Dalsåsvegen 17 6963 Dale i Sunnfjord Norge

Adresse

Dalsåsvegen 17
6963 Dale i Sunnfjord

Matrikkel

Gnr. 64 bnr. 146 snr. 2 i Fjaler kommune

Beliggenhet, adkomst

Boligen ligger fint til i nedre del av etablert byggefelt i Dale. Eiendommen ligger solrikt til med sol hele året, og på det meste til ca. kl._______ på sommeren.

Fra kommunal veg er det enkel adkomst inn på felles gruslagt tunplass. Se kart i Finn-annonsen eller kontakt megler for nærmere vegbeskrivelse.

Nærområdet

Boligen ligger sentralt plassert i Dale med kort gangavstand til skule, idrettsanlegg og dagligvarebutikk som ligger like ved. Til sentrum er det ca. 1 km.

Type, eierform og byggeår

Tomannsbolig Eierseksjon, oppført i 2001

Bygninger og byggemåte

Boligen har i hovedsak standard fra byggeår på tekniske installasjoner og innredninger.
Boligen er delvis overflatemodernisert innvendig over tid.

I tilstandsrapporten er det gjort følgende merknader:

TG 0 og 1: 17stk.
- Etasjeskille.
- Utvendig betongplattning.
- Innvendig trapp.
- Innvendige dører.
- Garderobe.
- Sanitærutstyr og innredning (bad / vaskerom).
- Ventilasjon bad.
- Fuktmåling bad.
- Kjøkkeninnredning.
- Ventilator kjøkken.
- Utvendig hagekran.
- Sentralstøvsuger.
- Elektrisk anlegg.
- Branntekniske forhold.
- Drenering.
- Grunnmur og fundament.
- Utvendig vann- og avløpsledninger.

TG 2: 17 stk.
- Taktekking.
- Nedløp og beslag.
- Veggkonstruksjon.
- Takkonstruksjon / loft.
- Vinduer.
- Dører.
- Uisolert redskapsbod.
- Innvendige overflater.
- Innvendig radon.
- Pipe og ildsted.
- Overflater bad / vaskerom.
- Vannledninger.
- Avløpsrør.
- Ventilasjonsanlegg.
- Varmtvannstank.
- Terrengforhold (tomt).

TG 3: 3 stk.
- Bad / våtrom: membran, tettesjikt og sluk.

TG IU (ikke undersøkt): 1 stk.
- Utvendig terrasse.

Bygningen er oppført på ringmurer i betong og gulv i 1.etg. av betongplate på mark.
Etasjeskille mot loftet er oppført i trebjelkelag.

Ytterveggene er oppført med isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel. Skillevegg mot naboen er oppført i bindingsverk og er bygget som lyd- og branncellekonstruksjon.

Taket har saltakkonstruksjon med isolerte skråtak og uisolerte knekott. Taket har tekking av betongtakstein med undertak av sutaksplater. Takrenner og nedløp i plast.

Vinduene har malte trekarmer med 2 -lags glass. Ytterdør i trevirke med glassfelt med 2 -lags glass. Verandadør i stua i trevirke med 2 -lags glass. Utvendige dør til boden i trevirke med malte overflater.

Fra stua på hovedplan er det adkomst ut til markterrasse med dekke og rekkverk i trevirke. Terrassen har et areal på ca. 19m2.
Ved inngangspartiet er platning i betong med areal på ca. 2,5m2.

Pipa er bygget opp av lettklinkerelement med pussa- og malte overflater innvendig. Utvendig er det heldekkende beslag over taket.

Sanitæranlegget har rør i rør system med standard fra byggeår. Avløpsrør i plast. Varmtvannstank på 116L med produksjonsår fra 1999 er montert på bad/vaskerom.

Det elektriske anlegget har standard fra byggeår med hovedsakelig skjult ledningsnett og fordelingstavle med automatsikringer.

