Parkgata 49 6813 Førde Norge

Adresse

Parkgata 49
6813 Førde

Matrikkel

Gnr. 61 bnr. 473 snr. 27 orgnr. 919861959 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Parkgata har en særs attraktiv og sentrumsnær beliggenhet på Hafstad, med lite trafikk og gåavstand til Førde sentrum. Området er under utvikling, og oppleves som trivelig, urbant og samtidig innholdsrikt. Leiligheten ligger pent til i 2. etasje og har balkong mot sør. Byggene er etablert som ett bilfritt klyngetun, med trygge omgivelser og en fin møteplass i nabolaget.

Fra leiligheten er det gåavstand til Førde sentrum med alt av servicefasiliteter en trenger daglig. Like ved leiligheten finner en blant annet Hafstadparken, dagligvaren Rema 1000, barnehage og Hafstad videregående skole. For de naturkjære byr området ellers på flere fine spaserturer langs Jølstra og fjellturer like i nærheten.

Fra leiligheten er det god dekning av offentlig kommunikasjon. Bussavganger ved hovedveien. Ca. 16 km til Førde Lufthavn Bringeland. I Førde sentrum finn en ellers Førde Rutebilstasjon som har daglige avganger i alle retninger.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 2017

Bygninger og byggemåte

Boligen har gjennomgående god standard fra byggeår, og det er i tilstandsrapporten påpekt følgende avvik:

TG0 og 1: 21 stk.
TG2: 2 stk.
TG3: 0 stk.
TG IU: 1 stk. (ikke undersøkt)

Alle interessenter må lese og sette seg grundig inn i tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen før budgivning.

Byggemåte bolig:
Bygningen er oppført på fundament av betong. Etasjeskille er bygget opp av betong. Ytterveggene er av isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform med utvendig tekke av takpapp. Vindu og altandør har 3 -lags glass i trekarmer. Ytterdør ut til felles trappegang i trevirke med malte overflater. I tilknytning til stue / kjøkken er det altan bygget opp i trekonstruksjon med dekke med terrassebord og rekkverk i glass.

Sanitæranlegget har røropplegg med rør i rør system og avløpsrør i plast. Varmtvann leveres av felles varmesentral, dette gjelder også vannboren gulvvarme. Det elektriske anlegget har skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Bod med adkomst fra felles garasjekjeller:
Gulv med betong og vegger med stål og betong, delvis kledd med gipsplater. Det er installert lyspunkt.

Felles garasjekjeller:
Felles lukka garasjeanlegg har dekke med asfalt og vegger med betong. Det er mulighet for ettermontering av elbil-lader på garasjeplassen.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 57 kvm

2.Etasje: P-rom 54m2 / BRA 57m2.
Innhold: Gang, stue / kjøkken, 2 soverom, bad / vaskerom og bod.

Garasjekjeller: Bod ved garasjeplass BRA 6m2.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Port-telefon.
Heis.
Fiber og TV (standardpakke som leveres gjennom sameiet).
Felles brannvarslingsanlegg.
Garderobeskap som står i boligen følger med.

Standard

Leiligheten har gjennomgående god standard på overflater og innredninger.

Gulvene har overflater med laminat og flis på bad og entre. På veggene og i himling er det malte overflater på underlag av gips. Det er montert downlights i himling i stue / kjøkken, hovedsoverom og bad.

Badet har flislagt gulv og vegger, og himling med gips. Badet er innreda med vegghengt klosett, dusjhjørne med dører i glass, baderomsinnredning med servant og speil med belysning. Det er opplegg for montering av vaskemaskin.

Kjøkkenet har innredning fra Sigdal med integrerte hvitevarer fra Siemens. Ventilator er plassert i overskap over koketopp.

Oppvarming

Oppvarmingen er basert på vannboren gulvvarme.
På badet er det elektriske varmekabler.
Ventilasjon med varmegjenvinning.

Parkering

Leiligheten disponerer en fast plass i felles garasjeanlegg.
Fra garasjen er det heis opp i felles trappegang.
Ellers parkering langs kommunal vei.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 4 554 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

Eiendommen har en tilsvarende flat tomt med asfaltert innkjørsel og gjesteparkering som er felles for sameiet. Tomten er ellers pent opparbeidet med et indre klyngetun. Tunet er bilfritt og består av interne gangveier, grøntareal, beplantning, sykkelparkering, sitteplasser og lekeplass.

Tilliggende fasiliteter

Sameiet har en egen gjesteleilighet som kan bookes av sameiets beboere. Det betales en avgift kr 250,- pr. døgn for leie av denne. Leiligheten ligger i samme bygg som den aktuelle leiligheten men har adkomst fra egen utvendig dør ut på tunet.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.
Sameiet er tilkobla kommunalt vann- og avløpsnett via privat stikkledninger.

Reguleringsplan

Leiligheten ligger i område regulert til boligformål.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på bygget datert 19.02.2019.

Diverse opplysninger

Sameie: Kastanjetunet Sameige, Orgnr.: 919861959
Andel fellesgjeld: 2633, Andel fellesformue: 10976, Oppdatert pr: 31.12.2022
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Prisantydning

3 600 000,- / Fellesutgifter: 2 371,- pr. mnd
Inkl. felles husforsikring, kommunale avgifter eksl. eiendomsskatt, TV/internett, akonto oppvarming og varmtvann, driftsutgifter og sparing.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Ole Andre Roska
Takstdato : 20.02.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 3 650 000,-
Markedsverdi : 3 600 000,-
Teknisk verdi : 3 650 000,-
Formuesverdi : 558 031,-
Sekundær formuesverdi : 2 008 912,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter C

Forsikring

If Skadeforsikring NUF
Polisenummer: SP0001587948
Felles husforsikring dekkes gjennom fellesutgiftene til sameiet.
Kjøper må selv tegne innboforsikring.

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 3 835 pr. år
Inkl. eiendomsskatt. Øvrige kommunale gebyr er inkl. i fellesutgiftene.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 61
 • Bruksnr: 473
 • section_number: 27
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 3 600 000,-
 • Totalpris: 3 602 633,-
 • Fellesgjeld: 2 633,-
 • Fellesutgifter: 2 371,-
 • Kommunale avgifter: 3 835,-
 • Ligningsverdi: 558 031,-
 • Primærrom: 54 m2
 • Bruksareal: 57 m2
 • Tomteareal: 4554 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Leilighet
 • Soverom: 2

Parkgata 49 6813 Førde Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100

Annen info

Finnkode: 293225058