Bjerga 76 6963 Dale i Sunnfjord Norge

Adresse

Bjerga 76
6963 Dale i Sunnfjord

Matrikkel

Gnr. 65 bnr. 11 i Fjaler kommune

Beliggenhet, adkomst

Eiendommen ligger fint til på Bjerga i Dale sentrum. Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere veibeskrivelse.

Adkomst fra kommunal veg inn på tomta.

Nærområdet

Boligen ligger fint til i etablert og barnevennlig boligfelt i Dale. Eiendommen ligger sentralt plassert med gangavstand til skole, barnehage, butikker og andre servicetilbud i sentrum.

Boligen vender mot sør og har fin utsikt over Dale sentrum.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1937

Bygninger og byggemåte

Boligen er fornya over tid og har varierende standard. Det er i tilstandsrapporten påpekt følgende avvik:

TG0 og 1: 8 stk.
TG2: 20 stk.
TG3: 11 stk.
TG IU: 5 stk. (ikke undersøkt).
Alle interessenter må lese og sette seg grundig inn i tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen før budgivning.

Bygningen er oppført på grunnmurer i betong og betongstein med pussa og malte overflater. Gulv i kjelleren av betong på grunn. Etasjeskille er bygget opp av trebjelkelag.

Ytterveggene over grunnmuren er oppført i bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Vinduene i 1- og 2-etg. har 2 -lags glass i trekarmer, takvindu på loft har 3 -lags glass i trekarm. Vinduene i kjelleretasjen og på kaldloft er av eldre dato med enkle glass i trekarmer.

Takkonstruksjonen har saltakform med kaldloft, oppbygd med sperrekonstruksjon med undertak av trebord. Utvendig taktekke av skiferheller, ved overbygg på terrassen er det taktekke av profilerte plastplater. Takrenner og nedløp i plast.
Ytterdør og kjellerdør i trevirke med vindusfelt. I stua på hovedplan og i gang i 2.etg. er det verandadør med 2 -lags glassfelt.

Sanitæranlegget har vannrør av kobber, samt noe rør i rør, avløpsrør i plast og støpejern. Varmtvannsbeholder på 194L fra 2022 er plassert på vaskerom i kjeller.

Det elektriske anlegget er delvis fornya og har hovedsakelig skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

Pipa er oppført i teglstein med innvendig pussa og malte overflater. Det er montert heldekkende beslag over yttertak.

Enkel garasje oppført i 1970:

Bygningen er oppført på fundament og gulv på grunn av betong. Ytterveggene er oppført delvis av betong og delvis bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Taket har saltakform, bygget opp med plassbygde takstoler og undertak av rupanel. Utvendig taktekke av stålplater.
Vindu med 1 -lags glass i trekarmer og vippeport i trevirke med malte overflater.

Det er også oppført et mindre uthus i trekonstruksjon, samt en leikehytte sør på tomta.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 4, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 175 kvm, Bruksareal: 181 kvm

1.Etasje: P-rom 79m2 / BRA 79m2.
Innhold: Vindfang, gang m/trapp, kjøkken, stue, bad og soverom.

2.Etasje: P-rom 46m2 / BRA 46m2.
Innhold: Gang m/trapp, 3 soverom, stue og bad.

Kjeller: P-rom 50m2 / BRA 56m2.
Innhold: Gang m/trapp, kjellerstue, vaskerom, WC og 2 boder.

Garasje: BRA 16m2.
Innhold: Garasjerom.

Leikehytte: BRA 3m2.

Uthus: BRA 10m2.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Eiendommen selges slik den fremstår på visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Innbo og løsøre som står på eiendommen ved overtagelse overtas av kjøper.

Standard

Boligen er delvis modernisert hvor de fleste rom i 1- og 2-etg. er blitt pusset opp de siste årene.
Boligens kjelleretasje har gjennomgående eldre standard med behov for renovering.

Kjøkken:
Kjøkkenet ligger på hovedplan og har innredning fra Epoq montert i 2023. Innredningen har slette fronter, benkeplate i laminat og integrerte hvitevarer. Over koketopp er det montert ventilator i overskap med avtrekk ut gjennom vegg.

Våtrom:
Bad på hovedplan er av eldre enkel standard med behov for renovering. Badet har belegg på gulv med varmekabler, på veggene er det våtromstapet og himling med malte plater. Badet er innreda med klosett, baderomsinnredning med servant og dusjhjørne med veggmontert armatur.

Bad i 2.etg. ble bygget nytt i 2023 og har flislagt gulv med varmekabler og baderomsplater på veggene. I himling er det malte plater. Badet er innreda med klosett, baderomsinnredning med servant, dusjhjørne med veggmontert armatur. Det er montert avtrekksvifte i himling.

Vaskerom i kjelleren har eldre enkel standard med gulv og vegger av betong. Vaskerommet er innreda med opplegg for vaskemaskin, varmtvannsbeholder og plassbygd innredning i trevirke.

I kjelleren er det ekstra toalettrom med gulv med belegg og vegger med malte plater. WC er innreda med klosett, speilskap og servant. WC har eldre enkel standard.

Øvrige overflater:
Innvendige gulv har overflater av flis, laminat og betong. Veggene har profilerte og malte trefiberplater, trepanel og murpussa og malte overflater (kjeller). I himlingene er det malte plater og trepanel.

Innvendige dører av trefiber av nyere dato i 1- og 2-etg. I kjelleren er det eldre plassbygde dører i trevirke. Innvendig trapp til 2-etg. i trevirke med malte overflater og laminat i trinna. Trapp til kjeller i trevirke.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe i stua på hovedplan.
Varmekabler i gulv på bad i 2.etg.

Parkering

Enkel garasje og gruslagt tunplass.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 454 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomta ligger i skrått terreng som heller mot sør. Hagen rundt boligen er opparbeida med grøntarealer med plenareal og div. beplantning, blomsterbed, støttemurer i betong og gruslagte stier.

Ved blomsterbed er det brukt eternittplater til omramming. Eternittplater er asbestholdig materiale og må behandles som spesialavfall ved sanering.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.

Boligen er tilknytta kommunalt vann- og avløpsanlegg via private stikkledninger.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område regulert til boligformål.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste rettigheter (servitutter) tilhørende eiendommen:

Rettigheter på 4646-65/17
Rettigheter i eiendomsrett
1968/1618-1/55 Bestemmelse om bebyggelse
22.06.1968
rettighetshaver:Knr:4646 Gnr:65 Bnr:11

Rettigheter på 4646-65/1
Rettigheter i eiendomsrett
1936/1352-2/55 Bestemmelse om veg
22.09.1936
rettighetshaver:Knr:4646 Gnr:65 Bnr:11
Bestemmelse om vannrett
Med flere bestemmelser

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på boligen pga. alder.

Prisantydning

2 750 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Ole Christian Åsen
Takstdato : 07.07.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 900 000,-
Markedsverdi : 2 400 000,-
Teknisk verdi : 2 900 000,-
Formuesverdi : 524 380,-
Sekundær formuesverdi : 1 887 766,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Forsikring

Frende
Polisenummer: 925344

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 16 184 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vann- og avløpsavgift, branntilsyn og feiing, renovasjonsavgift til SUM.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 65
 • Bruksnr: 11
 • Kommunenr: 4646
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 2 750 000,-
 • Kommunale avgifter: 16 184,-
 • Ligningsverdi: 524 380,-
 • Primærrom: 175 m2
 • Bruksareal: 181 m2
 • Tomteareal: 1454 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 4

Bjerga 76 6963 Dale i Sunnfjord Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 313536893