Førdefjordvegen 2031 6815 Førde Norge

Adresse

Førdefjordvegen 2031
6815 Førde

Matrikkel

Gnr. 79 bnr. 4 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til på Heilevang like ved fjorden i Sunnfjord kommune. Eiendommen grenser mot Førdefjorden i nord og mot vest hvor det bla. er oppført 2 naust som tilhører eiendommen. Tunet vender mot nord/vest og har gode solforhold sommerstid med sol til ca. kl.22.30 på høysommeren.

Adkomst via privat vei ca. 200meter fra offentlig vei. Den private veien deles med naboeiendommene og drift og vedlikehold av denne deles mellom eierne.

Nærområdet

Eiendommen ligger fint til i naturskjønne omgivelser på sørsiden av Førdefjorden i Sunnfjord kommune. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til fjorden, og fine turområder i fjellet.

Til kommune- og regionssenteret i Førde er det ca. 23km.

Type, eierform og byggeår

Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1900

Bygninger og byggemåte

Våningshus oppført rundt år 1900 - Påbygget på begynnelsen av 1990-tallet og rehabilitert/modernisert i 2021/22.

Boligen har hovedsakelig standard fra 90-tallet, samt 2021/22, og det er i tilstandsrapporten påpekt følgende avvik:
TG1: 16 stk.
TG2: 21 stk.
TG3: 1 stk.
TG0: 3 stk. (ikke undersøkt)
Alle interessenter må lese og sette seg grundig inn i tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen før budgivning.

Bygningen er oppført på grunnmur av naturstein med delvis pussa overflater. Gulv på grunn i kjeller av betong og steinheller. Etasjeskille mellom plana er bygget opp av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført i antatt lafta tømmerplank med utvendig malt trepanel. I tilbygg er ytterveggene oppført med isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Vinduene har 2- og 3-lags glass i trekarmer fra forskjellige årstall mellom 1981-2021. I kjelleren er det eldre vindu med enkle glass. Ytterdør i trevirke med glassfelt. Plassbygde kjellerdører i trevirke av eldre dato.

Takkonstruksjonen har saltakform med utvendig tekke av asfaltshingel. Takrenner og nedløp i plast.

Pipa er bygget opp av teglstein med pussa overflater og heldekkende beslag over taket. Pipa ble rehabilitert for ca. 10 år siden med nytt røykløp.

Sanitæranlegget har vannrør av med rør i rør system og avløpsrør av plast. Rørsentral er plassert på bad i 1.etg.
VV-tank 198L fra 1999 og trykktank er plassert i ene kjellerboden. Her er det eldre røropplegg.

Det elektriske anlegget har delvis åpent og skjult anlegg som ble fornya i 2021/22. Fordelingstavle med automatsikringer montert i 2022.

Driftsbygning oppført i 1965:

Bygningen er oppført på antatt planerte masser. Grunnmur av stein og betong.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført i teglstein og tradisjonelt grindeverk i trevirke, utvendig kledning av trepanel, profilerte metallplater og teglsteinsmur.

Taket har saltakform bygget opp av sperr i trevirke. Utvendig taktekke av metallplater, og noe eternittplater ved silobygg. Eternittplater er asbestholdig materiale og må ved sanering behandles som spesialavfall. Eldre silo er bygget opp av betong. Det er installert EL-anlegg via bolighuset.

Garasjebygg med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført med grunnmurer og gulv av betong. Ytterveggene over grunnmuren er oppført med bindingsverk i trevirke, med vindtetting og utvendig kledning av trepanel.

Taket har saltakform bygget opp med plassbygde takstoler i trevirke. Utvendig taktekke av profilerte metallplater. Takrenner og nedløp i plast.

Dører og garasjeport i trevirke. Vinduene har eldre standard med enkle glass i trekarmer.

Naust 1 med ukjent byggeår:
Bygningen er oppført med grunnmurer i betong på eksisterende masser. Ytterveggene over grunnmuren er oppført med bindingsverk i trevirke med utvendig stående kledning av trepanel.

Taket har saltakform bygget opp med plassbygde takstoler, utvendig taktekke av profilerte metallplater. Takrenner og nedløp i plast.

Plassbygd dør og port i trevirke. Eldre vindu med enkelt glass i trekarmer.

Naust 2 oppført ca. i år 1999:
Bygningen er oppført med grunnmurer i betong og steinmasser på eksisterende masser. Gulv på grunn av betong.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført med bindingsverk i trevirke med utvendig kledning av profilerte metallplater. Plassbygd dør og port i trevirke.

