Nedre Fossheim 21F 6800 Førde Norge

Adresse

Nedre Fossheim 21F
6800 Førde

Matrikkel

Gnr. 62 bnr. 305, andelsnr. 18 i Fossheim Burettslag borettslag med orgnr. 952800639 i Sunnfjord kommune

Beliggenhet, adkomst

Boligen ligger i sentralt plassert ca. 1,8km. vest for Førde sentrum. Leiligheten ligger med nordvendt helling med flott utsikt vestover over indre del av Førdefjorden. Fra boligen er det gangavstand til barnehage, skole, butikker og andre servicetilbud i sentrum. Holdeplass for ringbuss like ved.

Fra Førde sentrum kjøer E39 sørover. Ta til høyre inn på Nedre Fossheim like etter Førde pensjonat. Leiligheten ligger i det innerste bygget i gata, og har inngangsparti på oppsiden av bygget mot sør.

Adkomst til leiligheten fra asfaltert gangsti fra felles parkeringsplass.

Type, eierform og byggeår

Leilighet Borettslag, oppført i 1974

Bygninger og byggemåte

I tilstandsrapporten er det gjort følgende merknader:

TG1: 9stk.
- Vindu og ytterdører
- Våtrom
- Kjøkken
- Innvendige gulv
- Innvendige vegger
- Fuktmåling og ventilasjon
- Varmesentral (varmepumpe)
- Ventilasjon
- EL-anlegg

TG IU (ikke undersøkt): 3stk.
- Membran, tettesjikt og sluk
- Krypkjeller
- Varmtvannsbereder

TG2: 9 stk.
- Byggegrunn, drenering, fundament
- Terrengforhold
- Yttervegger
- Takkonstruksjon
- Undertak, lekter og utvendig taktekke
- Loft (konstruksjonsoppbygging)
- Balkong
- Overflater gulv
- WC og innvendige vann- og avløpsrør

Fundament på planert steinfylling med grunnmur i betong. For leilighetene i 1.etg. er det gulv av betongplate på mark.

Ytterveggene er av 4" isolert bindingsverk med utvendig kledning av trepanel.

Skilleveggene mellom boenhetene er bygget opp som lydvegg i trekonstruksjon. Etasjeskille mellom 1- og 2-etg. er av isolert trebjelkelag.

Vindu og verandadør ble skiftet i regi av borettslaget i 2017. Ytterdør med ukjent alder.

Taket er bygget opp av takstoler med saltakform med taktekking av Decra med undertak av sponplater. I himling mot kaldloftet er det 15cm isolasjon med forhudningspapp som vindsperre.

Det elektriske anlegget er oppgradert med nye automatsikringer i 2018, dette ble gjort i regi av borettslaget. Det er montert ny strømmåler.

Sanitæranlegget er delvis fornyet med rør i rør system på bad / vaskerom og noe kobberrør i underskap på kjøkken. Varmtvannsbeholder er plassert i underskap på kjøkken. Det ble i 2018 montert lekkasjevakt i kjøkkenbenk, dette ble gjort i regi av borettslaget.

Se vedlagt tilstandsrapport for utfyllende info om boligens tekniske tilstand.

Antall rom (evt. senger)

Soverom: 1, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 45 kvm, BRA-i:47 kvm , TBA: 6 kvm

1.Etasje: P-rom 45m2 / BRA 50m2.
Innhold: Vindfang, gang, soverom, bad/vaskerom, stue / kjøkken, bod.

Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.

Arealer og fordeling per etasje (NY)

Totalt BRA '47 kvm består av:
- BRA-i (internt bruksareal): 47 kvm
- BRA-b (innglasset balkong):
- BRA-e (eksternt bruksareal):
- TBA (terrasse-/balkongareal) 6 kvm

Det totale bruksarealet fordeler seg som følger:
- BRA-i: 47 m² (stue/kjøkken, soverom, bad/vaskerom, gang, bod)
- TBA: 6m2 (balkong)

Vedlagte plantegninger er ikke målbare, og oppgitte arealer er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.
Arealene er plassmålt og beregnet med utgangspunkt i NS 3940:2023.

Møblering / utstyr

Hvitevarene på kjøkken følger med salget.
Det er installert fiber fra Enivest. Dekoder følger med etter avtale.

Standard

Leiligheten har gjennomgående god standard på overflater og innredninger. De fleste gulv og veggoverflater og byttet / fornyet de siste årene. På gulvene er det parkett. Veggene har tapetserte og malte overflater på underlag av plater. I himling er det lysmalte plater.

Badet ble modernisert av tidligere eier i 2014 og har flislagt gulv og vegger, og plater i himling. Det er varmekabler i gulv, og avtrekksvifte i vegg. Badet er innredet med dusjkabinett, klosett, baderomsinnredning med servant og opplegg for vaskemaskin.

Kjøkkenet er fra Ikea med frittstående hvitevarer. Innredningen har over- og underskap med lysmalte fronter og benkeplate i laminat. Avtrekksvifte over komfyr er plassert i overskap. Varmtvannsbereder er plassert i hjørnet på underskap i kjøkkeninnredningen. Innredningen har opplegg for komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin.

