Einar Ramslisgate 25 6993 Høyanger Norge

Adresse

Einar Ramslisgate 25
6993 Høyanger

Matrikkel

Gnr. 63 bnr. 287 i Høyanger kommune

Beliggenhet, adkomst

Halvpart av boligeiendom i Einar Ramslisgate i Høyanger, med sentrumsnær plassering. Tilkomst fra offentlig vei

Nærområdet

Eiendommen ligger sentrumsnært med gangavstand til barnehage, barne- og ungdomsskole, videregående skole, butikker og andre tilbud som er etablert i sentrumsområdet.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 1960

Bygninger og byggemåte

Eiendommen er utbygd ned ett bolighus(1960) og en frittstående garasje(1963). Bolig med kjeller, 1.etasje og loft, oppført i tradisjonell konstruksjon i forhold til byggeåret 1960, med naturlige avvik i forhold til dagens byggeskikk. Boligen er generelt preget av manglende vedlikehold over tid, og har i stor grad konstruksjonsmessig standard, installasjoner og del av overflater med standard fra byggeåret. Vedlikehold, modernisering og teknisk oppgradering må påreknes.

Det er kun den delen av huset som står på gnr. 63 bnr. 287 som skal selges, så budgivere må være klar over at de kun byr på halve huset.

Enebolig:
Grunnmur av betong. Gulv i kjelleren av betong, delvis med tilfarergulv. Etasjeskille av trebjelkelag. Tilbygget fasade i sørvest er bygget over en eldre terrasse med betongdekk.
Yttervegger over grunnmuren av bindingsverk med utvendig kledning av malt trepanel.
Takkonstruksjon med saltakform, oppført i plassbygd trekonstruksjon.
Taktekking av skifer og undertak av trepanel.
Vindu med malte trekarmer med 2-lags glas, frå 1975 og 1992.
Vindu med malte trekarmer med kopla glas.
Takvindu i malt trekarm med kopla glas.
Vindu i kjelleren med malte trekarmer med enkle glas.
Inngangsdør i olja treverk med sidefelt med vindu med enkelt glas.
Inngangsdør i kjelleren i malt treverk med enkelt glas.
Terrassedør i 1. etasje i malt treverk med 2-lags glas.
Frå stuen og uteområdet er det tilkomst til terrasse med betongdekke med spaltegulv av terrassebord, og rekkverk i lakkert stål.
Betongtrapp til inngangspartiet i 1.etasje og inngangspartiet i kjelleren.
Skostein av teglstein med malt murpusset overflate.
Ventilasjon er basert på naturlig ventilering.

Sanitæranlegg med vannrør av kobber og avløpsrør av støpejern.
Varmvannstank på 200 liter fra 1976 er installert i vaskekjelleren.
Utvendig hagekran.
Elektrisk anlegg med open og skjult installasjon og sikringsskap med skrusikringer.

Garasje:
Frittstående garasje, oppført på fundamnet av betong.
Asfaltert dekke.
Yttervegger av bindingsverk med utvendig kledning av malt trepanel.
Takkonstruksjon med saltakform, oppbygd av plassbygd trekonstruksjon.
Taktekking av pappshingel og undertak av panel.
Vippeport i malt treverk.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 136 kvm, Bruksareal: 206 kvm

Arealene er for hele huset selv om det er halve huset som er omfattet av salget.

1.Etasje: BRA 94 m2, P-rom 94 m2
Innhold: Stue, kjøkken, bad, soverom, soverom2, gang og entre.

Loft: BRA 42 m2, P-rom 42 m2
Innhold: Soverom, soverom 2, toalettrom, eldre kjøkken/kontor, gang og 4 kott.

Kjeller: BRA 70 m2, S-rom 70 m2
Innhold: Vaskerom, gang og 4 boder.


Garasje: BRA 21m2, S-rom 21m2.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Møblering / utstyr

Boligen vil ikke bli ryddet eller rengjort utover slik den fremstår ved visning. Eier kan hente ut alt løsøre han ønsker før overtakelse.

