Staurdalsvegen 395 6953 Leirvik i Sogn Norge

Adresse

Staurdalsvegen 395
6953 Leirvik i Sogn

Matrikkel

Gnr. 58 bnr. 13 i Hyllestad kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til i landlige omgivelser i Staurdalen i Hyllestad kommune. Fra eiendommen er det ca. 3km til Leirvik med butikker og andre servicetilbud, samt verftet Havyard. Til kommunesenteret i Hyllestad med butikk, skole, barnehage og idrettsanlegg er det ca. 5km.

Adkomst via privat gruslagt vei ca. 150meter fra offentlig vei. Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1946

Bygninger og byggemåte

Enebolig med ukjent byggeår (antatt rundt 1946) med tilbygg fra ca. år 1973.
Boligen har varierende standard, og det er i tilstandsrapporten påpekt følgende avvik:

TG0 og 1: 9 stk.
TG2: 12 stk.
TG3: 5 stk.

Alle interessenter må lese og sette seg grundig inn i tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen før budgivning.

Beskrivelse:
Originaldelen av bygningen er oppført på grunnmurer av stein med mørtelmasser og utvendig pussa overflater. På tilbygget er det støpt betongplate på grunn.

Ytterveggene i originaldelen er oppført med liggende tømmer, og i tilbygg av isolert bindingsverk. Utvendig kledning av trepanel.

Taket har saltakkonstruksjon med sperr i trevirke. Undertak av eldre bord i trevirke. Det er ukjent om taket er isolert eller ikke. Utvendig taktekke av Decra metallplater som ble montert i 2019. Det ble samtidig lagt ny papp på eldre undertak. Takrenner og nedløp i plast.

Vinduene har to-lags glass i trekarmer fra år 1973, 2007 og 2017. Ytterdør i trevirke med vindusfelt montert i 2013. Plassbygd eldre dør i trevirke til kjelleren.

Pipa er bygget opp av murstein med pussa overflater. Det ble i 1973 montert ny innsats i pipeløpet.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og avløpsrør i plast. Fra kjelleren og ut til septikkumme er det eldre avløpsrør, antatt i betong eller tegl. Varmtvannstank på 200L er plassert i kjelleren.

Det elektriske anlegget har åpent ledningsnett og fordelingstavle med skrusikringer.

Garasje oppført i 1985 med tilbygg fra ca. år 1995
Bygningen er oppført på ringmur av betong, med gulv på grunn av betong. Ytterveggene er av betongstein med pussa overflater. På tilbygget er det bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform med sperr i trevirke. Utvendig tekke av profilerte metallplater. Takrenne og nedløp i plast.
Vinduene har enkle og kopla glass i trekarmer, det er to garasjeporter og en persondør i trevirke.
Det er montert el-anlegg med åpent ledningsnett.

Uthus oppført ca. år 1950
Bygningen er oppført på grunnmurer delvis av stein med mørtelmasser, og delvis av betong. Gulv av betong på grunn. Ytterveggene er oppført med bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform bygget opp med sperr i trevirke. Utvendig tekke av profilerte metallplater. Takrenner og nedløp i plast. Det er isolert mot kaldloftet med inntil 10cm.
Vinduene har enkle og kopla glass i trekarmer, ytterdør i trevirke. Det er installert el-anlegg med åpent ledningsnett.

Hytte / anneks oppført i 1964
Bygningen er oppført på grunnmurer i betong. Mot krypkjeller er det isolert trebjelkelag i trevirke. Ytterveggene over grunnmuren er oppført med bindingsverk i trevirke med inntil 10cm isolasjon. Utvendig kledning av trepanel. 3 av ytterveggene ble skiftet kledning på i år 2000. Taket har saltakform bygget opp med sperr i trevirke. Utvendig tekke av profilerte metallplater fra år 2000. Takrenner og nedløp i plast. Det er isolert med inntil 10cm mot kaldloftet.

Vinduene har to-lags glass i trekarmer fra ca. midten av 90- og delvis 2000-tallet. På toalett og krypkjeller er det eldre vindu med enkle glass. Ytterdør i trevirke av eldre dato.
Det er montert enkelt sanitæranlegg med vann kun på sommeren. Det er ikke montert varmtvannstank.
Det er montert eldre enkelt el-anlegg men strømmen er frakobla hovednettet. Kjøper må regne med å installere nytt el-anlegg før bruk.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 60 kvm, Bruksareal: 60 kvm

1.Etasje: P-rom 47m2 / BRA 47m2.
Innhold: Gang, stue, kjøkken, bad og soverom.