Oppvarming

Luft til luft varmepumpe montert i 2018.
Varmekabler i gulv på bad.
Ellers elektriske oppvarming med panelovner.

Parkering

Borettslaget har opparbeidet felles asfaltert parkeringsareal. Det er ikke nummererte (faste) plasser.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

Areal: 5 962 kvm, Eierform: Fellestomt

Fellesareal og hage

Fellesarealene til borettslaget er opparbeidet med asfalterte trafikk- og parkeringsareal, grøntarealer, div. støttemurer i betong og gangarealer med belegningsstein.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei til tomtegrensen.
Boligen er tilknyttet offentlig vann og avløp via borettslagets private stikkledninger.

Reguleringsplan

Området er regulert til boligformål. Informasjon om regulering fåes av megler.

Diverse opplysninger

Borettslag: Fossheim Burettslag, Orgnr.: 952800639
Andelsnr.: 18
Medlemskontingent: 300
Andel fellesgjeld: 150451, Total gjeld: 3610825, Oppdatert pr: 15.01.2024
Forkjøpsrett: Intern, øvrige medlemmer i BOB. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.
Ytterligere informasjon om felleslån skal finnes i opplysningsbrev fra forretningsfører. Brevet kan lastes ned fra nettet eller be om kopi fra megler. Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 2G (G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler, regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN eller hjemmesider). Det må påregne dugnadsplikt, samt at det forefinnes konkrete regler om husdyrhold, fremleie og bruk av fellesarealer (om ikke annet er spesielt opplyst).

Lånevilkår for Fossheim Burettslag.
SSF, annuitetslån.
Rente 6,30% pr.15.01.2024
Andel av saldo: 150 451,- pr. 15.01.2024
Siste termin: 30/12-2029.

Fordeling felleskostnader kr 4 500,- pr. mnd.

- Vedlikehold: 27%
- Kommunale avgifter/eiendomsskatt: 25%
- Driftskostnader: 44%
- Renter lån: 6%
- Avdrag lån: 26%
- Dekning underskudd oppsparte midler: -27%

§ 7 Husdyrhald
Husdyr kan tillatast under føresetnad av at dyret er registrert hos styret i burettslaget, og at avtale om ansvarleg husdyrhald vert inngått. Ein syner elles til "Avtale om husdyrhald" der det m.a. står at hundane skal haldast i band heile året og alle som luftar hundar pliktar å ta med seg ekskrementa etter hunden. Viser ellers til avtale om husdyrhald vedteke på generalforsamling 09.05.96. under Husordningsreglene.

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets medlemmer, og medlemmer tilknyttet boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten avklares etter budaksept.

Prisantydning

2 000 000,- / Felleskostnader: 4 500,- pr. mnd
Inkl. renter og avdrag fellesgjeld, kommunale avgifter, driftskostnader, forretningsførsel, styrehonorar, dugnadspenger, fiber fra Enivest.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Odin Tefre
Takstdato : 15.01.2024
Teknisk (byggmassens) verdi : 2 145 000,-
Markedsverdi : 1 994 549,-
Teknisk verdi : 2 145 000,-
Formuesverdi : 387 256,-
Sekundær formuesverdi : 1 471 574,-
Formuesverdi pr. : 31.12.2022

Energiforbruk og energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F

Forsikring

If Skadeforsikring
Polisenummer: SP0001371335

Boligkjøperforsikring fra Help

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring og interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst. Megler har ikke kontrollmålt arealene.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt. pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

For å legge inn bud ved hjelp av budskjema på papir så lever dette personlig eller send det pr. epost post@fjordmegler.no.

Bud som har kortere akseptfrist enn kl.12.00 dagen etter siste annonserte fellesvisning vil ikke bli formidlet videre til selger.

Megler vil heller ikke formidle bud med forbehold om at budet er hemmelig for andre budgivere. Megler skal, i den grad det er mulig, informere alle interessenter og budgivere skriftlig om status i budgivingen. Megler plikter å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at bud skal kunne bli behandlet og formidlet videre på en forsvarlig måte, skal bud ikke ha en kortere akseptfrist enn 30 minutter fra budet er gitt. Bud med kortere frist vil ikke bli formidlet videre til selger.

Selger har akseptert å forholde seg til overnevnte vilkår for budgivning

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen som den er , og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Matrikkelinformasjon

 • Gårdsnr: 62
 • Bruksnr: 305
 • Kommunenr: 4647
Vis mer informasjon Vis mindre informasjon
Se komplett salgsoppgave

Detaljer

 • Verditakst: 2 000 000,-
 • Totalpris: 2 150 451,-
 • Fellesgjeld: 150 451,-
 • Fellesutgifter: 4 500,-
 • Ligningsverdi: 387 256,-
 • Primærrom: 45 m2
 • Tomteareal: 5962 m2
 • Eierform: Andel
 • Boligtype: Leilighet
 • Soverom: 1

Nedre Fossheim 21F 6800 Førde Norge

Visning

Ta kontakt for å avtale visning

Kontaktperson

Christoffer Sæle Merkesvik
Telefon: (+47) 57720100
Mobil: (+47) 41589170

Annen info

Finnkode: 338626795