Flokeneset 59 6983 Kvammen Norge

Adresse

Flokeneset 59
6983 Kvammen

Matrikkel

Gnr. 98 bnr. 12 i Askvoll kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til på Flokeneset i Askvoll kommune. Tunet ligger skjerma- og usjenert til med adkomst via privat gruslagt veg.

Fra tunet er det flott utsikt over fjorden og området rundt. På høgsommeren er det sol fra ca. kl.06-21 ved bolighuset.

Nærområdet

Eiendommen ligger på Flokeneset i Askvoll kommune. Fra eiendommen er det ca. 7 km til barnehage og skule i Gjelsvika. Til kommunesenteret i Askvoll er det ca. 20km og til Førde er det ca. 40km.

Eiendommen ligger fint til i naturskjønne omgivelser i ytre del av Sunnfjord. Her er en i umiddelbar nærhet til flotte turområder i skog- og mark. Eiendommen har strandlinje mot fjorden, og har opparbeida molo og flytebrygge slik at en enkelt kan benytte seg av sjøen i det daglige.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1970

Bygninger og byggemåte

Hovedhuset:

Boligen har varierende standard, og det er i tilstandsrapporten påpekt følgende avvik:
TG1: 4 stk.
TG2: 34 stk.
TG3: 10 stk.
TG0: 4 stk. (ikke undersøkt)
Alle interessenter må lese og sette seg grundig inn i tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen før budgivning.

Byggemåte
Bygningen er oppført på grunnmurer i betongholstein med pussa og malte overflater. Gulv i underetasjen delvis av betong, og delvis med tilfarargulv. Etasjeskille mot 1.etg. er bygget opp av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Taket har saltakform med plassbygd konstruksjon. Utvendig taktekke av eternittplater og profilerte plater i stål. Takrenner og nedløp i plast.

Vinduene har 2 -lags glass i trekarmer, enkelte vindu med enkle glass. Ytter- og altandør i trevirke med vindusfelt med 2 -lags glass.

Pipa er bygget opp av teglstein med delvis pussa overflater. Det er montert 3 ildsteder, 2 i stua på hovedplan og 1 i kjelleretasjen.

Mot sør er det terrasse med tredekke på ca. 12m2. Mot øst er det altan på ca. 10m2.

Sanitæranlegget har vannrør med rør i rør system til badet i 1.etg. og vaskerom i underetasjen. Øvrig røropplegg har vannrør av kobber. Avløpsrør i plast. Varmtvannsbeholder på 194L.

Det elektriske anlegget har hovedsakelig skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Kårbolig:
Boligen har eldre standard, og det er i tilstandsrapporten påpekt følgende avvik:
TG1: 0 stk.
TG2: 17 stk.
TG3: 12 stk.
TG0: 3 stk. (ikke undersøkt)
Alle interessenter må lese og sette seg grundig inn i tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen før budgivning.

Byggemåte
Bygningen er oppført på grunnmurer av sparesteinsbetong med malte overflater. Gulv i kjelleren er av betong på grunn, i ett av rommene er det oppfora tregulv. Etasjeskille mot 1.etg. er bygget opp av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er bygget opp av bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Taket har valmtakform bygget opp med sperr og undertak av taktrobord. Utvendig tekke av betongtakstein. Takrenner og nedløp i plast.

Vinduene i stua har 2 -lags glass i trekarmer fra 1973/74, samt ett fra byggeår med enkelt glass. Vindu i kjelleretasjen har enkle glass i trekarmer. Øvrige vindu har 2 -lags glass i trerkarmer fra 2003. Ytterdør på hovedplan i trevirke fra 2003. Ytterdør til kjelleren av eldre dato.

Pipa er bygget opp av teglstein med pussa overflater. Det er montert 3 ildsteder, 2 på hovedplan og 1 i kjelleretasjen.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber og plastslanger, avløpsrør av soil. 120L varmtvannsbeholder er plassert i kjelleren.

