert i nyere tid og har gulv med klikkvinyl og laminat. På veggene er det malte og tapetserte overflater på underlag av plater. I himlingene er det malte slette overflater.

Kjøkkenet har lysmalte slette fronter og benkeplate i laminat med oppvaskkumme. Innredningen har integrerte hvitevarer som steikeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøl/fryse-skap.

Badet har flislagt gulv med varmekabler, på veggene er det baderomsplater. Badet er innredet med klosett, baderomsinnredning med servant og speilskap, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.

Oppvarming

Varmekabler i gulv på bad.
Ellers elektriske ovner.

Ventilasjon er basert på avtrekksvifte på kjøkken og ventilvifte på bad.
Ellers naturlig ventilering.

Parkering

Borettslaget har opparbeidet felles asfaltert parkeringsareal.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 5 963 kvm, Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage

Fellesarealene til borettslaget er opparbeidet med asfalterte trafikk- og parkeringsareal, grøntarealer, div. støttemurer i betong og gangarealer med belegningsstein.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei til tomtegrensen.
Boligen er tilknyttet offentlig vann og avløp via borettslagets private stikkledninger.

Reguleringsplan

Området er regulert til boligformål. Informasjon om regulering fåes av megler.

Diverse opplysninger

Borettslag: Fossheim Burettslag, Orgnr.: 952800639
Andelsnr.: 5
Medlemskontingent: 300
Andel fellesgjeld: 69596, Andel fellesformue: 41746, Total gjeld: 1670321, Oppdatert pr: 05.11.2021
Forkjøpsrett: Intern og øvrige medlemmer i BOB. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Lånevilkår for Fossheim Burettslag.

SSF, annuitetslån.
Rente pr. 05/11-2021: 2,35%
Andel av saldo: 69 597,-
Siste termin: 31/12-2026.

Fordeling felleskostnader kr 3 270,- pr. mnd.
- Vedlikehold: 32%
- Kommunale avgifter/eiendomsskatt: 24%
- Driftskostnader: 48%
- Renter lån: 4%
- Avdrag lån: 30%
- Dekning underskudd oppsparte midler: -39%

§ 7 Husdyrhald
Husdyr kan tillatast under føresetnad av at dyret er registrert hos styret i burettslaget, og at avtale om ansvarleg husdyrhald vert inngått. Ein syner elles til "Avtale om husdyrhald" der det m.a. står at hundane skal haldast i band heile året og alle som luftar hundar pliktar å ta med seg ekskrementa etter hunden. Viser ellers til avtale om husdyrhald vedteke på generalforsamling 09.05.96. under Husordningsreglene.

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

1 900 000,- / Felleskostnader: 3 270,- pr. mnd
Vedlikehold, kommunale avgifter/eiendomsskatt, driftskostnader, renter lån, avdrag lån og dekning underskudd oppsparte midler.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Ole Andre Roska
Takstdato : 15.11.2021
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 950 000,-
Markedsverdi : 1 900 000,-
Teknisk verdi : 1 950 000,-
Formuesverdi : 420 481,-
Sekundær formuesverdi : 1 513 731,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2019

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Forsikring

If Skadeforsikring
Polisenummer: SP0001371335

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Alle andelseiere må være medlem i BOB.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.

Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 62
 • Bruksnr: 305
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 900 000,-
 • Totalpris: 1 969 596,-
 • Fellesgjeld: 69 596,-
 • Fellesutgifter: 3 270,-
 • Ligningsverdi: 420 481,-
 • Primærrom: 46 m2
 • Bruksareal: 50 m2
 • Bruttoareal: 55 m2
 • Tomteareal: 5963 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet
 • Soverom: 1

Nedre Fossheim 17E 6800 Førde Norge

Visning

30.11.2021, 1630 - 1730.

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 239229595