Taket har saltakform med utvendig tekke av profilerte metallplater.

For mer utfyllende informasjon om den tekniske tilstanden til bygningene vises det til takst- og tilstandsrapport utført på eiendommen.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 3, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 99 kvm, Bruksareal: 100 kvm

Bolighus:
1.Etasje: P-rom 60m2 / BRA 60m2.
Innhold: Entre / gang, kjøkken, stue, bad og spisestue/soverom.
2.Etasje: P-rom 40m2 / BRA 40m2.
Innhold: Gang m/trapp og 4 soverom.
Kjeller: Grunnet lav takhøyde er ikke areal i kjeller "målverdig", og derfor ikke tatt med i beregningen.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Driftsbygning:
Grunnflate BTA: 120m2.

Garasje/uthus:
BTA: 50m2.

Naust 1:
BTA: 28m2.

Naust 2:
BTA 31m2.

Møblering / utstyr

Integrerte hvitevarer på kjøkken følger med.
Lamper følger med?
Internettilkobling?

Låven / driftsbygning vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik det fremstår ved visning.
Div. materialer, frysebokser og utstyr som står på låven følger med.

Garasje / uthus vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik det fremstår ved visning.
Nausta vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik det fremstår ved visning.

Standard

Boligen ble er blitt modernisert og renovert innvendig de siste årene og har gjennomgående god standard på overflater og innredninger.

Våtrom:
Begge badene i boligen er nylig renovert / bygd nye og har holder god standard på overflater og innredninger. Hovedbadet ligger i boligens 2.etg. og er bla. innreda med dusj og badekar. I 1.etg. er det opplegg for vaskemaskin på baderommet.

Bad i 1.etg. er bygget nytt i 2022 og har overflater på gulv og vegger med mikrosement. I himling er det malte plater. Badet er innreda med klosett, servant og opplegg for vaskemaskin. Det er lagt varmekabler i gulv, og avtrekksvifte gjennom yttervegg.

Bad i 2.etg. ble bygget nytt i 2022 og har gulv, vegger og skråtak med mikrosement. Badet er innreda med vegghengt klosett, badekar, baderomsinnredning med speil og servant, dusjnisje med foldedør i glass. Det er lagt varmekabler i gulv, og avtrekksvifte gjennom yttervegg.

Varmtvannstank og trykktank for vanntilførselen er plassert i ene bodrommet i kjelleren. Tilkomst via utvendig dør i fasade mot øst.

Kjøkken:
Kjøkkenet er de siste årene blitt bygget om og montert ny innredning. Innredningen er av typen Epoc med integrerte hvitevarer som platetopp, steikeovn, oppvaskmaskin, kjøl- og fryseskap. Det er montert avtrekksvifte med kullfilter ved platetoppen. Innredningen er av god størrelse med mye skap- og benkeplass. Innredningen har et moderne uttrykk med svarte fronter og laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum.

Boligens øvrige overflater er modernisert de siste årene og har gulv av med laminat og eldre heltregulv på ett soverom. På veggene er det malte overflater på underlag av plater, samt enkelte vegger hvor tømmeret er trukket frem. I himling og skråtak er det malte plater. I stua er det synlige trebjelker.

Innvendig trapp i lakkert furu av eldre standard. Enkelte innvendige dører er skiftet ut i forbindelse med modernisering i 2021/22, øvrige trefyllingsdører av eldre dato.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe.
Vedovn i stua på hovedplan.
Varmekabler i gulv på begge bad.

Parkering

Parkering for en bil i enkel garasje.
Ellers biloppstillingsplass for flere kjøretøy på egen tunplass.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 448 300 kvm, Eierform: Eiet tomt

Fordeling av eiendommens areal:

- Fulldyrka jord: 16,1daa.
- Skog av særs høy bonitet: 79daa.
- Skog av høy bonitet: 175,6daa.
- Skog av middels bonitet: 20daa.
- Uproduktiv skog: 71,7daa.
- Myr: 32,9daa.
- Åpen Jorddekt fastmark: 28,8daa.
- Åpen grunnlendt fastmark: 19,6daa.
- Bebygd, vann, bre: 4,6daa.

- Totalt: 448,3daa.

Eiendommens arealer er fordelt på i alt 11 teiger som ligger sør, øst og vest for gårdstunet.
Se kart i salgsoppgaven for nærmere beliggenhet på disse.

