Wilh Bugges veg 6 6993 Høyanger Norge

Adresse

Wilh Bugges veg 6
6993 Høyanger

Matrikkel

Gnr. 60 bnr. 431 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til i etablert boligområde i Høyanger sentrum med kort gangavstand til skole, barnehage, butikker, idrettsanlegg og svømmehall. Til skisenteret på Siplo er det ca. 5km med fine turmuligheter sommer- og vinter.

Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Enkel adkomst til eiendommen fra kommunal vei.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1954

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført på grunnmurer av sparesteinsbetong med malte overflater. Gulv i kjelleren er av betong og mindre del med tilfarargulv. Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Taket har saltakkonstruksjon bygget opp med plassbygd trekonstruksjon med kaldloft. Utvendig taktekke av stålpanner med undertak av panel.
Vinduene har 2 -lags glass i trekarmer. Vinduene i kjelleretasjen har enkle glass i trekarmer. Ytterdører og verandadører i trevirke med vindusfelt med 2-lags glass.

Pipa har dobbeltløp og er bygget opp av teglstein med pussa og malte overflater. Ildsted montert i stua på hovedplan og i gang i 2.etg.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør i plast og støpejern. Varmtvannsbeholder 198L fra 2013 er montert på vaskerom i kjeller.

Det elektriske anlegget er godt utbygd med bla. downlights i himling i flere rom og spotterskinner. Anlegget har delvis åpen og skjult ledningsnett, fordelingstavle med automatsikringer.

Garasje oppført i 1970
Tilbygd garasje oppført på ringmur i betong og gulv på grunn av betong. Ytterveggene er oppført med bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform med utvendig taktekke av stålpanner. Vindu med enkelt glass i trekarm. Vippeport i trevirke. Det er installert EL-anlegg.

For utfyllende informasjon om den tekniske tilstanden på bygningen vises det til tilstandsrapport utarbeidet av Ole Andre Roska ved Førde Takstkontor AS.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 4

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 134 kvm, Bruksareal: 225 kvm

1.Etasje: P-rom 68m2 / BRA 82m2.
Innhold: Gang m/trapp, stue, kjøkken og bod.

2.Etasje: P-rom 66m2 / BRA 66m2.
Innhold: Gang m/trapp, bad, WC, 4 soverom.

Kjeller: BRA 60m2 / S-rom: 60m2.
Innhold: Gang m/trapp, vaskerom, WC, 4 boder.

Garasje: BRA 17m2.
Innhold: Garasjerom.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Fiber fra Enivest. Dekoder følger med etter nærmere avtale.
Hvitevarer på kjøkkenet følger med handelen.
Garderobeskap som står i boligen følger med handelen.
Robot gressklipper følger med.

Standard

Boligen er delvis modernisert innvendig de siste årene med fornying av overflater i boligens 1- og 2-etg.

Innvendige overflater i boligens 1- og 2-etg. har gulv med laminat og belegg. På veggene er det malte overflater på underlag av strier, panel og profilerte plater. I himling er det malte slette overflater, MDF-panel, panel og plater. Innvendige formpressa dører av nyere dato. Trapp til 2.etg. med malte overflater i trevirke.

I kjelleretasjen er det hovedsakelig gulv av betong og noe tregulv. Veggene er av panel og mur mot grunnen. I himlingen er det trekvit panel.
Innvendige trefyllingsdører og trapp i trevirke.

Kjøkken
Kjøkkenet har innredning med malte profilerte fronter, benkeplate i laminat med oppvaskkum. Innredningen har opplegg for frittstående hvitevarer og avtrekksvifte montert over koketopp.

Våtrom
Badet har belegg på gulv og malte baderomsplater på veggene, i himling er det malte plater. Badet er innredet med dusjkabinett og baderomsinnredning med servant i underskap og vegghengt speil med belysning. Stråleovn montert på vegg.

Separat WC i 2.etg. har belegg på gulv og malte vegger på underlag av tapet. WC i kjelleretasjen er ikke ferdigstilt og ikke vært i bruk av nåværende eier.

Vaskerom i kjelleren har gulv av betong, vegger av betong og trevirke. Rommet er innredet med opplegg for vaskemaskin, varmtvannsbeholder og skyllekum i stål.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe plassert i stua.
Vedovn og peis i stua.
Vedovn i gang i 2.etg.
Ellers elektriske med panelovner.

Parkering

Parkering i garasje og på egen asfaltert tunplass fremfor boligen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 956 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta er av god størrelse og er pent opparbeidet med asfaltert tunplass, hage med stor plen mot sør og vest, samt grøntarealer med beplantning omkransa i naturstein. Rundt hagen er det opparbeidet hekk og annen vegetasjon som skjermer mot innsyn i hagen og boligen.

I fasade mot vest er det bygget terrasse med adkomst ut fra stua med videre adkomst ned mot markterrasse som ligger godt skjermet mot innsyn. I tillegg er det en mindre markterrasse som ligger i fasade mot øst.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.

Boligen er tilknytta kommunalt vann- og avløpsanlegg.

Reguleringsplan

I kommuneplanen er arealet i området satt av til boligbebyggelse med arealstatus nåværende.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på boligen hos Høyanger kommune.

Prisantydning

2 050 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Ole Andre Roska
Takstdato : 23.04.2022
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 900 000,-
Markedsverdi : 2 050 000,-
Teknisk verdi : 2 900 000,-
Formuesverdi : 561 915,-
Sekundær formuesverdi : 2 022 895,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Forsikring

If skadeforsikring
Polisenummer: 3486849

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 16 189 pr. år
Inkl. vann- og avløpsavgift, eiendomsskatt, branntilsyn og feiing, renovasjonsavgift til Simas.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 60
 • Bruksnr: 431
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

 • Verditakst: 2 050 000,-
 • Kommunale avgifter: 16 189,-
 • Ligningsverdi: 561 915,-
 • Primærrom: 134 m2
 • Bruksareal: 225 m2
 • Tomteareal: 956 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 4

Wilh Bugges veg 6 6993 Høyanger Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 257373285