Kjøsnesvegen 131 6967 Hellevik i Fjaler Norge

Adresse

Kjøsnesvegen 131
6967 Hellevik i Fjaler

Matrikkel

Gnr. 24 bnr. 152 i Fjaler kommune

Beliggenhet, adkomst

Boligeiendom på Kjøsnes i Fjaler kommune med flott utsikt til sjøen og nærliggende område. Tilkomst via privat vei over Gnr. 24 Bnr. 11.

Nærområdet

Det er ca. 2,5 km til nærbutikk, avstand på ca. 10 km til barnehage og barneskole, og avstand på ca. 30 km til kommunesenteret Dale med ungdomsskole, videregående skole, butikker og flere andre tilbud. Eiendommen ligger i ett flott område med gode tilhøve for fiske og friluftsliv.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2013

Bygninger og byggemåte

Enebolig som er oppført i tradisjonell konstruksjon i forhold til byggeåret 2013, og har normalt god standard i forhold til byggeåret.

Det er i tilstandsrapporten påpekt følgende avvik:
TG0 og 1: 33 stk.
TG2: 12 stk.
TG3: 2 stk.
TG IU: 4 stk.
Alle interessenter må lese og sette seg grundig inn i tilstandsrapporten som er utarbeidet på boligen før budgivning.

Bygningen er oppført på ringmur av isolerte element utstøpt med betong. Gulv i 1. etasje av betong. Etasjeskille av trebjelkelag. Yttervegger av bindingsverk med utvendig kledning av malt trepanel.

Takkonstruksjon med valma tak og innredet loft, oppbygd av trekonstruksjon. Taktekking av betongstein. Takrenner og taknedløp av lakkert stål.

Vindu med malte trekarmer med 2-lags glass. Velux takvindu med 2-lags glass, og utvendig med beslag. Inngangsdør med malte overflater med 2-lags glass. Terrassedør i kjøkkenet med malte trekarmer med 2-lags glass. Terrassedør i ene soverommet i 1.etasje i malt treverk med 2-lags glass. Ytterdør i vaskerommet med malte overflater og katteluke.

Integrert garasje med gulv av betong. Yttervegger av bindingsverk med utvendig kledning av malt trepanel. To ledda stålporter med elektrisk drift. Inngangsdører med malte overflater. Elektrisk anlegg installert.

Fra kjøkkenet, ene soverommet og uteområdet er det tilkomst til en større, og delvis overbygget treterrasse med dekke av impregnerte terrassebord. Overbygd inngangsparti med betongplatting.

Sanitæranlegg med rør-i-rør system og avløpsrør av plast. Utvendig hagekran.

Elektrisk anlegg med det meste som skjult installasjon og sikringsskap med automatsikringer.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 5, Bad: 2

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 215 kvm, Bruksareal: 264 kvm

1.Etasje: BRA 201 m2, P-rom 152m2, S-rom 49m2.
Innhold: Stue, kjøkken, bad, bad 2, vaskerom, soverom, soverom 2, omkledningsrom, hall med trapp, teknisk rom og garasje.

Loft: BRA 63m2, P-rom 63m2.
Innhold: Soverom, soverom2, soverom 3, stue og kott (uten målbart areal).

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Soveromma på loftet er registrert som disponible rom på byggetegningene.
På loftet er det kun takvindu. Takvindu er ikke egna som rømningsveg.

Møblering / utstyr

Sentralstøvsuger.
Garderobeskap som står i boligen under visning følger med.
Fiber. Dekoder følger med etter nærmere avtale.

Standard

Boligen har gjennomgående god standard fra byggeår på overflater og innredninger.

Våtrom:
Bad i 1.etasje med flislagt gulv med vannboren gulvvarme, vegger med baderomsplater, himling med malte plater, vegghengt klosett, baderomsinnredning med servantplate, dusjkabinett og badekar.
Bad i 1.etasje med flislagt gulv med vannboren gulvvarme, vegger med baderomsplater, himling med malte plater, vegghengt klosett, baderomsinnredning med servantplate og dusjkabinett.