Det er gjort avtale mellom Fylkeskommunen og dagens eier om avsetning av areal til bygging av ny vei / tunell. Det totale arealet er ikke endelig avgjort, men vil ligge på ca. 8daa. Se mer info om dette i vedlagt salgsoppgave.
Ny eier vil tre inn i avtalen og vil ha rett på deler av erstatningssummen. Dette er i avtaledokumentet nevnt som "midlertidig anleggsområde" og har et estimert erstatningsbeløp på kr 51 297,-

Avtalen som er gjort med Fylkeskommunen vil tinglyses som en heftelser (servitutt) på eiendommen.

Tomt og hage

Tomt og hage rundt gårdstunet er pent opparbeidet med gruslagt tilkomstvei og tunplass. Rundt boligen er det pent anlagt hage med plen, jordbær-åker, bærbusker som rips, solbær, bringebær, plommer, stikkelsbær, mm. Rundt i hagen er det ellers opparbeidet stier og støttemurer og blomsterbed med naturstein.

Tilliggende fasiliteter

Fallrett i Hundsåna:
Eiendommen har fallrett lik 18,907% i elva Hundsåna, jf. Jordskiftesak fra Sunnfjord og Ytre Sogn Jordskifterett, datert 30.12.2009. Det var tidligere gitt konsesjon for utbygging av kraftverket, men byggingen kom ikke i gang før fristen gikk ut. Det er dermed ikke konsesjon på utbygging i dag. Det er søkt om konsesjon på nytt i dag på noe endra vilkår fra forrige gang.
Se utfyllende info ut takstrapporten.

Jakt:
Eiendommen er del av felles jaktvald med rett til å drive hjortejakt. Jaktvaldet har hatt en årlig fellingskvote på 11dyr og eiendommen har andel av dette på 1/8. Det er i tillegg mulighet for småviltjakt i utmarka til eiendommen.

Fiske:
Eiendommen har fiskerett langs sjøkanten og i elva som går forbi/gjennom eiendommen.

Stølsrett:
Eiendommen har stølsrett på Heilevangstølen ca. 360moh i fjellet sør for gårdstunet. I følge selger er stølshusa falleferdig og det må evt. bygges opp igjen av ny eier.

Leieavtale Enivest:
Det foreligger en avtale med nettselskapet Enivest AS om løyve til å ha antenneinstallasjon på eiendommen. I avtalen har også Enivest anledning til tilkomst til anlegget for vedlikehold og service av dette. Eier mottar et vederlag på kr 1000,- pr. år fra Enivest.

Vei, vann og avløp

Fra fylkesvei 609 er det privat vei ned på tunet ca.200meter. Veien deles med 2 av naboeiendommene. Kostnader til vedlikehold og brøyting deles mellom eiendommene.

Fra tunet går det traktorvei ned til strandsona hvor nausta tilhørende eiendommen ligger. Naboeiendommene som også har naust/naustrett i det aktuelle område har bruksrett til veien som går over eiendommen.

Vanntilførsel fra egen brønn med oppsamlingstank beliggende på oppsiden av Fv.609.
I forbindelse med utbedring av Fv.609 (vei/bygging av tunnel), vil området hvor brønnen bli berørt. Utbygger av veien vil i forkant av oppstart av arbeidet måtte erstatte vanntilførselen til boligen ved enten å flytte brønn eller anlegge borehull til eiendommen.

Avløp til privat septik med kommunal tømming.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område.

Deler av eiendommen berøres av regulert område for ny vegtrasse og tunellbygging på Fv.609.

Fv. 609 Heilevang - Utbedring av eksisterende vei og ny tunnel mellom Hestvika og Heilevang.
Fv. 609 som ligger like sør for gårdstunet, og som deler flere av teigene tilhørende eiendommen skal utbedres med div. rassikringstiltak og ny tunnel mellom Heilevang og Hestvika. Tunnelmunningen på østsiden (ved eiendommen), vil ligge like vest for gårdstunet. Se vedlagt foreløpig plankart fra Fylkeskommunen.

Oppstart for arbeidet er ikke avklart pdd.

I forbindelse med utbedring / nybygging av vei og tunnel, vil deler av eiendommens teig som ligger på sørsiden av eksisterende Fv.609 bli avsatt til ny veigrunn. Se infoskriv og kart vedlagt i salgsoppgaven.

Ved bygging av ny vei og tunell vil entreprenør ha behov for bruk av areal til bruk for riggområde. Det er gjort avtale mellom dagens eier av bruket og Fylkeskommunen om en årlig erstatning mens byggeprosjektet varer, se mer info i vedlagt avtale.