Standard

Bolighus:
Vegger med tapetserte overflater.
Gulv med belegg og teppe.
Himlinger med malte slette overflater og malte plater.
Innvendige dører med finerte overflater.
Trapp mellom 1. etasje og loftet i malt treverk med belegg i trinnene.
Trapp mellom 1. etasje og kjellaren i malt treverk med belegg i trinnene.
Plassbygde garderobeskap i soverommene i 1. etasje, ene soverommet i loftet, og i gangen i loftet.
Plassbygd garderobe i entrèen.

Toalettrom i loftet med teppe på gulvet, vegger med malte slette overflater, himling med malte slette overflater, klosett og servant. Ventilasjonen er basert på naturlig ventilering via ventil i himlingen.

Kjøkken:
Kjøkken i 1. etasje med slette fronter, laminatbenkeplate, benkebeslag i stål og frittstående hvitevarer. Ventilator.
Eldre kjøkkeninnredning i loftet. Det er ikke ventilator i rommet i loftet med kjøkkeninnredning, og det vil ikke vere naturlig å bruke rommet som kjøkken i dag.

Våtrom
Bad i 1.etasje med belegg på gulvet, varmekabler i gulvet, vegger med våtromstapet, himling med malt slett overflate, klosett, baderomsinnredning med servantplate og badekar med veggmontert dusj. Ventilasjonen er basert på naturlig ventilering via ventil i himlingen og opningsvindu.

Vaskekjeller med gulv av betong, vegger med malte murpusset overflate, himling med trehvit panel, skyllekar og opplegg for vaskemaskin.

Oppvarming

Plassmurt peis i stuen

Parkering

På egen tomt og i garasje.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 353 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Eigedommen ligg på sørvestvendt tomt med utsikt til nærliggende område. Tomten er normalt flott opparbeidet med asfaltert innkjørsel,
hagemurer i betong, og hage med grøntareal med planter.

Vei, vann og avløp

Kommunalt vannverk, tilknyttet via privat stikkledning.
Kommunalt avløpsanlegg, tilnyttet via privat stikkledning.

Reguleringsplan

I kommuneplanen sin arealdel er området avsatt til boligbebyggelse med arealbruksstatus nåverende.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen.

Prisantydning

390 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Ole Andre Roska
Takstdato : 19.09.2023
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 300 000,-
Markedsverdi : 1 100 000,-
Teknisk verdi : 2 300 000,-
Formuesverdi : 510 206,-
Sekundær formuesverdi : 1 938 781,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2022

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Kommunale avgifter

Kr. 19 158 pr. år
Kommunale avgifter er kr. 14 314 inkl. eiendomsskatt. SIMAS kr. 4844,-

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Det blir kun akseptert innbetaling fra norsk bankkonto.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Kommunen har opplyst følgende avvik ved tilsyn av pipe/ilstad:
Sist feia 21.11.2022: 1. avvik: Innkledd skorstein
Sist tilsyn: 17.04.2023: 1. merknad: feieluke for nærme brenbart materiale.

Budgivning

Dersom De etter besiktigelsen ønsker å kjøpe eiendommen, bør du så snart som mulig inngi skriftlig kjøpetilbud til megler. Budet må være uten forbehold om finansiering. Dokumentasjon på finansiering vedlegges budet. Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for budgiver i minst seks uker. Med partenes og rettighetshavernes samtykke, kan det likevel tas hensyn til bud med bindingstid ned til to uker. Megler oversender det høyeste/beste budet til Tingretten for stadfestelse.

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 63
 • Bruksnr: 287
 • Kommunenr: 4638
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon

Detaljer

 • Verditakst: 390 000,-
 • Kommunale avgifter: 19 158,-
 • Ligningsverdi: 510 206,-
 • Primærrom: 136 m2
 • Bruksareal: 206 m2
 • Tomteareal: 353 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Enebolig

Einar Ramslisgate 25 6993 Høyanger Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Advokat MNA

Ole Rune Døskeland
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 95203949

Annen info

Finnkode: 329017484