Det elektriske anlegget har åpent ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Driftsbygning:
Bygningen har eldre enkel standard og er siden nedleggelse av driften brukt til lagerbygg.

Byggemåte
Bygningen er oppført på betongsteinsmur med murpussa overflater. Gulv i kjelleren, samt etasjeskille mot 1.etg. er av betongdekke. Etasjeskille mot øverste etasje er bygget opp av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført med bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Taket har saltakform bygget opp med sperr. Utvendig tekke av eternittplater. Ved silo er det tekke av stålplater.

Bygningen har 2 siloer, en i betong og en i glassfiber. Utvendig låvebro i betong.

Vindu og dører av eldre enkel standard.

Redskapshus
Bygningen har hovedsakelig standard fra oppføringsåret i 2000.

Byggemåte
Bygningen er oppført på fundament og plate på mark i betong. Ytterveggene er bygget opp delvis av betongsteinsmur og delvis bindingsverk med utvendig kledning av aluminiums- og lysplater, samt trepanel.

Ett av garasjerommene er isolert og er innvendig kledd med gipsplater. Etasjeskille mot loftet er bygget opp av trebjelkelag.

Taket har saltakform bygget opp med plassbygd konstruksjon i trevirke. Utvendig tekke av aluminiumsplater.

Vinduene har 2 -lags glass, samt noen kopla glass. Ytterdør av eldre dato i trevirke. Til redskapshuset er det skyvedørsport med kledd utvendig med plater. Til garasjerommet er det isolert ledd-port med stålramme.

Loftet består av lagerplass, samt en innreda del som inneholder, oppholdsrom, toalett og soverom. Innredningen er ikke byggemeldt eller godkjent.

Det er installert el-anlegg, vann og avløp i bygget. Det er ikke kjent om avløpsledningen er kobla til septikkumme.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 6, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 201 kvm, Bruksareal: 217 kvm

Hovedhus:
1.Etasje: P-rom 139m2 / BRA 139m2.
Innhold: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom og trappegang.

Kjeller-etasje: P-rom 62m2 / BRA 78m2.
Innhold: Gang, bad, vaskerom, 3 soverom, bod og krypkjeller.

Kårbolig:
1.Etasje: P-rom 80m2 / BRA 80m2.
Innhold: Entre / gang, stue, kjøkken, 3 soverom og bad.

Kjeller-etasje: BRA 68m2 / S-rom 68m2.
Innhold: Vaskekjeller, toalettrom, og flere boder.

Driftsbygning: BTA 170m2.
Kjeller-etasje: Garasjerom, lager og eldre gjødselskjeller brukt til bod.

1.Etasje: Fjøsrom, lagerrom og låve.

2.Etasje: Låve.

Redskapshus: BTA 184m2.
1.Etasje: 155m2
Innhold: Isolert garasje, trapperom og uisolert redskapshus.

Loft: 29m2.
Innhold: Oppholdsrom med kjøkken, soverom og bad.
Det er i tillegg kaldloft med lagerplass som ikke er regnet med i arealet på loftet.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Bolighusene vil ikke bli ytterligere ryddet til overtagelse.
Flytebrygge følger med.
Det står en eldre dieseltank ved tunet. Denne er ifølge eier nesten tom.

Annet løsøre som står i driftsbygningen, redskapshuset/garasjebygget og øvrig del av tomta følger med.

Standard

Hovedhuset:
Boligen har hovedsakelig standard fra byggeår, samt noe modernisering over tid på enkelte rom.

Gulvene har overflater av parkett, belegg og laminat. På vegger og i himlingene er det panel og malte plater.

Kjøkkenet har en romslig innredning med lakkerte fronter i trevirke, laminat benkeplate med oppvaskkum i stålbeslag. Innredningen har integrert komfyr, frittstående kjøleskap og oppvaskmaskin. Det er montert ventilator over komfyr.