Det vil også bli anlagt ny tilkomstvei (avkjørsel fra Fv. 609) ned til eiendommen (felles med naboeiendommene).

Eksisterende vannforsyning (brønn) til eiendommen vil bli berørt i forbindelse med utbyggingen. Fylkeskommunen vil måtte sørge for ny vannforsyning til eiendommen, enten ved flytting av brønn eller å anlegge nytt borehull. Ny vannforsyning til eiendommen skal anlegges før oppstart av arbeid på veien.

I forbindelse med bygging av ny vei, skal tiltakshaver (Fylkeskommunen) anlegge ny tilkomstvei ned til felles naustområde hvor eiendommen har naust i dag. Veien vil være privat og felles med øvrige eiendommer som har naust i området (slik det er i dag).

Konsesjon

Det må søkes om konsesjon for denne eiendommen.
Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt.
Kjøper dekker konsesjonsgebyr.
Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 2-5 eller § 9 andretil fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest
innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden.

Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal
skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Ny eier utenfor slektskap til selger må påregne 5 års boplikt fra erverstidspunkt.
Det er driveplikt på eiendommen.

Odel

Det foreligger ikke odel på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste heftelser (servitutter) på eiendommen:

1906/900102-1/55 Erklæring/avtale
02.04.1906
vedk. Markeelva
1926/900187-1/55 Utskifting
22.02.1926

1927/900158-1/55 Utskifting
28.02.1927
OVERUTSKIFTING

1951/1409-2/55 Bestemmelse om veg
14.09.1951
rettighetshaver:Knr:4647 Gnr:79 Bnr:15
Bestemmelse om vannrett
Gjelder denne registerenheten med flere

1955/179-1/55 Erklæring/avtale
04.02.1955
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Gjelder denne registerenheten med flere

1965/451-1/55 Jordskifte
19.02.1965
Gjelder denne registerenheten med flere

1977/2582-1/55 Erklæring/avtale
02.05.1977
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1981/2505-1/55 Jordskifte
29.04.1981
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/7442-1/55 Jordskifte
06.12.1988
Gjelder denne registerenheten med flere

2010/612919-1/200 Jordskifte
18.08.2010
Sak 1400-2009-0015 Hestvik
Gjelder denne registerenheten med flere

Det vil i tillegg tinglyses en servitutt på eiendommen i forbindelse med bygging av ny vei og tunell. Se mer info i vedlagt kontrakt mellom dagens eier og Fylkeskommunen.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på noen av bygningene på eiendommen.
Dette pga. alder.

Prisantydning

4 650 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Bjarte Roska
Takstdato : 30.05.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 4 205 000,-
Markedsverdi : 4 200 000,-
Teknisk verdi : 4 205 000,-
Formuesverdi : 1 762 200,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Selger opplyser at de hadde et strømforbruk på 8 424kWh i 2022.

Forsikring

Fremtind

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 8 482 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, feiing og branntilsyn, tilsyn avløpsanlegg, slamtømming og renovasjonsavgift til SUM.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Den dyrka marka på eiendommen blir i dag utleid til nærliggende nabo som driver grasproduksjon på marka. Det foreligger ingen skriftlig avtale på forholdet, og kjøper må evt. videreføre avtalen direkte med leietaker etter kjøp.

SEFRAK
Bolighuset er oppført i Sefrak-registeret med ID-nr. 1432-13-1.
Naustet mot sør/vest er oppført i Sefrak-registeret med ID-nr. 1432-13-4.
Info hentet fra Riksantikvaren sine nettsider:
" Bygninger i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt løyve til å endre, flytte eller rive bygningen".

Kulturminne - freda område
Det ligger et bosettings- aktivitetsområde på eiendommen som er fredet. Området er datert tilbake til romertid, vikingtid og mellomalder. Området ligger like før naustene ned mot fjorden. Området har lokalitetsnr.273112. Se nettsidene til Riksantikvaren for mer info www.ra.no eller www.kulturminnesok.no (søk opp lokalitetsnr. for mer info).

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning - senest to måneder etter at endelig konsesjonsvedtak er truffet.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 79
 • Bruksnr: 4
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 4 650 000,-
 • Kommunale avgifter: 8 482,-
 • Ligningsverdi: 1 762 200,-
 • Primærrom: 99 m2
 • Bruksareal: 100 m2
 • Tomteareal: 448300 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Gårdsbruk/Småbruk
 • Soverom: 3

Førdefjordvegen 2031 6815 Førde Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 305570207