Vaskerom i 1.etasje med flislagt gulv med vannboren gulvvarme, vegger med malte profilerte plater, himling med malte plater, vaskeromsinnredning med skyllekar, laminatbenkeplate, opplegg for vaskemaskin og garderobeinnredning.

Kjøkken:
Ikea kjøkkeninnredning med slette fronter, benkeplate i stein, integrert induksjonstopp, steikeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjølehjørne.

Øvrige overflater:
Gulv med laminat, fliser og overflatebehandlet furugulv. Vegger med malte profilerte plater. Himlinger med malte plater og malt MDF-panel. Hvite rammedører innvendig. Innvendig trapp i malt treverk med beisa trinn. Garderobeinnredning i omkledningsrommet. Skyvedørsgarderobe i ene soverommet i 1.etasje og i hallen. Garderobeskap i soverommene på loftet.

Oppvarming

Oppvarming er basert på vannboren gulvvarme. Vann til vann varmepumpe med integrert varmtvannstank til oppvarming av vannboren gulvvarme og tappevann. Varmepumpen er basert på sjøvatn.
Peis i veggen mellom stue og kjøkken.
Ventilasjonen er basert på balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Ventilasjonsanlegget er installert i teknisk rom.

Parkering

Parkering for to biler i garasje. Ellers plass til flere biler på eget tun.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 1 101 kvm, Eierform: Eiet tomt

Deler av hagen hvor fiskedammen ligger er utenfor tomtearealet til eiendommen. Selger av eiendommen eier også hovedbruket og det vil gis bruksrett til eiendommen på dette arealet (opparbeida hage slik den står i dag). Denne delen av hagen har et areal på ca.325m2, se vedlagt kartskisse i salgsoppgaven.

Tomt og hage

Eiendommen ligger på østvendt tomt med flott utsikt. Tomten er flott opparbeida med asfaltert tun, gangareal med singel, en større treterrasse, fiskedam, bed og hage med grøntareal med planter og drivhus.

Vei, vann og avløp

Privat gruslagt vei over hovedbruket frem til tomtegrensa. Det er tinglyst veirett til eiendommen.

Vann fra privat borehull på naboeiendommen. Det er opplyst fra eier at vannretten ikke er tinglyst.
Eier opplyser også at det er en del kalk i vannet.

Eiendommen har privat septiktank med kommunal tømming.

Reguleringsplan

I kommuneplanen sin arealdel som ligger ute på 3.gangs høring ligger eiendommen i ett LNFR-område med arealbruksstatus nåværende.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste rettigheter som tilhører eiendommen:
(rettigheter på gnr.24 bnr.11)

2019/125517-2/200 Bestemmelse om veg
30.01.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:4646 Gnr:24 Bnr:152


2019/125517-3/200 Bestemmelse om vann/kloakk
30.01.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:4646 Gnr:24 Bnr:152

(rettigheter på gnr.24 bnr.10)
2019/125517-4/200 Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
30.01.2019 21:00
rettighetshaver:Knr:4646 Gnr:24 Bnr:152

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på bygningen datert 10.10.2013.

Prisantydning

3 500 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Ole Andre Roska
Takstdato : 11.09.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 6 400 000,-
Markedsverdi : 3 500 000,-
Teknisk verdi : 6 400 000,-
Formuesverdi : 1 186 805,-
Sekundær formuesverdi : 4 272 497,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2021

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Lys grønn - Energikarakter B

Selger opplyser at de hadde et strømforbruk på 11 129kWt i 2022.

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 84966747

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 11 529 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, branntilsyn og feiing, renovasjon og slamtømming.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 24
 • Bruksnr: 152
 • Kommunenr: 4646
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 3 500 000,-
 • Kommunale avgifter: 11 529,-
 • Ligningsverdi: 1 186 805,-
 • Primærrom: 215 m2
 • Bruksareal: 264 m2
 • Tomteareal: 1101 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig
 • Soverom: 5

Kjøsnesvegen 131 6967 Hellevik i Fjaler Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 319725366