Badet på hovedplan har flislagt gulv med varmekabler, vegger med fliser og himling med malte plater. Badet er innreda med dusjkabinett, klosett, baderomsinnredning med servant og skap. Det er montert avtrekksvifte i himling.

Vaskerom på hovedplan har gulv med belegg, vegger og himling med malte plater. Rommet er innreda med skapinnredning, opplegg for vaskemaskin og skyllekar i stål.

Badet i underetasjen har eldre enkel standard med belegg på gulv, vegger med våtromsplater og trepanel i himling. Det er varmekabler i gulvet. Badet er innreda med klosett, servant og dusjhjørne.

Vaskerom i underetasjen har gulv og vegger med malte overflater på underlag av betong, i himling er det panel. Rommet er innreda med opplegg for vaskemaskin, skapinnredning og et separat toalett. Vaskerommet har egen utvendig dør i fasade mot sør/øst.

Kårbolig:
Innvendige overflater og innredninger har eldre standard med behov for utskiftning og modernisering.

Gulvene har overflater med belegg, parkett, laminat og tregulv, i kjelleren er det betonggulv. Veggene har malte og tapetserte overflater på underlag av plater. I himlingene er det malte plater. I kjelleren er det vegger med betong og trepanel, himling med stubbegulv og trepanel.

Badet har belegg på gulv, vegger og himling med malte plater. Badet er innreda med dusjkabinett, klosett, baderomsinnredning med servant, veggmontert lysarmatur og stråleovn. Vaskerom og WC i kjelleren har enkel standard med betongoverflater på gulv og vegger.

Kjøkkenet har eldre plassbygd innredning i trekonstruksjon med behov for utskiftning.

Oppvarming

Hovedhus:
Luft til luft varmepumpe.
Flere vedovner og peis i stua.
Varmekabler i gulv på badet i 1.etg.
Ellers elektrisk med panelovner.

Kårbolig:
Vedkamin i stua.
Ellers elektrisk med panelovner.

Parkering

Det er parkering for flere biler / kjøretøy i redskapshus, samt på eget tun.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 197 400 kvm, Eierform: Eiet tomt

Fordeling av eiendommens arealer:
Fulldyrket jord daa 27,3
Overflatedyrket jord daa 1,9
Innmarksbeite daa 12,8
Skog av høy bonitet daa 88,7
Skog av middels bonitet daa 49,6
Uproduktiv skog daa 5,1
Myr daa 6,2
Åpen jorddekt fastmark daa 1,2
Åpen grunnlendt fastmark daa 0,3
Bebygd, vann, bre daa 4,3

Sum arealer: daa 197,4

Utleie dyrka mark:
Den dyrka marka er pr. dd. utleid til nærliggende nabo som slår marka. Utleieavtalen er tidsbestemt og utløper ved utgangen av år 2025.

Tomt og hage

Tomta rundt gårdstunet er opparbeida med gruslagt tilkomstvei og parkeringsareal, hage med plenarealer og beplanting. Det er flere forskjellige frukt- og bærbusker i hagen hvor en kan finne rips, solbær og plommer.

Gjennom eiendommen går det gruslagt vei ned til fjorden og kai-området. Det er opparbeida flere grusplasser på tomta.

Tilliggende fasiliteter

Jakt
Eiendommen er del av felles jaktvald med rett til å drive hjortejakt. Eiendommens del av jakta har de siste årene vært på ca. 0,9dyr pr. år.
Fellingskvotene vil kunne variere fra år til år, og dermed vil også utbytte variere.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har privat gruslagt vei ca. 300 meter opp til tunet.
Fraskilt tomt ved fjorden gnr: 98 bnr: 42 har veirett fram til sin eiendom over bruket.

Eiendommen har vanntilførsel fra privat borehull. Vannkvaliteten er ikke testet.
Fraskilt tomt ved fjorden gnr: 98 bnr: 42 har rett til å hente vann fra samme borehull.
De har også rett til å ha el-kabel frem til sin tomt.

