Hjortelia - Øvre Steia Byggesteg 3 6973 Sande i Sunnfjord Norge

Boliger

BoligSoveromEtasjeP-romBRAPris
33-0 m2103 m23 100 000,-
52-0 m272 m22 600 000,-

Adresse

Hjortelia - Øvre Steia Byggesteg 3
6973 Sande i Sunnfjord

Matrikkel

Gnr. 160 bnr. 48 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Se kart i Finn-annonse eller kontakt eventuelt megler for veibeskrivelse.

Boligene får en enkel tilkomst via kommunal veg.

Nærområdet

Nybygg prosjektet har en fin beliggenhet i et nytt og familievennlig boligfelt ved Steien. Beliggenheten kan karakteriseres som tilbaketrukket og rolig i et område som er under utvikling. Boligfeltet ligger på en liten høyde, med gode solforhold og en fin utsikt ut over området. Boligene vil vende mot sør/vest med svært gode solforhold i sommerhalvåret.

Eiendommen ligger ca. 1 km sør fra Sande sentrum, med gang- og sykkelavstand til blant annet dagligvarebutikk med post i butikk, skole, barnehage, idrettsbane og idrettshall med treningsrom - De fleste servicefasilitetene en trenger i det daglige. Trygg skolevei med lite trafikk for de minste til Sande skole. Med bil tar det ca. 4 minutter å komme seg til Sande sentrum. Ønsker en ytterligere servicetilbud, så trenger en heller ikke å dra langt - Ca. 28 km kommer man seg til Førde. Et bredt utvalg av muligheter innenfor en rimelig avstand.

God dekning av offentlig kommunikasjon med bussavganger mellom Førde og Bergen ca. 1 km fra boligen. Ønsker en å dra på bytur til Bergen, kan man enkelt ta ekspressbåten fra ferjekaia ved Nordeide ca. 29 km unna. Dersom en må pendle lengre eller nå ut til store deler av landet på kort tid, så finner man Førde Lufthavn Bringeland ca. 15 km unna

Type, eierform og byggeår

Tomannsbolig Eierseksjon, oppført i 2022

Prisliste:

Seksjon nr. 1: SOLGT!
Seksjon nr. 2: SOLGT!
Seksjon nr. 3: 3 100 000,- + omk.
Seksjon nr. 4: SOLGT!
Seksjon nr. 5: 2 600 000,- + omk.
Seksjon nr. 6: SOLGT!

Bygninger og byggemåte

Tre romslige vertikaldelte tomannsboliger med funksjonell planløsning. Alle enhetene går over ett plan hvor seksjon nr.1-4 er på 103m2. med 3 soverom, og seksjon nr.5-6 er på 72,8m2. med 2 soverom.

Boligene blir oppført som vertikaldelte tomannsboliger, med seks boliger fordelt i tre bygg. Hver bolig blir bygd med en utvendig bod på 3,9 kvm og de største boligene (seksjon nr.1-4) har parkering i carport. De minste boligene har en ekstra utebod på 5m2. For byggemåte, se vedlegg i salgsoppgaven.

Kjøper får mulighet til å velge annet materialvalg og løsninger enn det som er nevnt i beskrivelsen om en kjøper tidlig i prosjektfasen, se salgsoppgaven for mer info. Eventuelle endringer av overflater eller lignende skal skje i samråd med utbygger.

Kjøkken:
Kjøkken levert av HTH med fronter av typen KP Mono hvit og med laminat benkeplate. Integrerte hvitevarer kan leveres mot tillegg i prisen. Se vedlagte tegninger i salgsoppgaven.

Bad:
Badet får innredning av type HTH med fronter av typen KP mono hvit. Gulvet blir flislagt med Concept lysgrå/grå/svart 20x20 og har varmekabler. På veggene blir det baderomspanel 3091-M63 HG Denver hvit Marcato 60x30 ruter.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2 til 3, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 68 kvm - 97 kvm, Bruksareal: 77 kvm - 103 kvm

Seksjon nr.1-4: BRA 103m2 / P-rom 97m2.
Seksjon nr.5-6: BRA 72,8m2 / P-rom 68m2.

For arealopplysninger for hver boenhet, se prisliste og plantegninger vedlagt salgsoppgaven. Da prosjektet ikke er oppført, er oppgitt areal basert på arkitekten sine arealtegninger. Avvik kan forekomme.