2.Etasje: P-rom 13m2 / BRA 13m2.
Innhold: Gang og soverom.

Garasje: BRA 28m2.
Innhold: Garasjerom og bod.

Uthus: BRA 27m2.
Innhold: 4 boder.

Hytte: P-rom 22m2 / BRA 22m2.
Innhold: Gang, stue / kjøkken, sovealkove og WC.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Boligen og øvrige bygninger vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik de fremstår ved visning.
Evt. innbo og løsøre som står igjen ved overlevering, overtas av kjøper.

Standard

Boligen er modernisert over tid og har varierende standard på overflater og innredninger.

Innvendige gulv har overflater av laminat. Veggene har panel, tømmer, tapet og trefiberplater. I himlingene er det panel og malte overflater på underlag av trefiberplater.

I kjelleren er det betonggulv mot grunn og vegger med gråsteinsmurer. I himling mot 1.etg. er det panel.

Kjøkkenet har innredning med lysmalte slette fronter av trefiber. Benkeplate i laminat med nedfelt oppvaskkum i stål. Innredningen har opplegg for frittstående hvitevarer som komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er montert avtrekksvifte over komfyr.

Badet har eldre standard med vinylbelegg på gulv og malte trefiberplater på veggene. I dusjhjørne er det vinyltapet på veggene. Badet er innreda med dusjkabinett, klosett, baderomsinnredning med servant og opplegg for vaskemaskin.

Anneks / hytte har gjennomgående eldre standard på overflater og innredninger. Det må påregnes utskiftninger og fornying før bruk.

Oppvarming

Vedovn i stua i boligen.
Luft til luft varmepumpe.
Varmekabler i gulv på bad.

Parkering

Parkering for 1 bil i garasje.
Ellers god plass til flere biler på gruslagt plass ved garasjen.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 269 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta til eiendommen er fint opparbeida med gruslagt tilkomstvei og parkeringsplass ved garasjen. Rundt boligen og hytta er det opparbeida hage med støttemurer, gruslagte stier, plen og div. beplantning. Ved bolighuset er det hellelagt parti ved inngangspartiet, samt parkeringsareal med belegningsstein.

Tomta ligger i delvis skrått terreng som heller mot øst.

Vei, vann og avløp

Fra offentlig vei er det privat gruslagt vei ca. 150meter frem til tunet.
Vedlikehold dekkes likt med naboeiendommen som også bruker veien.
Deler av veien går over nabobruket gnr.92 bnr.2, men det foreligger ingen skriftlig avtale på forholdet.

Vanntilførsel fra brønn som ligger på hovedbruket like ovenfor bolighuset.
Vannkvaliteten er ikke testet.

Avløp til septikkumme som ligger på hovedbrukets grunn. Det foreligger ingen skriftlig avtale på forholdet.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF område.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste rettigheter som hører til eiendommen:

1969/165-1/54 Bestemmelse om vannrett
05.02.1969
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:58 Bnr:13
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere

2001/1233-1/54 Bestemmelse om veg
10.07.2001
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:58 Bnr:13
rettighetshaver:Knr:4637 Gnr:58 Bnr:14

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på noen av bygningene pga. alder.

Prisantydning

1 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Tveit Takst
Takstdato : 02.03.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 400 000,-
Markedsverdi : 1 000 000,-
Teknisk verdi : 2 400 000,-
Formuesverdi : 263 150,-
Sekundær formuesverdi : 947 338,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 76561999

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 7 475 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, feiing og branntilsyn, renovasjonsavgift og slamtømming.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

SEFRAK
Bolighuset er oppført i Sefrak-registeret med ID-nummer: 1413 104 72.

Info hentet fra Riksantikvaren sine nettsider:
" Bygninger i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen".

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 58
 • Bruksnr: 13
 • Kommunenr: 4637
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 1 000 000,-
 • Kommunale avgifter: 7 475,-
 • Ligningsverdi: 263 150,-
 • Primærrom: 60 m2
 • Bruksareal: 60 m2
 • Tomteareal: 1269 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 2

Staurdalsvegen 395 6953 Leirvik i Sogn Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 302349403