Avløp til privat septiktank med kommunal tømming. I følge SUM/Norva24 kan den ene slamtanken kan være lekk. Norva 24 Miljøservice opplyser at ene tanken er rapportert med lavt nivå, noe som kan bety lekkasje, eller at det er lite bruk.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område.

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Selger kan også i slikt tilfelle kreve å få heve salget uten videre begrunnelse uten at kjøper kan kreve erstatning.

Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Odel

Eiendommen har ikke nok areal til å være odelsjord.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser (servitutter) på eiendommen:

1962/567-1/55 Bestemmelse om veg
30.03.1962
Stongfjorden - Selvik
Gjelder denne registerenheten med flere

1997/287-1/55 Jordskifte
20.01.1997
jordskifteoverrett
Gjelder denne registerenheten med flere

2015/1183979-2/200 Bestemmelse om veg
17.12.2015
rettighetshaver:Knr:4645 Gnr:98 Bnr:42

2015/1183979-3/200 Bestemmelse om vannrett
17.12.2015
rettighetshaver:Knr:4645 Gnr:98 Bnr:42

2015/1183979-4/200 Erklæring/avtale
17.12.2015
rettighetshaver:Knr:4645 Gnr:98 Bnr:42
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler

Tinglyste rettigheter på andre eiendommer:
1945/1171-1/55 Bestemmelse om veg
12.12.1945
rettighetshaver:Knr:4645 Gnr:98 Bnr:12
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om vannledning
Med flere bestemmelser

Se link under til tinglyst skjøte fra 1945:
https://www.digitalarkivet.no/tl10060908442326
https://media.digitalarkivet.no/view/26713/269

Ferdigattest

Det foreligger brukstillatelse på hovedhuset datert 7/2-1972.
Det foreligger ikke ferdigattest/brukstillatelse på øvrige bygninger.

Innredning av "leiligheten" på loftet i garasjebygget er ikke søkt om eller godkjent hos kommunen.

Prisantydning

4 000 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Bjarte Roska
Takstdato : 24.04.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 3 905 000,-
Markedsverdi : 3 900 000,-
Teknisk verdi : 3 905 000,-

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Forsikring

Tryg forsikring
Polisenummer: 6273439

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 17 440 pr. år
Inkl. feiing og branntilsyn, eiendomsskatt, renovasjon, slamtømming og tilsyn avløp.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Snarest etter at konsesjonsbehandlig hos kommunen er avklart.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Solgt 'som den er'
(næringsdel
/ gardsbruket)
Eiendommen selges i den
forfatning den er under visning.
Salget følger Avhendingsloven
§ 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som
han er" eller med liknande
allment atterhald, har
eigedomen likevel mangel der
dette følger av §§ 3-7 eller 3-8.
Eigedomen har også mangel
dersom han er i vesentlig
ringare stand enn kjøparen
hadde grunn til å rekne med ut
i frå kjøpesummen og tilhøva
ellers."
Kjøper kan derfor ikke
påberope seg noen andre
bestemmelser etter avhl.
Kapittel 3, enn det som følger
direkte av § 3-9. Dette reduserer
selgers ansvar etter
avhendingsloven og vil være en
del av kontraktsvilkårene,
dersom man ikke reserverer seg
mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Opplysninger om innvendige
arealstørrelser i salgsoppgaven
er hentet fra takst på
eiendommen. Opplysninger i
salgsoppgaven er godkjent av
selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 98
 • Bruksnr: 12
 • Kommunenr: 4645
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 4 000 000,-
 • Kommunale avgifter: 17 440,-
 • Primærrom: 201 m2
 • Bruksareal: 217 m2
 • Tomteareal: 197400 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
 • Soverom: 6

Fasiliteter

 • Strandlinje

Flokeneset 59 6983 Kvammen Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 305304986