For utfyllende info om den tekniske tilstanden til bygningen vises det til vedlagt tilstandsrapport utarbeidet av Førde Takstkontor AS.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 3, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 95 kvm, BRA-i:95 kvm , BRA-e: 11 kvm , TBA: 22 kvm

Arealer og fordeling per etasje (NY)

Det totale bruksarealet fordeler seg som følger:
Første etasje:
- BRA: 76 m²
- BRA-i: 65 m² (stue / kjøkken, et soverom, bad / vaskerom, bod, entre / gang)
- BRA-e: 11 m² (terrasse)

Andre etasje:
- BRA: 30 m²
- BRA-i: 30 m² (Loftstue m/trapp, 2 soverom).

Totalt:
- BRA-i: 106 m².

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i NS 3940:2023.

Møblering / utstyr

Hvitevarer på kjøkken følger med.
Fibertilkobling. Dekoder følger med etter nærmere avtale.
Garderobeskap på soverom i 1.etg. følger med.

Standard

Innvendige overflater og innredninger er delvis modernisert over tid. Gulvene har overflater med parkett og tregulv. På veggene er det malt trepanel og malte tapetserte overflater. I himlingene er det malte plater, og i skråtak er det malt trepanel.
Innvendige trefyllingsdører med trekvite overflater.

Kjøkken
Kjøkkenet har innredning fra byggeår med malte rammefronter i bjørk og laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Innredningen har integrerte hvitevarer og avtrekksvifte montert i overskap ved koketopp. På vegg mellom benkeplate og overskap er det lagt flis.

Våtrom
Det er kombinert bad og vaskerom på hovedplan med flislagt gulv og vegger. Det er elektriske varmekabler i gulvet. Badet er innreda med baderomsinnredning med servant, klosett, dusjkabinett, skapinnredning til vaskemaskin og utslagsvask i stål.

Oppvarming

Vedovn i stua på hovedplan.
Varmekabler i gulv på bad, stue / kjøkken, entre.
Ellers elektrisk med panelovner.
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Parkering

Parkering for flere biler på felles gruslagt tunplass ved inngangspartiet.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 703 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomt og hage

På østsiden av boligen er tomta opparbeida med felles gruslagt tilkomstveg og parkeringsareal. Mot sør er det opparbeida dekke med belegningsstein, gjerde mot elva og div. beplanting. Mot vest er det terrasse i trevirke og hekk i grensa mot nabo.

Vei, vann og avløp

Kommunal vei til tomtegrensen.

Boligen er tilknytta kommunalt vann- og avløpsanlegg via private stikkledninger.

Reguleringsplan

Regulert boligområde, utbygd etter eldre reguleringsplan.
Link til reguleringsplan:
https://www.arealplaner.no/4646/arealplaner/19

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.

Tinglyste servitutter på eiendommen:

1999/4241-2/55 Bestemmelse om gjerde
09.09.1999
Rett for kommunen til å leggja opp og halda ved like
leidningar m.m.
Med fleire føresegner
Overført fra: 4646-64/146
Gjelder denne registerenheten med flere

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på boligen datert 31.01.2003.

Ved oppføring av boligen ble det også søk om- og godkjent oppføring av en felles garasje. Denne ble aldri bygget.

Prisantydning

2 400 000,-

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Førde Takstkontor as / Ole Andre Roska
Takstdato : 17.01.2024
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 900 000,-
Markedsverdi : 2 400 000,-
Teknisk verdi : 2 900 000,-
Formuesverdi : 433 376,-
Sekundær formuesverdi : 1 646 829,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2022

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 91668549

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Kommunale avgifter

Kr. 10 431 pr. år
Inkl. eiendomsskatt, vann- og avløpsavgift, branntilsyn og feiing. Renovasjonsavgift til SUM kommer i tillegg.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 64
 • Bruksnr: 146
 • section_number: 2
 • Kommunenr: 4646
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 2 400 000,-
 • Kommunale avgifter: 10 431,-
 • Ligningsverdi: 433 376,-
 • Primærrom: 95 m2
 • Tomteareal: 703 m2
 • Eierform: Eier (Selveier)
 • Boligtype: Tomannsbolig
 • Soverom: 3

Dalsåsvegen 17 6963 Dale i Sunnfjord Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 338626773