Sennesetvegen 33 6973 Sande i Sunnfjord Norge

Adresse

Sennesetvegen 33
6973 Sande i Sunnfjord

Matrikkel

Gnr. 155 bnr. 8 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til i landlige omgivelser på Senneset sør i Sunnfjord kommune. Fra boligen er det flott utsikt over dalføret mot nord og vest. På høysommeren er det sol til ca. kl.22.30 ved boligen.

Fra eiendommen er det ca. 5 km til bygdesenteret på Sande med butikk, skole og barnehage. Til kommunesenteret i Førde er det ca. 26km. Til Vadheim er det ca. 10km.

Adkomst inn på eiendommen via privat gruslagt vei ca.400meter fra E39. Veien er felles med naboeiendommene.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1950

Bygninger og byggemåte

Bygningen er oppført på antatt planerte masser / fjellgrunn. Grunnmuren er av betong, gulv i kjelleren av betong på grunn.

Veggene over grunnmuren er oppført med isolert bindingsverk, asfaltplater og utvendig kledning av trepanel.
Vinduene har 2 -lags glass i trekarmer fra år 2000, vindu i kjelleren fra 2021. Ytterdør på hovedplan av eldre dato. Verandadør i stua med vindusfelt fra 2013.

Mot sør er det bygget veranda i trekonstruksjon med takoverbygg. Adkomst til stua på hovedplan via verandadør, samt trapp ned til tunet på oppsiden av boligen.

Taket har saltakform bygget opp med sperr og bærende undertak i trevirke. Mot kaldloft er det isolert med 10cm.
Utvendig taktekke av skifer og shingel på takoppløft. På veranda er det takoverbygg med lysplater i plast.

Sanitæranlegget har vannrør med rør i rør system, og enkelte strekk med kobberrør (mellom bad og kjøkken). Åpen vannsentral i kjelleren. Avløpsrør i plast til egen septiktank av glassfiber. Varmtvannsbeholder 150L er plassert i kjelleren.

Det elektriske anlegget har synlig ledningsnett og fordelingstavle med skru- og enkelte automatsikringer.

Pipa er bygget opp av lettklinkerelement og teglstein, pussa og malte overflater. Det er montert vedovn i stua på hovedplan og i ene kjellerrommet.

Garasje med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført på grunnmurer og gulv på grunn av betong. Ytterveggene er oppført med bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform bygget opp med sperr og bærende undertak av bord i trevirke. Utvendig taktekke av profilerte stålplater.

Vinduene har enkle glass i trekarmer av eldre dato. Plassbygd sidehengsla garasjeport i trevirke.
Det er montert enkelt el-anlegg i bygningen.
Pipa er oppført med slemma lettklinkerelement med pipehatt over taktekke.

Uthus med ukjent byggeår:
Sør for boligen er det oppført et uthus med enkel konstruksjon i trevirke. Uthuset er å anse som er totalrenoveringsobjekt / rivningsobjekt.

For utfyllende informasjon om den tekniske tilstanden på bygningene vises det til rapport utarbeidet av Tveit Takst AS.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 3, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 82 kvm, Bruksareal: 121 kvm

1.Etasje: P-rom 52m2 / BRA 52m2.
Innhold: Entre, gang m/trapp, bad, stue / kjøkken.

2.Etasje: P-rom 30m2 / BRA 30m2.
Innhold: Gang m/trapp, 3 soverom.

Kjeller: BRA 39m2.
Innhold: Bod m/trapp, bod.

Uthus / garasjebygg:
BRA: 68m2.
Innhold: Garasjerom.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkken følger med. Dette inkl. platetopp, steikeovn, avtrekksvifte, oppvaskmaskin, kjøleskap og fryseskap.
Fibertilkobling. Dekoder følger med etter nærmere avtale.

Boligen vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort utover slik den fremstår ved visning.
Dette gjelder også uthus og garasjebygg.

Standard

Innvendige overflater og innredninger er modernisert / skiftet ut over tid, og har varierende standard.

Innvendige gulv i 1- og 2-etg. har overflater av vinylbelegg, heltre gulvbord. I kjelleren er det betonggulv med malte overflater. Veggene har overflater med panel, malte MDF-plater og malte muroverflater i kjelleren. I himlingene er det panel og malte plater.

Kjøkken:
Innredning med lysmalte profilerte fronter og benkeplate i laminat. Innredningen har over- og underskap, og integrerte hvitevarer som platetopp, steikeovn, oppvaskmaskin og ventilator. Frittstående kjøleskap og fryseskap. Det er montert Kitchen board på vegg mellom benkeplate og overskap.

Våtrom:
Badet har eldre enkel standard på overflater med gulv av vinylbelegg og tapet på veggene. Det er montert vegghengt klosett av nyere dato, servant og dusjkabinett. I kjelleren er ene rommet brukt som vaskerom innreda med opplegg for vaskemaskin og VV-bereder.

Oppvarming

Vedovn i stua.
Vedovn i ene bodrommet i kjelleren.
Luft til luft varmepumpe i stua.
Ellers elektrisk med panelovner.

Parkering

Parkering for flere biler / kjøretøy i frittstående garasjebygg.
Ellers parkering for flere biler på egen tomt.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 981 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta tilhørende bolighuset er opparbeida med planert tunplass med dekke av grus rundt boligen. Sør på tomta er det oppført et mindre uthus/skur. Selger opplyser at terrenget som ligger mot sør (oppsiden av boligen) er drenert og lagt ned kumme med rør til nærliggende elv for bortføring av overflatevann.

Tomta tilhørende garasjen er opparbeida med gruslagt tilkomstvei mot øst og vest.

Vei, vann og avløp

Adkomst fra E39 via privat gruslagt vei over hovedbruket. Veien er felles med naboene og kostnader til drift og vedlikehold deles mellom eiendommene. Det foreligger ikke skriftlig avtale på dette.

Vanntilførsel fra brønn/oppkomme som ligger på hovedbruket. Vannkvaliteten er ikke testet.
Avløp til privat septiktank som ligger på hovedbruket.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område.
Garasjebygget ligger i område som er klassifisert som "omsynssone for flaum".

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser (servitutter) som følger eiendommen:

Gnr: 155 Bnr: 3 Fnr: 1

Pengeheftelser i festerett
1995/2287-2/55 Festekontrakt - vilkår
31.05.1995
festetid: 99 år
Festeavgift vederlagsfritt
Festeretten kan ikkje overførast til andre enn eigar av 55/8
uten særskilt samtykke av eigar av 55/3
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på noen av bygningene hos kommunen.

Prisantydning

2 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Tveit Takst
Takstdato : 16.08.2022
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 850 000,-
Markedsverdi : 2 000 000,-
Teknisk verdi : 2 850 000,-
Formuesverdi : 419 413,-
Sekundær formuesverdi : 1 509 887,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2020

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Forsikring

If forsikring
Polisenummer: 4334499

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 8 449 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, feiing, slamtømming, renovasjonsavgift til SUM.

Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

Eier plikter å ta del i vedlikehold og brøyting av felles gruslagt gardsveg.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Boligen er klar for snarlig overtagelse.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 155
 • Bruksnr: 8
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

 • Verditakst: 2 000 000,-
 • Kommunale avgifter: 8 449,-
 • Ligningsverdi: 419 413,-
 • Primærrom: 82 m2
 • Bruksareal: 121 m2
 • Tomteareal: 981 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 3

Sennesetvegen 33 6973 Sande i Sunnfjord Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100

Annen info

Finnkode: 272379457