Arealene oppgitt i prospektet er oppgitt i primærareal (P-rom) og bruksareal (BRA). Bruksareal er boligens innvendig mål, inkludert innvendige boder samt vegger. Yttervegger er ikke inkludert i bruksarealet. Primærareal er boligen sitt bruksareal med fratrekk for innvendige boder og vegger.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Standard

Nybygg prosjekt med tre vestvendte tomannsboliger over ett plan i Steiafeltet på Sande. Boligene får gode solforhold fra ca. 09:00 til 22:00 på høysommeren. Vinterstid er sola borte i ca. 5 uker. De største boligene (seksjon nr.1-4) får med carport og har arealeffektive og romslige løsninger med blant annet tre soverom med areal fra 9,6 til 11,4 kvm, vindfang med plass til skyvedørsgarderobe, stue/kjøkken i åpen løsning med et areal på 41 kvm og plass til romslig vestvendt terrasser. Hver bolig får et uteområde på minimum 70-80 kvm.

Boligene i seksjon nr.5-6 er noe mindre og inneholder bla. 2 soverom, stue / kjøkkenløsning på 31m2. kombinert bad og vaskerom, samt to stk. utvendige boder.

Boligene blir lagt ut med "første mann til mølla" prinsippet. Vær tidlig ute og sikre deg en rimelig og romslig bolig i et nyetablert, populært og barnevennlig område!

Noen kvaliteter vi ønsker å fremheve:
- Nybygg til priser fra ca. kr. 30 000,- pr. kvm BRA
- 100% innbetaling først ved overtagelse, noe som er særs gunstig om en eier/leier bolig i dag
- Rask byggetid og ved salg av neste bolig starter byggingen
- Ved kjøp av nybygg betaler en bare dokumentavgiften av tomteverdien. I dette tilfellet kr. 7 291,-
- Unngå uforutsette utgifter rundt vedlikehold i lang tid
- Moderne overflater og god planløsning
- Alt på ett plan
- Vær med på å velge innvendig materialvalg og farger i samråd med utbygger

Oppvarming

Vedovn i stue / kjøkken.
Varmekabler i gulv på bad og i vindfang.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Parkering

De største boligene (seksjon nr.1-4) har parkering i carport.
For seksjon nr.5-6 blir det opparbeidet gruslagt parkering/tunplass ved inngangspartiet.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 3 280 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomta er ikke fradelt hovedbruket og vil få tildelt eget gårds- og bruksnummer.
Det kan forekomme mindre avvik i tomteareal ved fradeling, dette vil ikke være grunnlag for reklamasjon ovenfor selger.

Tomt og hage

Hver bolig får eget seksjonsnummer. Tomten blir grovplanert og tun/biloppstillingsplass blir opparbeidet med toppdekke av grus. Uteområdet tilknyttet boligene vil minimum bli 70-80 kvm og blir grovplanert. Det er ikke utvendige murer i leveransen. Terrasse vist på plantegningene følger ikke med i leveransen, men kan leveres mot tillegg i prisen.

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Tilkomst til eiendommen via offentlig vei.

Reguleringsplan

Området er regulert til boligformål, jf. detaljregulering for Øvre Steia, plan-ID: 1430-143014001. Se vedlagt reguleringskart i salgsoppgaven.

Prisantydning

2 600 000,- - 3 100 000,- (Fast pris) / Fellesutgifter: 200,- pr. mnd
Stipulerte fellesutgifter til dekning av drift og vedlikehold av felles vei for sameiet.

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter C

Kommunale avgifter


Estimert kommunale avgifter er ca. kr 12 000,- pr. år.
Eksl. renovasjonsavgift til SUM.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Solgt ihht. bustadoppføringsloven

Eiendommen selges ihht bustadoppføringsloven og dens bestemmelser om garanti og sikring av innbetalte midler. Kjøpesummen vil ikke overføres før oppgjørsavdelingen har mottatt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse eller nødvendige garantier.

Andre opplysninger

Sameie
Ifølge lov om eierseksjoner §22 tredje ledd, kan ingen erverve mer enn 2 boligseksjoner i ett sameie.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Seksjonering
Boligene blir solgt som selveier leiligheter som er organisert som et eierseksjonssameie, og følger lov om eierseksjoner. Ta kontakt med megler for å få oversendt bestemmelsene knyttet til loven, eller se www.lovdata.no.

Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av eierne. Dette styret skal ivareta alle saker som er av felles interesse for sameierne. Selger vil på vegne av sameiet engasjere en forretningsfører som skal stå for drifta av sameiet innenfor de rammene som sameiet vedtar. Ved kjøp av bolig i dette prosjektet blir kjøper deleier i sameiet.

