Øvrevegen 185 6710 Raudeberg Norge

Adresse

Øvrevegen 185
6710 Raudeberg

Matrikkel

Gnr. 319 bnr. 99 i Kinn kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger sentralt plassert i feltet med ca. 300 m til Raudeberg skole. Ca. 650 m til Spar matbutikk. 6.5 km til Måløy sentrum. Adkomst via offentlig vei.

Nærområdet

Kannesteinen ligger ca 16.5 km unna, og flotte Refviksanden ca 3.6 km.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1947

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 147 kvm, Bruksareal: 170 kvm

Loft: BRA 50 m2. P-rom 50 m2: trapperom, hobbyrom, kontor, soverom 1, og soverom 2.

1.Etasje: BRA 65 m2. P-rom 65 m2: vindfang, bad, gang, soverom og stue/kjøkken.

Kjeller/u.etg: BRA 55 m2. P-rom 32 m2: vindfang, wc, og kjellerstue med trapp. S-rom 23 m2: snekkerbod/verksted og bod/vaskekjeller.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Standard

Eiendommen må ansees som ett oppussingsprosjekt. Det må forventes og påregnes betydelig påkostning på renovering, vedlikehold og oppgradering/oppussing av boligen. Forvent en del avvik ift. dagens standard og krav. Det er opplyst at det var lekkasje i kjelleren i 2018. Typisk kjellerlukt i kjelleren. Bedre ventilering må påregnes og redrenering kan ikke utelukkes. Påvist motthull i boligen.
Avvik i TG3 er beskrive under, for andre avvik (TG2, TG1 og TG IU) oppfordrer ein til å sjå takstrapport.

Utvendig

TG3

* Veggkonstruksjon: Det er påvist sprekker i murte/pussede fasader. Det er stedvise sprekkdannelser i forblending/utvendig puss. Det er påvist store sprekker/skader i mur-/betongkonstruksjoner. Endel sprekker i fasaden, og råte på trebord og kledning er påvist.
* Takkonstruksjon/loft: Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Begrenset/dårlige ventilering av takkonstruksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Råte på sutaksbord og mott. Påvist fukt på treverk.
*Vinduer: vinduene har råteskader. Påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Enkelte av vinduene er vanskelige å åpne/lukke. Innvendig kondensering av enkelte glass. Avvik rundt innsettingsdetaljer. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Trevirket i vinduene har stedvis høyt fuktnivå. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Løst vindu på loft og det mangler vidusglass på loft.
*Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk.
*Tomteforhold/drenering: Forventet levetid på drenering er overskredet. Ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Dreneringen er utilstrekkelig og har i dag begrenset effekt.
*Tomteforhold/forstøtningsmurer: Påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren ut i fra dagens krav.
*Tomteforhold/terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning.
*Tomteforhold/utvendige vann- og avløpsledninger: Må pårekne utskiftninger mtp alder og materiale.

Innvendig

TG3

* Overflater: Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Løs agnes takess på wc-rom. Fuktmerker i agnes takess på bod/vaskekjeller pga tidligere vannlekkasje fra kjøkkenet over. Fremdeles noe fuktighet. Fuktighet og saltutslag i gulv og påfora kontruksjon med fukt + svertesopp på vegger på bod/vaskekjeller.
*Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforksjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn io standardens krav til godkjente måleavvik.
*Pipe og ildsted: Men enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er ikke ildfast plate under sotluke.
* Rom under terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjoen. Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller. Kjellerlukt.
*Våtrom/bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ingen tilluft eller ventilering utover 1-lags vindu. Sprekk i vindu. Sprekk i gulv, utett løsning. Slitasje på innredning og utstyr.
*Tekniske innstallasjoner/ventilasjon: Påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Begrenset ventilering/luftgjennomstrømming. Ingen ventilering utover åpning av vindu.
* Tekniske innstallasjoner/elektrisk anlegg: Skrusikringer og AMS strømmåler. Jorda og ujorda anlegg i boligen.
*Tekniske innstallasjoner/branntekniske forhold: Det er påvist røykvarslere eldre enn 10 år.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Eierform: Eiet tomt

Vei, vann og avløp

Offentlig påkoblet vann- og avløp. Tidligere privat vann med inntak i kjeller.

Prisantydning

500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Teknisk (byggmassens) verdi : 1 500 000,-
Markedsverdi : 500 000,-
Teknisk verdi : 1 500 000,-
Formuesverdi : 532 716,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Forsikring

TRYG SKADEFORSIKRING

Kommunale avgifter

Kr. 24 943 pr. år
Renovajon kr. 4346 pr år. Kommunale avg. 19296 pr år.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Dersom De etter besiktigelsen ønsker å kjøpe eiendommen, bør du så snart som mulig inngi skriftlig kjøpetilbud til megler. Budet må være uten forbehold om finansiering. Dokumentasjon på finansiering vedlegges budet. Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for budgiver i minst seks uker. Med partenes og rettighetshavernes samtykke, kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Megler oversender det høyeste/beste budet til Tingretten for stadfestelse.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

  • Gårdsnr: 319
  • Bruksnr: 99
  • Kommunenr: 4602
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

  • Verditakst: 500 000,-
  • Kommunale avgifter: 24 943,-
  • Ligningsverdi: 532 716,-
  • Primærrom: 147 m2
  • Bruksareal: 170 m2
  • Eierform: Eier (Selveier)
  • Boligtype: Enebolig

Øvrevegen 185 6710 Raudeberg Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Advokat MNA

Ole Rune Døskeland
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 95203949

Annen info

Finnkode: 300441182