Kappstad 31 6977 Bygstad Norge

Adresse

Kappstad 31
6977 Bygstad

Matrikkel

Gnr. 229 bnr. 14 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Boligeiendom på Kappstad i Bygstad i Sunnfjord kommune. Eiendommen ligger i landlige omgivelser på sørvendt tomt med fin utsikt over fjorden. Fra eiendommen er det ca 1,7 km til nærbutikk. Til barnehage og skole er det ca 5.7 km. Enkel tilkomst fra offentlig vei, via privat gruslagt vei på tomten.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2003

Bygninger og byggemåte

Eiendommen er utbygd med en enebolig fra 2003.
Byggegrunn er ikke kjent. Støpt ringmur, antatt på planert og komprimerte masser. Isolerte betongplater på mark. Ytterveggene over ringmuren er oppført i 6" isolert bindingsverk med utvendig bordkledning av trepanel. Takkonstruksjonen er oppført som saltak med taktekking av betongtakstein. Malte vinduer i trekarm med 2-lags glass. Ytterdør i teak med vindusfelt.

Se ellers taksten for utfyllende informasjon.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 49 kvm, Bruksareal: 55 kvm

1.Etasje: BRA 55 m2. P-rom 49 m2: kjøkken, bad/vaskerom, soverom, entrè og stue. S-rom 6 m2: bod.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Det er brannvarsler i entre og kjøkken, Det er brannslukningsapparat i boligen.Alder på brannvarsler og brannslukningsapparatet er ukjent.

Boligen vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik den fremstår ved overtakelse.

Standard

Innvendig: Belegg på gulv. Tapet på veggene. I himlingen er det takplater. Elementpipe med pusset og malte overflater. Pipen er ikke malt over yttertak. Det er ikke montert vedovn. Innvendige dører av furu.
I bad/vaskerom er det belegg på gulv. På veggene er det våtromsplater. I himlingen er det takplater. Rommet er innredet med servant i underskap, speil, lysarmatur, klosett, dusj og opplegg for vaskemaskin. Sluk av plast med synlig vinylbelegg i klemring.
Kjøkken har kjøkkeninnredning med slette fronter av finert og laminert benkeplate. Ventilator er montert i ventilatorskap.

Avvik:
I følge takst har eiendommen følgende avvik, i tilstandsgrad TG3:

Innvendig:
* Bad/vaskerom:
- Våtromsplater er ufagmessig utført
- Påvist tegn til fuktskader i overflater.
- Våtromslaminat er montert med manglende klaring til gulvet.
- Bevegelse i overgang mellom hjørnelist og våtromslaminat, med fare for fukttransport.

*våtrom:
- Påvist at gulvoverflaten har omfattende skader.
- Påvist at gulvoverflaten har sprekker.
- Vanninntak er ført gjennom gulvbelegg uten tilfredsstillende tetting.

Utvendig:
- Vinduer med fukt/råteskader
- Tegn på innvendig kondersering av enkelte glass.
- Enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirke
.
- Vinduer i fasade mot vest, og ett vindu i stue i fasade mot sør har råteskade.
- Råteskade på enkelte utvendig listverk.
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
- Påvist dører med fukt/råteskade.

Se utdypende informasjon om avvik i tilstandsrapporten.

Oppvarming

Boligen har naturlig ventilering via ventiler i vinduene. Boligen har elektrisk anlegg fra byggeåret. Sikringskap med automatsikringer.

Parkering

Kommunal vei helt til tomtegrense. Parkering på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 806 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten ligger i svak helning mot sør. Hage opparbeidet med hovedsakelig plen.

Tilliggende fasiliteter

Utvendig belysning er installert. Det er ikke strøm på bygget og det vil trolig ikke bli satt på strøm før ny eier overtar.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilkoblet kommunalt vannverk. Privat avløpsanlegg via privat stikkledning.
Sanitæranlegget har standard fra byggeåret med vannrør som rør i rør med fordelerskap i bad/vaskerom. Avløpsrør av plast til slamavskiller med overløp til grøft. Offentlig vannledning av plast via privat stikkledning. Utvendig vann- og avløpsledninger ligger skjult og er derfor ikke kontrollert.
Ca 120 liters varmtvannstank fra byggeåret som er plassert i vaskerommet. Varmtvannsberederen er ikke funksjonstestet.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger på uregulert grunn. I kommunedelplan er området avsett til boligområde.

Ferdigattest

Kommunen har ikke ferdigattest i sine arkiver på grunn av boligens alder.

Prisantydning

1 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Trond Gjesdal
Takstdato : 02.03.2022
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 900 000,-
Markedsverdi : 1 500 000,-
Teknisk verdi : 1 900 000,-

Forsikring

Gjensidige

Kommunale avgifter

Kr. 10 990 pr. år
Renovasjon gebyr kr. 6090,- pr år. Kommunale avgifter kr. 4900,- pr. år.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Følgende er tinglyst og vil ikke bli slettet ved salg:

2000/2186-2/55 Rett til utskilt tomt 22.05.2000 Rettshavar: Johannes Kapstad 271237 Overført fra: 4647-229/2 Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 4647-229/2 Rettigheter i eiendomsrett: 2000/5673-2/55 Bruksrett 08.12.2000 rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:229 Bnr:14 til brygge/flytebrygge og hamn og del av naust med slipp,rettane fyl bnr. 14 så lenge det er i slekta til kjøpar Johannes Kapstad

Rettigheter på 4647-229/2 Rettigheter i eiendomsrett 2000/5673-3/55 Bestemmelse om veg 08.12.2000 rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:229 Bnr:14

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Eiendommen vil ikke bli ryddet eller vasket før overtakelse. Løsøre som befinner seg på eiendommen ved overtakelse overtas av kjøper.

Budgivning

Dersom De etter besiktigelsen ønsker å kjøpe eiendommen, bør du så snart som mulig inngi skriftlig kjøpetilbud til megler. Budet må være uten forbehold om finansiering. Dokumentasjon på finansiering vedlegges budet. Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for budgiver i minst seks uker. Med partenes og rettighetshavernes samtykke, kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Megler oversender det høyeste/beste budet til Tingretten for stadfestelse.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 229
  • Bruksnr: 14
  • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

  • Verditakst: 1 500 000,-
  • Kommunale avgifter: 10 990,-
  • Primærrom: 49 m2
  • Bruksareal: 55 m2
  • Tomteareal: 806 m2
  • Eierform: Eier (Selveier)
  • Boligtype: Enebolig

Kappstad 31 6977 Bygstad Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Advokat MNA

Ole Rune Døskeland
Telefon: (+47) 57720100

Annen info

Finnkode: 253980097