Selger vil sørge for samt dekke for kostnadene knyttet til seksjoneringen. Endelig seksjonsnummer blir tildelt når seksjoneringen er gjennomført, senest innen overtagelse.

Prosjektet er planlagt til å utgjøre 6 enheter. Selger tar forbehold om å etablere ett eller flere sameier samt antall enheter. Selger kan også justere størrelsen på de enkelte sameiene i henhold til hva som er hensiktsmessig opp imot utbygging, fremdrift og bruksenheter.

Kjøper får skjøte på sin seksjon som inneholder eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig. Hver seksjon vil få en sameiebrøk som tilsvarer sitt areal i forhold til sameiets samlede areal.

Kjøper er ansvarlig for at kjøpet ikke er i strid med eierseksjonsloven § 22. In-blanco skjøte blir ikke akseptert.

Vedtekter
Det er utarbeidet vedtekter for sameiet, se vedlegg i salgsoppgaven. Vedtektene blir gjeldende frem til sameiermøte eller eventuelt vedtatt endring. For å endre vedtekter er det krav om 2/3 flertall.

Ifølge vedtektene skal overdragelser og utleie av seksjoner meldes til styret for godkjenning. Godkjenning kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for dette.

Forretningsfører
Det er ikke valgt forretningsfører for sameiet. Dette blir valgt av sameiet etter at dette er blitt etablert.

Felleskostnader
Størrelsen på felleskostnadene er ikke fastsatt, men stipulerte felleskostnader skal dekke sameiet sine ordinære driftskostnader. Kjøper må regne med å delta i felleskostnader ut ifra sameiebrøken. Hvor store kostnadene blir, vil avhengige av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Felleskostnadene vil normalt dekke drift av fellesareal. Disse er stipulert til kr. 200,- pr. mnd. Kommunale avgifter og eiendomsskatt blir tillegg fakturert direkte fra kommunen til den enkelte seksjon. Endelig fastsetting av først års driftsbudsjett og felleskostnader blir vedtatt på sameiet sitt konstituerende sameiermøte.

Sameiet er ikke tilknytt sikringsordning for tap av felleskostnader. Sameierne hefter for felleskostnadene etter sameiebrøken sin. Herav hefter en ikke for andre sameiere sine ubetalte fellesutgifter, men en kan likviditetsmessig måtte legge ut for nødvendige kostnader som sameiet drar på seg for å opprettholde forsvarlig drift. Slike utlegg vil i så fall være sikra ved 1. prioritetspant i slik seksjon som tilhører den som ikke har betalt sin andel av fellesutgiftene.

Betalingsplan
100% innbetaling ved overtagelse.

Endringsarbeid
Ved eventuelle tilvalg og endringsarbeid fra kjøper, vil kjøer bli kallet inn til et endringsmøte med utbygger/entreprenør, der kjøper og entreprenør går igjennom leveransebeskrivelsen. For endring av standard leveranse blir det skrevet en endringsavtale direkte mellom entreprenør og kjøper. Kjøper kan ikke kreve endringer eller tilleggsarbeid som vil endre vederlaget med 15% eller mer, jf. bustadoppføringsloven § 9. Vederlag for endringsavtaler blir krevd inn sammen med sluttvederlaget.

Avbestillingskostnader
Ved en eventuell avbestilling betaler kjøper etter bustadoppføringslova § 54 et avbestillingsgebyr på kr. 150 000,- i istedenfor erstatning etter § 52 eller 53.

Lover
Boligene blir solgt i samsvar med lov om bustadoppføring av 13. juni 1997 nr. 43 (bustadoppføringsloven). I tillegg gjeld lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (eierseksjonsloven) for sameiet og driften av denne.

Garantier
Selger plikter å stille bankgaranti til kjøper i samsvar med bustadoppføringsloven § 12. Denne garantien skal stilles umiddelbart etter budaksept og skal tilsvare 3% av kontraktsummen i perioden frem til overtagelse, og 5% av kontraktsummen i 5 år etter overtagelse. Det skal ikke betales inn noen del av kjøpesummen før denne garantien er stilt.

Ved innbetaling av forskudd stiller utbygger forskuddsgaranti etter § 47 tilsvarende det til enhver tid innbetalte forskuddet frem til overtagelse. Overføring av innbetalt forskudd til megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti i samsvar med bustaddoppføringsloven § 47.

Servitutter
Legalpant for inntil 2G for ubetalte utgifter. Etter lov om eierseksjonssameie, er sameierne ansvarlige ovenfor sameiet sine kreditorer i forhold til sameiebrøken sin. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte seksjon inntil 1 gang folketrygden sitt grunnbeløp. Det vil bli tinglyst seksjoneringsbegjæring.

Selger kan tinglyse bestemmelser vedrørende sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene, herunder heftelser som gjelder veg, vann og avløp samt legging og vedlikehold av ledninger til strøm, kommunikasjon og lignende. Det må påregnes at enkelte erklæringer som er nødvendige for utbyggingen, naboforhold m.m. kan bli tinglyst som pengeheftelse og at kjøper sin bank kan få prioritet etter dette.

Tilbakehold
Utbygger tar forbehold om at minst 50% av prosjektverdien må være solgt for at prosjektet skal kunne gjennomføres, herunder byggestart blir satt i gang. Søknad om igangsettingstillatelse blir ikke utsendt før dette er oppnådd. Det blir videre sett som utgangspunkt at det blir gitt offentlige godkjenninger. Forskyvninger i forhold til opplysninger om antatt byggestart/ferdigstilling og lignende som følger av manglende avklaringer av forbeholdet som nevnt her, gir ikke grunnlag for å gjøre selger ansvarlig for dagmulkt eller andre krav. Utbygger vil varsle kjøper når byggingen blir igangsatt (byggestart). Arbeid med og på eiendommen som blir gjort før slik varsel er utsendt, er ikke å regne som byggestart i forhold til kontrakten.

Selger har frist til å få avklart forbehold til 6 måneder etter bindende budskjema er signert. Dersom ikke byggestart har skjedd innen dette tidspunktet kan begge parter etter denne dato ved skriftlig varsel til den andre parten, gå fra avtalen uten at det fører til noe form for kompensasjon for noen av partene. Delinnbetaling/forskudd blir betalt tilbake til kjøper med tillegg av opptjente renter. Etter faktisk igangsetting kan en ikke gå fra avtalen. Utbygger har likevel mulighet til å starte byggearbeidet selv om krav til forhåndssalg ikke er innfridd. I slike tilfeller vil kjøper motta en skriftlig melding om at byggearbeidet er satt i gang.

Selger tar forbehold om retting til å akseptere eller forkaste ethvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Eventuelle bud/kjøpetilbud må gis til direkte til megler ved bruk av standard budskjema som blir nyttet ved alle salg. Se vedlagt budskjema i salgsoppgaven.

Utbygger kan uten varsel justere prisene og vilkår i den vedlagte prislisten på usolgte enheter.

Boligen blir levert i byggrengjort stand. kjøper må påregne utvask etter innflytting.

I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling og så videre ved skjøter og sammenkoplinger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det blir spesielt påpekt at sprekker i materialoverganger, mellom tak og vegg samt i hjørner ikke kan bli forlanget utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god handverksmessig standard. Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boliger bør derfor ventileres godt den frøste vinteren/året, og en bør være forsiktig med gassbruk og levende lys innvendig.

Kjøper er kjent med at utehusarbeidet, avhengig av årstid, vil kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning for disse holde på etter at forbrukeren har tatt over boligen.

Salg av kontraktsposisjon tillates bare etter godkjenning fra selger. Selger kan uten nærmere grunngivning nekte en slik godkjenning. Ervervet vil etter slik godkjenning kunne tinglyses direkte til tredjemann, men selger vil i henhold til oppgjør og kontraktsvilkår eller bare holde seg til kjøper. Ved eventuell transport/videresalg av kjøpekontrakt før overtagelse blir det krevd et gebyr på kr. 35 000,- inkludert mva. Ny kjøper vil være bunden av eventuelle tegninger av tilvalg som er gjort av kjøper. Transport av garantier til ny kjøper krever samtykke fra garantisten. Eventuelle gebyr for slik transport skal dekkes av kjøper.

Selger kan gjøre nødvendige og/eller hensiktsmessige endringer i spesifikasjonene, som for eksempel som følge av offentligrettslige krav, manglende tilgjengelighet eller prisendringer, så lenge dette ikke reduserer foresett standard på boligen. Dette gjelder også for endringer/tilvalg. Slike endringer utgjør ikke en mangel, og gir ikke kjøper rett til prisavslag eller andre sanksjoner. Selger kan også gjøre endringer på utehusarealet som følge av offentligrettslige krav, så lenge det ikke reduserer verdien og nytteverdien av utehusarealet.

Tegninger og illustrasjoner i salgsoppgaven og tegningsmaterialet er kun av illustrativ karakter. Ved eventuelle avvik gjeld leveransebeskrivelsen fremfor salgsoppgaven og tegninger. Innpassing av tekniske installasjoner som ikke går frem av kontrakts tegningene kan forekomme.

Det er et vilkår for oppgjør at eiendommen er seksjonert, at det foreligger § 12 garanti, det foreligger midlertidig brukstillatelse og at boligen er skjøtet over samt at andre kontraktsforhold er avklart.

Ved overtagelse har kommunen stilt som vilkår for å utsende ferdigattest/midlertidig brukstillatelse at deler av resten av fellesområdet i byggefeltet er ferdigstilt etter kravene i reguleringsplanen for de enkelte tomtene. Dersom slike areal ikke er ferdigstilte vil kjøper kunne holde tilbake midler som sikkerhet for ferdigstilling, eventuelt at det blir stilt § 47 garanti i tilfellet.

Den enkelte seksjonseier disponerer og vedlikeholder utehusarealet som naturlig ligg til sin seksjon. Ved kjøp av eierseksjon blir overtagelse av fellesareal gjort med styret i sameiet.

Selger leverer ikke: innredning, lamper, andre lyskilder/-utstyr, markiser/solskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, dersom dette ikke går tydelig frem i denne salgsoppgaven.

Selger tar forbehold om å heve kontrakten dersom kjøper er i vesentlig mislighold, selv om kjøper har fått overtatt bruken av boligen og/eller skjøtet er tinglyst før kjøper har oppfylt sine plikter etter kjøpekontrakten.

Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant for selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er med høy grad av risiko og er forbudt. Kjøper er kjent med at det vil foregå byggeaktivitet over lengre tid. Dette kan i perioder medføre noe støy og endringer.

Partene er enige om at kommunikasjon kan skje via epost og at dette blir regnet som skriftlig kommunikasjon, jf. bufl. § 6 a.

Det blir gjort oppmerksom på at 3D og 2D-tegninger er illustrasjoner og at både uteareal og innvendig areal bare er illustrert og ikke på noe måte danner grunnlaget for avtalen eller er bindende for selger. Data som danner grunnlaget for avtalen er leveransebeskrivelsen datert 05.02.2019.

Dersom kjøper unnlater å møte til synfaring og overtagelse uten gyldig grunn, kan selger holde denne alene. Kjøper har ikke rett til å nekte overtagelse ved å ikke møte opp på overtagelsen.

Budgivning

Boligene selges til fastsatt pris etter vedlagt prisliste. Boligene blir annonsert med "førstemann til mølla" prinsippet. Kjøpstilbud må inngis til megler. Endelig avtale inngås når selger har signert kjøpstilbudet. Når selger har akseptert kjøpstilbudet utarbeides det kontraktsdokumenter som signeres på kontraktsmøte.

Tilvalg og endringer i forhold til standard leveranse gjøres direkte med Eias Eiendom AS etter kontraktsinngåelse. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Overtagelse

Ferdigstilling/overlevering av prosjektet er stipulert til 6-9 måneder etter at grunnarbeidet er utført. Dette er kun stipulert og faktisk ferdigstilling kan avvike fra dette. Dersom overtagelse skjer senere enn dette tidspunktet gir dette ikke kjøper rett på dagmulkt eller krav om mislighold.

Når selger har opphevet tilbakehold tatt i salgsoppgaven skal selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke skal være lengre enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtagelsesperioden starter og slutter. Senest 10 uker før ferdigstilling av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtagelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktutløysende, og skal ligge innenfor overtagelsesperioden.

Kjøper plikter uansett å ta over 2 måneder etter at selger har varslet om dato for at boligen er ferdigstilt, selv om dette er tidligere enn maksimal byggetid. Kjøper plikter likevel ikke å ta over tidligere enn 4 måneder før maksimal byggetid.

Ferdigstilling og overlevering av boligene til boligkjøperne vil kunne skje trinnvis. Deler av utomhusanlegget vil først bli ferdigstilt sammen med de boligene som blir ferdigstilt sist. Med dette må interessenter regne med at det blir bygge- og anleggsaktivitet innenfor det regulerte området med naturlige konsekvenser av dette i ei tid etter at en har tatt over boligen.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 160
  • Bruksnr: 48
  • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

  • Eierform: Eier (Selveier)
  • Boligtype: Tomannsbolig

Hjortelia - Øvre Steia Byggesteg 3 6973 Sande i Sunnfjord Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: +47 415 89 170

Utbygger

Eias Eigedom AS

Annen info

Finnkode: 281937355